Nyhetsbrev från Kunskapscentrum för Jämlik vård. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.

Vi använder oss av förkortningen KJV om Kunskapcentrum för Jämlik vård


Aktuell bok: Jämlik vård - Normmedvetna perspektiv

Boken Jämlik vård - Normmedvetna perspektiv har nyligen kommit ut och har redan uppmärksammats. Flera av våra medarbetare på KJV har bidragit till innehållet. Den centrala frågan, varför vården i Sverige inte ges på samma villkor trots våra goda föresatser, diskuteras genom att ta upp olika sociala normer i vårdsammanhang. Fakta om boken


Jämlik strokevård startar i Göteborg

Regionala strokerådet driver tillsammans med KJV ett fortsatt införande av Nationella riktlinjer för strokesjukvård med fokus på en sammanhållen vård och rehabilitering. Tidigare har Skaraborgsområdet arbetat i projektet med Styrkebaserat genombrottsprogram som metod och nu är det dags för Göteborg.
Arbetet Jämlik strokevård


Full fart framåt för En förälder blir till

Pilotomgången av En förälder blir till, ett verktyg, har avslutats på barnavårdscentraler och familjecentraler i Skaraborg. Det har resulterat i nominering till Det Svenska Jämställdhetspriset 2015. Under nästa år sprider vi verktyget till övriga regionen. Vi är imponerade av hur barnhälsovården i Västra Götalandsregion arbetar för att alla barn och föräldrar ska känna sig välkomna till en jämlik barnhälsovård!
Om verktyget och om vårt arbete framåt


För en jämlik vård

Under mer än fem års tid har KJV samlat erfarenheter om vad som främjar och vad som hindar arbetet med jämlik vård. Det handlar inte bara om behandling utan börjar redan med att alla människor ska ha samma möjligheter att komma till vården. Men hur ska vi göra? Vad ska vi undvika? Vilka hinder måste vi undanröja för att vården ska bli jämlik? Läs mer om hur KJV ser på bemötande, jämlikhetsanalyser, statistik och annat i skriften För en jämlik vård.


Forskningskonferens i dagarna tre

Vi på KJV utbildar ledare för patient- och närståendeutbildningar enligt det vi kallar læring og mestringsprinciperna, vars grundidé vi har hämtat från vårt grannland Norge. Nu har vi precis varit på en konferens i Oslo, Friskliv – læring og mestring – med brukerne i sentrum, för att ta del av det senaste inom detta fälts forskning och praktik. Tillsammans med ca 400 andra deltagare tog vi del av det spännande och innehållsrika programmet.
Ta del av ett sammandrag


November = Movember för mäns hälsa

I november uppmärksammades mäns hälsa och det faktum att män dör i förtid. Det internationella initiativet för att förändra detta kallas Movember och KJV belyste temat på olika sätt. Du kan läsa mer om det på vår hemsida.

Dessutom uppmärksammade P4 Göteborg Movember genom att intervjua Kristin Eliasson som är utvecklingsledare på KJV. Intervju i P4 GöteborgKunskapscentrum för Jämlik vård
Ansvarig utgivare: Malena Lau
Redaktör: Mary Ahlström
www.vgregion.se/jamlikvard  e-post: kjv.regionservice@vgregion.se


Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här.