Nyhetsbrev från Silverdals Kulle med senaste nytt. Se det i webbläsaren.

Inglasning

Bygglov har beviljats. Lumon kommer att ta kontakt med de intresserade för att ta mått och lämna kostnadsförslag. Inglasning kommer att ske efter att du har skrivit under din offert (runt v. 49). Offerten gäller bara oktober ut och rabatten baseras på det slutgiltiga antal intresserade.

Nyhetsbrev

Nyhetsbrevet kommer framöver att finnas på föreningens hemsida www.silverdalskulle.se - Nyhetsbrev. Där kan du välja att få nyhetsbrevet via e-post. Vill du få nyhetsbrevet i pappersform, maila till kommunikation@silverdalskulle.se.

Parkeringsplatser

Det är 3-månaders uppsägningstid på parkeringsplatserna. Undantag görs endast vid särskilda anledningar eller om medlemmar vill byta sinsemellan inom föreningen. Detta måste då förankras med styrelsen och vår förvaltare Österåker.

Sopsortering

Eftersom vi inte lyckades uppnå godkänd kvalitet på matavfallet återgick vi automatiskt till ett osorterat avfallsabonnemang. Detta innebär höjda avgifter på ca 30 000 kr per år, pengar som föreningen kunnat lägga på annat; t.ex. att sänka månadsavgiften för alla. Styrelsen anser detta beklagligt och jobbar på att öppna återvinningsrummet för matavfallssortering.

Trivsel

I några förråd ligger föremål ovanpå rören. Vänligen lägg ingenting på rören då dessa kan skadas, vilket även påverkar byggarantin.

Kalendarium

Kommande ordinarie styrelsemöten: 11 november och 9 december 2015 kl 19:00.


Utskickat av styrelsen för bostadsrättsföreningen Silverdals kulle.
Har du några frågor? Kontakta oss: styrelsen@silverdalskulle.se

Du får detta nyhetsbrev eftersom du äger en lägenhet hos oss eller för att du har skrivit upp dig på vårt nyhetsbrev. Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här.

Sent with Get a Newsletter