Nyhetsbrev med senaste nytt. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.

Strategiverktyg för skolans fortsatta kvalitetsarbete

Delar personalen på skolan samma mål och visioner? Till vilken grad är personalen delaktig i skolans utvecklingsarbete? Till hur stor del är organisations och verksamhetsförändringar i skolan baserade på faktabaserade beslut? Sker samarbetet i skolan både horisontellt och vertikalt? Är alla delaktiga?

Svaret på ovanstående frågor är en del av det som utgör grunden för att bedöma var en skola står i sitt kvalitetsarbete och vad som kan utvecklas vidare. En temperatu- rmätning som ger skolledningen svar, svart på vitt inom ett område där åsikterna ofta går isär. Som skolledare behöver man både verktyg och mätinstrument för att kunna driva kvalitetsutvecklingen och samtidigt veta hur långt det är kvar för att nå de uppsatta målen.

SQCI – Ett verktyg för skolledning och huvudman

Som ett första steg görs en nollmätning som tydligt visar på vilka områden som skolledning och huvudman bör arbeta med för att åstadkomma förbättringar och därmed kultivera jordmånen för kvalitetsledning på skolan.

SQCI är ett undersökningsverktyg som bygger på The University of Minnesota School Culture Survey men som är anpassat till det svenska utbildningssystemets struktur och språkbruk.
På ett enkelt sätt kan skolan använda verktyget för att mäta och följa upp de insatser som görs för att på ett positivt sätt kunna påverka den rådande kvalitetskulturen som finns på skolan.

Undersökningsprocess och slutresultat

SQCI som instrument består av 70 frågor som efter analys mäter 10 olika variabler avseende kvalitetskulturen på skolan. Målpopulationen är den egna personalen. En skriftlig enkät distribueras & samlas in för att sedan analyseras. Undersökningen sammanfattas med bl.a spindelnäts-diagram vilka presenteras i varje moment.

Nuvarande (blå) o önskvärd (röd) situatiion

Pris och information

Skolans pris för SQCI-verktyget är 4.950 kr (ex moms) och inkluderar undersökningsrapport i PDF samt konsultation efter avslutad undersökning.
Vill du veta mer, kontakta Tomas Lönn (070-533 3119) eller skicka ett mail till info@bizcare.se för mer information.


Kurs i Digital Marknadsföring - för gymnasieskolan

Stakaberg (Halmstad) 9-10 nov.

Tag chansen och marknadsför skolan mer effektivt! Lär dig bemästra de verktyg som utgör grunden för digital marknadsföring. För prisuppgift och information om kurs- programmet, maila info@bizcare.se så skickas utförlig dokumentation ut.

OBS! Endast 3 utbildningsplatser kvar!

Välkommen till två mycket lärorika utbildningsdagar fyllda med framtida möjligheter.


BizCare Insight (www.bizcare.se) är en oberoende tankesmedja som hjälper organisationer och företag, framförallt inom utbildningssektorn att uppnå sin fulla potential. BizCare har arbetat med ett flertal välrenommerade gymnasieskolor och utbildningsföretag för att utveckla hållbara kommunikations-strategier och trygga en god elevförsörjning.

Kontakta oss gärna om du vill ha hjälp eller önskar rådgivning!
Tomas Lönn, VD BizCare Insight

BizCare Insight       -       Box 2304       -       103 17 STOCKHOLM       -       08-791 90 10


Om du vill avsluta din prenumeration av nyhestbrevet Morgondagens Gymnasieskola klicka här.