Nyhetsbrev med senaste nytt. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.

Nyhetsbrev - Svenska Skolföreningen
Kallelse - Årsmöte, 2015

Kallelse Årsmöte 29/9

Härmed inbjuder Svenska Skolföreningen till årsmöte:


Tisdag 29 september 2015
19:00-21:00
Svenska Kyrkans lokaler, Kurvenstrasse 1, Zürich

Efter årsmötet bjuder föreningen på förfriskningar med tilltugg.

Vi påpekar gärna att styrelsens medlemmar samt lärare kommer att vara närvarande under kvällen och att det är ett utmärkt tillfälle att diskutera kring föreningens verksamhet och få svar på eventuella frågor
.

Årsmöteshandlingar kommer att delas ut vid årsmötet. Vi hoppas på ett rikt deltagande och hälsar alla medlemmar hjärtligt välkomna!

Anmälan senast onsdagen den 23 september till event@svenskaskolforeningen.ch om du vill närvara vid årsmötet.

Observera att eventuella motioner ska vara styrelsen tillhanda senast 7 dagar innan årsmötet dvs. tisdagen den 22 september (enklast per e-mail till ordforande@svenskaskolforeningen.ch).

Vänliga hälsningar

Carina Bråkenhielm
Ordförande


Dagordning

 

 1. Årsmötets öppnande
 2. Val av ordförande för mötet
 3. Val av sekreterare för mötet
 4. Val av två justeringsmän
 5. Fastställande av årsmötets behöriga utlysande
 6. Fastställande av röstlängd
 7. Fastställande av dagordning
 8. Styrelsens verksamhetsberättelse
 9. Föreningens ekonomi
 10. Revisionsberättelse
 11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter
 12. Fastställande av föreningens budget
 13. Motioner samt styrelsens förslag
 14. Medlemsavgift läsåret 2016/2017
 15. Val
  a) ordförande, sekreterare och kassör
  b) ordinarie styrelseledamöter
  c) revisorer
  d) valberedning
 16. Årsmötets avslutande

 

Ideell verksamhet

Glöm inte att vi är är en ideell förening med syfte att hjälpa svenska barn utomlands att vidmakthålla och vidareutveckla sitt hemspråk. Idag är vi 9 frivilliga personer som sitter med i styrelsen och 11 anställda lärare. 

För att vi ska kunna möta de krav som ställs på föreningen samt för att kunna bedriva verksamheten på ett professionellt sätt, behöver vi intresserade och engagerade medlemmar. 

Vi ses den 29 september! 


Kalendarium


Brännbollen

Söndagen den 6 september anordnade vi en familjedag med traditionsenlig svensk brännbollsturnering samt picknick. Vi träffades i Herrliberg med fin uppslutning, som resulterade i två vuxenlag och två barnlag.

Bilder från dagen kommer att läggas ut inom kort >>


Svenska Skolföreningen - Schwedischer Schulverein - Postfach 209 - 8126 Zumikon


www.svenskaskolforeningen.ch
info@svenskaskolforeningen.ch

Du får detta nyhetsbrev eftersom du är medlem i Svenska Skolföreningen.
Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här.