Nyhetsbrev med senaste nytt. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.

Nr 5, september 2015

Östersjöcentrum flyttar!

Den 22 september flyttar vi in i våra nya, fräscha lokaler i det nya NPQ-huset, i anslutning till Arrheniuslaboratoriet. Vår nya besöksadress blir Svante Arrhenius väg 20 F, plan 5. Välkommen!
Läs mer


Nya medarbetare

Vi hälsar tre nya medarbetare välkomna till Östersjöcentrum! Siri Maassen, kommunikationschef inom Baltic Eye, ersätter Helena Markstedt. Barbara Bauer, postdoktor vid Baltic Nest Institute, kommer att jobba med modellering av marina ekosystem. Josefin Sagerman har en tillfällig anställning året ut för att göra en litteraturstudie av fysisk påverkan på grunda områden. Välkomna!

Ledig anställning: Postdoktor inom Östersjöforskningen


Det finns ingen mirakelmedicin för Östersjön

Havsbaserade åtgärder mot övergödningen kan inte ersätta landbaserade. De landbaserade kommer med tiden att leda till förbättringar, inte bara i Östersjön utan även i sjöar och vattendrag, säger ledande Östersjö-forskare, varav flera från Stockholms universitet, i en replik på en debattartikel i Svenska dagbladet. Läs mer


Östersjöns utmaningar och mediernas logik

Foto: Göran Andersson, SKVVF

Med Östersjöns problem och möjligheter i fokus bjöd Initiativet Hållbara Hav in till sitt årliga seminarium i början av september. I år handlade seminariet om medierna och deras roll i vilka bilder av Östersjön som förmedlas till politiker och allmänhet. Seminariet samlar forskare, politiker, representanter från universitet, myndigheter, näringsliv och organisationer, inklusive HKH Kronprinsessan Victoria.
Läs mer

Full fart på varvet när nya fartyget tar form!

Det byggs nu febrilt på Askölaboratoriets nya forskningsfartyg. Skrovet började sättas ihop på ett varv i Riga i somras, och sjösättningen är beräknad till sommaren 2016. Samtidigt pågår förberedande arbete på Askö för att detta betydligt större fartyg ska få plats vid bryggorna. Läs mer


Kunskapsutbyte på tyskt forskningsfartyg

Om man drömmer om att bli östersjöexpert behövs studier om allt, från djur- och växtsamhället precis invid kusten till näringsämnenas utbyte på de allra djupaste bottnarna. Stockholms universitet och Institutet för Östersjöforskning i Warnemünde, IOW, ordnade en kurs för svenska och tyska studenter med både fältstudier på Askö och avancerad provtagning till havs.
Läs mer och se filmBojen rapporterar online!

Askölaboratoriets mätboj, vid den klassiska mätstationen Askö B1 i Yttre Hållsfjärden, mäter och sänder kontinuerligt oceanografisk basdata från sin position till havs. Följ värdena för de senaste dagarna via SMHI eller se en visualisering över det aktuella läget just nu. Läs mer

Om blå tillväxt på DN Debatt

Finns det sätt att exploatera havets resurser utan att förstöra havsmiljön? Går det rentav att utveckla metoder och strategier för tillväxt, som samtidigt skapar bättre havsmiljö? I mitten av juli skrev elva experter från Baltic Eye vid Östersjöcentrum om förutsättningar för en hållbar tillväxt i Östersjöregionen i Dagens Nyheter Debatt. Läs mer

Foto: Hasse Dahlgren/Azote
Foto: Martin Almqvist/Azote

Modellering av organiska miljögifter

Den persistenta kemikalien D5 används i kroppsvårdsprodukter. Vad händer när den, via avloppsvattnet, hamnar i Östersjön? Detta har man tittat på med den nyutvecklade modellen i projektet BALTSEM-POP. Läs mer

Foto: Leif Karlsson/Azote

Flodavrinning påverkar koldioxidutbytet

Den ökande koncentrationen av koldioxid i luften leder till mer löst koldioxid i havet och försurning. Men många andra faktorer påverkar koldioxidutbytet i Östersjön, till exempel flodavrinningen, visar en nypublicerad studie. Läs mer


Musslor påverkas negativt av reningsverk

Musslors hälsa påverkas negativt av utsläppsvatten från reningsverk. Det visar en ny studie av finska, svenska och franska forskare. I studien förvarades musslorna i burar utanför Helsingfors reningsverk. Vattnet från reningsverket innehöll organiska miljögifter och rester av läkemedel. Läs mer

Östersjön och klimatet

Hur hänger ett ändrat klimat ihop med min Östersjöforskning? I 16 filmade expertföredrag får vi veta mer om de viktigaste processerna i havet, såsom övergödning och födoväven, och deras koppling till klimatet. Föreläsningarna hölls på Askö under doktorandkursen ”Impact of climate change on the marine environment” ordnad av Baltic Earth och BEAM. Läs mer och se föredragen


Så kan Östersjön studeras från rymden

En ny avhandling från BEAM har undersökt hur bio-optik och fjärranalys kan användas för övervakning och förvaltning av Östersjön. Välkommen på disputationen kl 13:00 den 2 oktober i William-Ohlssonsalen i Geovetenskapens hus, Stockholms universitet. Läs mer

För att prenumerera, skicka ett mejl till ostersjocentrum@su.se  Klicka här för att avsluta din prenumeration.