Problem att läsa nyhetsbrevet? Klicka här för att visa det i webbläsaren.

     NYHETSBREV nr 6 augusti 2015

Hög tid att beställa material till
RTP-dagen den 23 september

Beställningsblanketter för material till RTP-dagen den 23 september skickades ut till föreningarna före sommaren. Har ni inte redan beställt, gör det nu! Materialet består av foldrar, A3-affischer samt reflexer med vår logotype på.

Vill ni diskutera idéer för genomförande av RTP-dagen kontakta
Jennie Ignberg Eriksson. Tel: 08-629 27 94, e-post: jennie.ignbergeriksson@rtp.se

Beställningstalong finns att ladda ned här: Beställningsblad RTP dagen 2015

 ____________________________________________________

Genomför er idé och sök medel ur "Snabbslanten"!

Personskadeförbundet RTP ger nu ekonomiskt stöd "Sbabbslanten" till distrikt och föreningar som under hösten genomför ett arrangemang som syftar till att stärka medlemsutvecklingen inom förbudet. Ett ekonomiskt bidrag om max 5000 kronor utgår till de som genomför ett utåtriktat arrangemang och samtidigt når ut till fler potentiella medlemmar.

Gör så här:
Kom på en idé som blir ett arrangemang. Det kan handla om föreläsning, studiecirkel, eller ett seminarium om ett aktuellt ämne. Tänk på att arrangemanget bör vara tillgängligt och öppet så att det även möjliggör för personer som inte är medlemmar i Personskadeförbundet RTP att delta. 

Skriv ner idén och maila in den till: jennie.ignbergeriksson@rtp.se Ni får svar inom tre arbetsdagar och pengar betalas ut snarast möjligt.

Marknadsför ert arrangemang till exempel via social medier, webbplatser, nyhetsblad med mera. Bjud själva in medlemmar och andra personer till ert arrangemang. Ta gärna hjälp av andra samarbetspartners.

Genomför ert arrangemang innan årsskiftet. Tänk också på dokumentera , ta bilder, spela in ett filmklipp eller skriv några korta rader.

Vid frågfor kontakta: Jennie Ignberg på tel: 08-629 27 94, eller per e-post: jennie.ignbergeriksson@rtp.se

 


Ansökan om medel från Radiohjälpsfonden
hösten 2015

Ansökningarna måste vara förbundskansliet tillhanda senast den 1 september. Ansökan gäller främst bidrag till medhjälparkostnader. Medel kan också beviljas till föreläsare. Det gäller i första hand föreläsningar inom vårt verksamhetsområde. Högst två aktiviteter per ansökningstillfälle - fyra per år.

Medel beviljas inte till busshyra, utlandsresor, anpassning eller hjälpmedel.
Medel beviljas inte i efterhand, det vill säga till en aktivitet som redan ägt rum när beslut fattas.

För mer information och ansökningsblanketter kontakta Agneta Lundin vid förbundskansliet på telefon 08-629 27 81, eller per e-post: agneta.lundin@rtp.se

__________________________________________________________

Ny webbplats för Sveriges Konsumenter

Sveriges Konsumenter lanserade i juni sin nya webbplats. Webbplatsen utgår från Handlingsplan 2020 och uppfyller bland annat krav på mer material direkt till konsumenterna. Några nyheter är avdelningen ”Vad du kan göra” och en ämneslista från A-Ö.

Sidan är också responsiv och ska alltså fungera i all typer av läsare – allt från mobiltelefoner till datorer. 

Välkommen in på http://www.sverigeskonsumenter.se


___________________________________________________________

 

Senaste Nyhetsbrevet från ESCIF

Nedan finns en länk till ESCIFs, European Spinal Cord Injury Federations senaste Nyhetsbrev:

ESCIF Newsletter July 2015

 

___________________________________________________________


Vårt förslag till nya rikssjukvårdsområden
har gått vidare

Personskadeförbundet RTPs förslag att utreda ryggmärgsskadevården för rikssjukvård har gått vidare! Socialstyrelsen meddelade oss i början av sommaren att vårt förslag om ryggmärgsskadevård som rikssjukvård har gått vidare till faktagranskning som kommer att ligga till grund för Rikssjukvårdsnämndens beslut i december om vilka områden som kommer att utredas.

Ett steg i rätt riktning mot en centraliserad ryggmärgsskadevård. Nu håller vi tummarna och förser dem med material.

Mer information finns på www.socialstyrelsen.se/rikssjukvard

 

___________________________________________________________

 

Handikappförbunden välkomnar översyn
av statsbidragen

Handikappförbunden delar i stort slutsatserna i Vårdanalys rapport ”Sjukt engagerad”, som presenterades i Almedalen. Vi välkomnar särskilt översynen av statsbidragen som i sin nuvarande form inte stimulerar till samgående och djupare samarbete mellan patientgrupper, skriver Handikappförbunden i ett pressmeddelande den 30 juni.

Läs pressmeddelandet här:

 

____________________________________________________________

 

Medlemskap i föreningen "Med lagen som verktyg"

För två månader sedan bildades den ideella föreningen Med lagen som verktyg. Nu erbjuder de medlemskap och stödmedlemskap i föreningen.

Föreningen vill använda lagar och juridisk expertis för att förbättra samhället för medborgare med funktionsnedsättningar. Detta vill de uppnå genom att höja medvetenhet om rättigheter, driva debatt om det juridiska skyddet och genom att ta kränkningar till domstol.

Föreningen ska hjälpa medlemmar, som känner sig negativt särbehandlade på grund av sin funktionsnedsättning, med råd och stöd om hur man utkräver sina rättigheter, bland annat med hjälp av pro bono juristhjälp, det vill säga jurister som inte begär ersättning för sitt arbete i vissa fall.

Föreningen ska bidra till att internationella regler, såsom i Europakonventionen och i FN-konventioner, omsätts till svensk rättspraxis. Så långt som möjligt vill man använda och testa befintlig svensk lagstiftning som exempelvis tillägget till diskrimineringslagen sedan årsskiftet som klassar bristande tillgänglighet som diskriminering. Om diskrimineringslagen visar sig otillräcklig, kan föreningen arbeta för förbättringar i den. Men först måste man bevisa att de behövs.

Föreningen erbjuder nu medlemskap och stödmedlemskap till alla personer, föreningar och företag som vill förbättra vår grupps försvar mot negativ särbehandling på grund av funktionsnedsättning.

För att bli medlem gå in på mlsv.se/bli-medlem/

 ___________________________________________________________

 

Felaktig styrning ökar belastningen på Försäkringskassan

En del av Försäkringskassans arbete är onödigt och beror på misstag. Orsakerna till sådan onödig efterfrågan ligger delvis hos Försäkringskassan själv. Dels beror den på att man styckat upp arbetet, dels på att man har valt fel väg när man velat göra myndigheten tillgänglig för allmänheten. Det konstateras i en studie genomförd av Karlstads universitet på uppdrag av Inspektionen för socialförsäkringen (ISF).

Läs pressmeddelande från ISF:

____________________________________________________________

 

Planeringsdagar på förbundskansliet


Förbundskansliet kommer att ha planeringsdagar i början av nästa vecka. Växeln är i och med detta stängd från och med klockan 12.00 måndagen den 17 augusti till och med onsdagen den 19 augusti.

 

 


 

I det här numret.

Hög tid att beställa material till
RTP-dagen den 23 september

Genomför er idé och sök medel ur snabbslanten

Ansökan om medel från Radiohjälpsfonden hösten 2015

Ny webbplats för Sveriges Konsumenter

Senaste Nyhetsbrevet från ESCIF

Vårt förslag till nya rikssjukvårdsområden har gått vidare

Handikappförbunden välkomnar översyn av statsbidragen

Medlemskap i föreningen "Med lagen som verktyg"

Felaktig styrning ökar belastningen på Försäkringskassan

Planeringsdagar på förbundskansliet

 

 

Vill du avsluta prenumerationen? Klicka här...