Nyhetsbrev med senaste nytt. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.

Nyhetsbrevet 01/2015


Hej ##firstname##! 

I vår strävan att få fler att känna till vad UPS gör har vi beslutat att skicka vårt nyhetsbrev till dig, eftersom du sitter i styrelsen i en av UPS medlemsföreningar.

I nya nyhetsbrevet rapporterar vår ordförande Jan Ask om vad som har hänt hos UPS under våren.

Vi hoppas att du har nytta av nyhetsbrevet och tar gärna emot förslag och kritik (e-post: webbredaktor@uppsalapensionarerna.se).

Vill du inte få fler nyhetsbrev från oss behöver du bara klicka på länken i slutet av brevet för att avsluta din prenumeration.

OBS: För att sprida nyhetsbrevet till vänner och bekanta är det bättre att tipsa om prenumerationsidan på UPS hemsida än att skicka brevet vidare genom e-post.


UPS på många fronter

UPS har under våren arbetat med sex stora ärenden förutom ordinarie AU och styrelsemöten.

Ålderism

Vår webbredaktör, Matthieu Hartig, har sammanställt en undersökning ang. ålderism i Sverige och andra länder som gjorts av World Values Survey (WVS). Undersökningen visar tydligt att ålderism trivs i Sverige och att vårt land sticker ut på ett negativt sätt, även om bilden är splitrad. Hela sammanställningen finns att läsa på vår hemsida. Med anledning av detta har UPS fyra krav:

 1. Fler äldre i beslutande församlingar (Riksdag, kommun och landsting).
 2. Mer resurser till äldreforskning.
 3. Politiska åtgärder för att äldre anställda med tunga jobb ska kunna arbeta kvar längre.
 4. Attitydförändringar. Finland startade under 2000-talet en kampanj under namnet ”Erfarenhet är en nationell tillgång” och fick positiva förändringar till stånd.

Nya riktlinjer inom biståndsbedömningen

Äldrenämnden ska inom kort fatta nya beslut om biståndsbedömning i kommunen och UPS har lämnat synpunkter genom ett remissvar. En viktig detalj från UPS sida är påpekandet om äldre människors rättigheter, som t.ex. rätten att få bestämma innehållet i hemtjänsttimmarna.

Bostadsförsörjningsplanen

Äldrenämnden ska i höst 2015 besluta om en ny bostadsförsörjningsplan. UPS AU och dess Plan-och Byggrupp har varit på ett möte för att lämna synpunkter på denna. Vi kommer att få en återkoppling ang om våra synpunkter tas på allvar. Ett viktigt krav från vår sida är att bostadsbyggandet måste följa människors behov av vårdboendeplatser. Men åtskilliga fler åsikter framkom från UPS sida.

Kollektivtrafiken

Uppsala Läns landsting ska snart besluta om ett nytt kollektivtrafikprogram. UPS deltog på det mötet med många synpunkter. Bl.a. framförde vi att trafiken måste anpassas till människor med funktionsnedsättning, ha hög servicegrad och vara prisvärd.

Färdtjänsten

UPS deltar i två grupper angående kommunens sätt att hantera färdtjänsten. Dels när det gäller reglerna och dels avseende själva resandet. Den kanske viktigaste synpunkten när det gäller färdtjänsten är att människor med funktionsnedsättning ska kunna leva på samma villkor som människor utan någon form av handikapp. Vi har också påpekat om servicegraden i taxibilarna och bemötandet från förarna. Även prisfrågan har UPS påtalat.

Välfärdshjälpmedel

UPS tillsammans med Regionförbundet planerar en temadag den 5 november 2015 angående denna fråga. Höga politiker och tjänstemän kommer att bjudas in till denna dag som kommer att behandla hur mycket hjälpmedel det finns och etikfrågorna runt detta spörsmål.

Jan Ask


Vad gör UPS för dig?


VAD HAR HÄNT

 • Kommunala Pensionärsrådet (KPR) hade sammanträde den 12 juni. I väntan på protokollet kan du läsa Sven-Olov Larssons sammanfattning.

 • Ny styrelseledamot
  Vid årsmötet den 19 mars valdes Karin Näslund-Westman. Hon ingår nu som ersättare i KPR. Kontaktuppgifter finns på hemsidan.

 • Samråd Äldres Vård (SÄV)
  Några nya rapporter har publicerats på hemsidan.

 • Besök från Norge
  Bærum kommunes Eldreråd var på besök den 10 juni för att orientera sig om vad Uppsala gör för oss äldre. UPS medverkade. Läs vår sammanfattning.

 • Plan- och byggruppen
  Gruppen granskar kommunens detaljplaner och skriver remissvar när det är motiverat. Den deltar i diskussioner, nu senast om äldrenämndens boendeplanering. Närmast kommande ärende är planprogrammet för Ulleråker. Gruppens sammankallande är Sten Lundgren (se hemsidan).

KOMMANDE UPS-AKTIVITETER:

 • 21 augusti: Kommunala pensionärsrådet.
 • 26 augusti: UPS styrelse har heldagssammanträde.
 • 15 september: UPS AU möter äldrenämndens presidium.
 • 23 september: UPS styrelsemöte.
 • 29 september: SÄV-grupperna träffas.

Nyheter i Urval

Fokus på äldre och internet i ny rapport
 Internetstiftelsen i Sverige, 21 maj
"Nu släpper vi vår nya rapport Pensionärerna och internet 2014. Den visar bland annat att den digitala klyftan när det gäller internettillgång idag inte längre går mellan pensionärer och övriga, utan mellan yngre och äldre pensionärer."


Stöd till äldres tandvård tandlöst
 Dagens Samhälle, 7 maj
Munhälsa och tandvård för äldre är ett angeläget men eftersatt område. Det krävs åtgärder för att förbättra tandvårdsstöden och stärka äldres munhälsa, visar en ny rapport från Myndigheten för vårdanalys.

Så säkras kvaliteten i äldreomsorgen
 Svenska Dagbladet, 15 april
"Äldreomsorgen står inför två stora utmaningar: svårigheten att följa upp kvalitetsarbetet samt den ojämlikhet som faktiskt råder mellan olika äldreboenden", skriver flera debattörer som på onsdagen presenterar en kvalitetsstandard.


Kommunernas nej till regler hotar kvalitet och värdighet
 Dagens Nyheter, 7 april
Nu överlämnar vi förslaget till skärpta riktlinjer i äldre­vården. Kommunerna motsätter sig kraven på ­nattlig bemanning och tydligare ­behovsstyrning. Nu måste regeringen ­avgöra frågan, skriver Socialstyrelsen och fem pensionärsorganisationer.

 


Kommande program på Storgatan 11

AUGUSTI

Onsdag 19, kl.10-11.30: Den odödlige Bellman
Peter Lind lade våren 2014 fram en avhandling, där Bellmans liv och verk skildrades. Nu får vi ta del av detta dokument.

Onsdag 26, kl.10-11.30:Folk och händelser vid Roslagens fyrplatser
Dan Thunman berättar om livet på fyrplatser i havsbandet.

Måndag 31, kl.10-11.30:Färdtjänsten
Johan Lundqvist, ordförande i gatu- och samhällsmiljönämnden, Uppsala kommun, informerar och svarar på frågor om färdtjänsten.

SEPTEMBER

Onsdag 2, kl.10-11.30:Minneslotsen
Kommunens expert på demenssjukdomar, sjuksköterskan Kerstin Lundström, informerar om dessa sjukdomar och redovisar de senaste forskningsrönen.

Onsdag 9, kl.10-11.30:Stroke – och sedan?
Överläkaren, docent Kerstin Hulter Åsberg berättar om rehabilitering på kort och lång sikt efter att man drabbats av stroke.

Onsdag 16, kl.10-11.30:Så hanterar hjärnan våra musikupplevelser.
Blir man verkligen intelligentare om man lyssnar på Mozart? Överläkaren, docent Jan Fagius lotsar oss in i hjärnans mysterier och hemisfärernas musik.

>> Till Storgatan 11:s hemsida


Uppsala Pensionärsföreningars Samarbetsråd    Storgatan 11, 753 31 Uppsala.
E-post: ups@uppsalapensionarerna.se

Du får detta nyhetsbrev eftersom du är medlem i en av våra medlemsföreningar eller för att du har skrivit upp dig på vårt nyhetsbrev.
Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här.