Nyhetsbrev med senaste nytt. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.

Nr 4, juni 2015

Växter och djur i Östersjön

Nu är den efterlängtade tredje upplagan av Östersjöcentrums fälthandbok klar. Den är kraftigt omarbetad och utökad till 44 sidor med vackra akvareller av 200 arter. Här får du den unika blandningen av salt- och sötvattenarter från Bottniska viken i norr till södra Östersjön i samma bok. Boken är vattentålig och ringbunden för att kunna följa med på utflykten till strandkanten. Läs mer


Ny studie om kväve och fosfor i Bottenhavet

En nyligen publicerad studie i tidskriften AMBIO visar att vårblomningen i Bottenhavet under de senaste tjugo åren i större utsträckning kommit att begränsas av tillgången på kväve än fosfor. Förändringen är sannolikt inte orsakad av förändrad belastning från land, utan av inflöden av fosforrikt vatten från Egentliga Östersjön. Läs mer


Nytt nummer av Havsutsikt

i Havsutsikt 1/2015 kan du läsa om inkräktare i havsmiljön, både i form av främmande arter och plastpartiklar. Dessutom artiklar om allt från havskräftor till hur odlad fisk egentligen mår. En intervju med miljöministern ingår också. Åtta artiklar som alla presenterar spännande och viktig havsforskning.
Läs mer
Prenumerera!


Östersjöcentrum i Almedalen

Östersjön står i fokus i Almedalen och Östersjöcentrum kommer att finnas på plats vid tre olika arenor: ombord på Briggen Tre Kronor tillsammans med Initiativet Hållbara Hav, på Östersjöveckans aktiviteter, och vid Stockholms universitets seriesamtal om klimat och miljö.
Läs mer


Values – om ekosystemtjänster i havet

Projektet Values - Värdering av akvatiska livsmiljöers ekosystemtjänster - har som mål att utveckla en metod för att kartlägga och värdera ekosystemtjänster från livsmiljöer i havet, och kunna kvantifiera hur dessa ekosystemtjänster påverkas av mänskliga aktiviteter. Man har nu kommit halvvägs i projektet och det finns en del resultat att redovisa.

Läs mer om Values

Resultat: Så påverkas kustfisken av bättre vatten

Resultat: En herrans massa maskar


Skydda våra havsvikar

Som ett led i arbetet med att skydda våra viktiga havsvikar har Länsstyrelsen i Kalmar sammanfattat varför särskilt skydd av havsvikar behövs och vad som är viktigast att satsa på. Forskare vid Östersjöcentrum har bidragit med analyser och kunskapsunderlag till en mycket användbar broschyr.
Läs mer

Bojen har sjösatts!

Askölaboratoriets mätboj är nu sjösatt för säsongen. Den ingår i ett nätverk av liknande bojar runt kusten och mäter oceanografiska grunddata i realtid. Bojen ligger vid den klassiska mätstationen Askö B1 i Yttre Hållsfjärden. Den sjösätts om våren, och tas i land innan isläget riskerar att bli svårt. Läs mer

Stå upp för Östersjön!

Äventyrarna Oskar Kihlborg och Sören Kjellkvist har paddlat mellan Visby och Stockholm med SUP (Stand Up Paddleboard) för att öka människors medvetenhet om mikroplaster i Östersjön. Ingen har tidigare paddlat den här sträckan på SUP och den största utmaningen var att ta sig en längre sträcka över öppet hav. Äventyret skedde i samarbete med Baltic Eye och under paddlingen togs prover med håvar fastmonterade på brädorna för att forskare ska kunna mäta halterna av mikroskräp. Läs mer


Foto: Bengt Ekberg/Azote

Bättre gödselhantering

Stora delar av Östersjön lider av övergödning, och jordbrukets näringsläckage är en stor och svårhanterlig bidragare till detta. Under ett arbetsmöte diskuterade en grupp forskare och miljöhandläggare från länderna kring Östersjön hur situationen ser ut och vilka åtgärder som hittills vidtagits.
Läs mer om mötet
Läs mer om projektet


Forskare kartlägger Östersjötorskens nedgång

Utvecklingen för Östersjötorsken i det östra beståndet är i dag mycket oroande. Den torsk som fångas är liten, ovanligt mager och i dåligt skick. Såväl forskare som fiskeindustrin är förbryllade. För bara några år sedan ansågs Östersjötorsken må alldeles utmärkt och prognoserna för beståndets utveckling såg mycket goda ut. I en ny vetenskaplig artikel söker forskare svar på varför torsken i Östersjöns östra bestånd mår så dåligt. Läs mer

Baltic Sea Science Congress

Just nu pågår den tionde Baltic Sea Science Congress i Riga, Lettland. Många forskare från Baltic Nest Institute är där och presenterar nya resultat från beslutstödssystemet Baltic Nest. BNI Sverige representeras av forskarna Bärbel Müller-Karulis, Oleg Savchuk och Erik Gustafsson. Läs mer

BEAM-forskning i Ambio

Ett omfattande specialnummer av den miljövetenskapliga tidskriften AMBIO har publicerats. Där presenteras resultat från de två havsmiljöstrategiska program som ingick i regeringens satsning på strategiska forskningsområden från 2010, BEAM och EcoChange.
Över 80 forskare medverkar i 16 artiklar om ekosystembaserad förvaltning av Östersjön ur ett klimatperspektiv. Forskarna visar bland annat att den ekosystemansats som sedan över två decennier ska vara grunden för miljöarbetet kring Östersjön ännu inte tillämpas i praktiken.
Läs mer


Många nya publikationer från BEAM

BEAM:s forskare publicerar ständigt nya rön om ekosystembaserad förvaltning. Några nya studier handlar exempelvis om hur endast ett fåtal nyckelföretag kontrollerar 40 procent av världens mest värdefulla fiskebestånd, nya algoritmer för bättre fjärranalys och hur klimat och fiske styr utvecklingen av ekosystem.
Läs fler nya publikationer från BEAM

För att prenumerera, skicka ett mejl till ostersjocentrum@su.se  Klicka här för att avsluta din prenumeration.