UPPSALA KLIMATPROTOKOLL NYHETSBREV APRIL 2015. Se nyhetsbrevet i webbläsaren.

Nu närmar sig avslut av klimatprotokollets andra programperiod. Det innebär intensivt arbete med bokslut, medlemsturné och ökat fokus på kommunikation. 

Klimatgruppsmöte med fokus på kommunikation

28 april kl 8.30-11.30 på Uppsala kommun, Stationsgatan 12, lokal Bergius 

På agendan står till att börja med inspiration från projektet "Klimaträtt", klimatratt.se, och ett pass kring hållbar affärsutveckling. Vidare kommer vi att arbeta konkret med kommunikationsfrågor och användbara kommunikationsverktyg för att förmedla arbetet med Uppsala klimatprotokoll. 

Separat inbjudan med agenda skickas som vanligt ut i Outlook. 


Ny praktikant för Uppsala klimatprotokoll

Fram till sommaren är Kristina Hedin praktikant hos klimatprotokollet. Hon läser till ekoentreprenör (miljövetenskap) på Mittuniversitetet i Östersund. 

Kristina kommer bland annat att föra minnesanteckningar vid fokusgruppsmöten och vara ett stöd vid utskick av kallelser. Kontakta henne gärna om inplanerade möten och aktiviteter så att de blir inbokade i klimatprotokollets kalender: kristina.hedin@uppsala.se


Processledningen ute på medlemsturné

Under april och maj träffar processledningen befintliga och potentiella medlemmar för att diskutera kommande medverkan i klimatprotokollets period tre. Vill ni boka in ett möte? Kontakta processledare Lars Johansson: lars.johansson@uppsala.se


Deadline för inrapportering i Hållbarhetsportalen

Den 25 april är sista datum för inrapportering av den gångna periodens resultat i Hållbarhetsportalen. Rebecca Sandström på Uppsala kommun ansvarar för sammanställnig och analys. Har ni några frågor som rör inrapporteringen kontakta Rebecca på rebecca.sandstrom@uppsala.se


Rekrytering av processledare

Just nu pågår rekryteringen av en ny processledare till klimatprotokollet. Under april träffar Björn Sigurdson tillsammans med ledningsrepresentanter från Uppsala kommun kandidater som gått vidare i processen. Personen i fråga ska vara på plats efter sommaren. 


Senaste nytt från två fokusgrupper

Energifokusgruppen

  • Har haft tre olika seminarier under våren: LCC-kalkyler, Gröna hyresavtal och Ventilation. Presentationer finns på Hållbarhetsportalen i fokusgruppens mapp.
  • Fortsatt arbete med planering av ”Energistafetten” – ett projekt där medlemsorganisationerna har strukturerade energigenomgångar hos varandra. 

Vill du veta mer?
Kontakta anna.karlsson@vattenfall.se eller emil.hast@frontwalker.se.  

Färdplan klimatneutralt Uppsala

  • Avrapportering till Energimyndigheten av 2013-2015 års arbete. Rapporterna Färdplan klimatneutralt Uppsala, Systemstudie Energi 2050 samt en processrapport finns nu på Hållbarhetsportalen i fokusgruppens mapp.
  • Modelleringen i senaste versionen av Färdplan klimatneutralt Uppsala visar att Uppsalas klimatmål 2020 kan uppnås med hjälp av klimatprotokollets mål och åtgärder. 

Vill du veta mer?
Kontakta bjorn.sigurdson@uppsala.se.

UPPSALA KLIMATPROTOKOLLS WEBBPLATS

KONTAKT:
Lars Johansson 
Processledare för Uppsala klimatprotokoll  
070-645 07 95 
lars.johansson@uppsala.se

Björn Sigurdson
Klimatstrateg, Uppsala kommun  
018-727 12 04 
bjorn.sigurdson@uppsala.se


Detta nyhetsbrev skickas till Klimatprotokollets medlemsorganisationer.

Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här.