Hållbar upphandling med energi i fokus

Med hållbar upphandling spara ni pengar, energi samt minskar er miljöpåverkan

Energikontor Sydost stöttar offentlig sektor att göra fler hållbara upphandlingar

  • Vi vill ta del av era erfarenheter från redan genomförda upphandlingar, för att sprida kunskap till andra.
  • Vi vill ge er stöd i kommande upphandlingar – genom att öka er kunskap via seminarier, utbildningar, goda exempel och mycket mer!

Kontakta: Christel Liljegren, 0706-208 308


På gång!

Upphandlingsstöd belysning:

Den 27 april är du välkommen till Oskarshamn för att träffa belysningsexperten Johan Röklander. Ett begränsat antal deltagare för komma och diskutera frågeställningar inför kommande upphandlingar. Läs mer.

Upphandlingsstöd fordon:

21 maj - Som en fortsättning på de genomförda webmötena bjuder Energikontor Sydost och Biogas Sydost in till ett seminarium och ett erfarenhetsutbyte kring hur ni kan lyckas med att handla upp fler biogasfordon samt hur man kan samverka för att skapa en infrastruktur för biogas som gör dessa upphandlingar möjliga. Läs mer.


Vad har hänt under våren?

Upphandlingsstöd utomhusbelysning:

Den 17 mars arrangerades ett välbesökt seminarium avseende upphandling av renovering av utomhusbelysning. All information kring seminariet hittar ni på vår hemsida, tillsammans med föreläsarnas 3 viktigaste lärdomar och många bra länkar.

Upphandlingsstöd fordon och transporter:

Den 13 och 31 mars arrangerades webmöten för erfarenhetsutbyte kring upphandling av fordon. Deltagarna fick både viktig information och tips. Dessutom samlade Energikontor Sydost in önskemål om vilka behov som finns för det fortsatta arbetet.

Du har fått detta nyhetsbrev för att du arbetar med eller relaterat till, upphandling i företag eller offentlig verksamhet. I nyhetsbreven kommer även goda exempel på hållbar upphandlig presenteras. Nyhetsbrevet kommer ut 4-6 ggr/år.


Ny information på vår hemsida!

Nu har vi samlat massor av bra information om hållbar upphandling av fordon och transporter på vår hemsida. Läs mer!


EnergiTing Sydost 2015

Missa inte Energiting Sydost den 12 november.

Vad vill du att vi tar upp som berör hållbar upphandling?

Maila mig dina idéer: Christel Liljegren


Nyhetsbrev om upphandling

Hållbar upphandling i Sydost

Nyhetsbrev No 1

 

Hållbar upphandling i Europa
Primes No 1


Prenumerera på PRIMES nyhetsbrev.


Hållbar upphandling nyhetsbrev #2 2015.

Du får detta nyhetsbrev från Energikontor Sydost och Länsstyrelsen i Kronoberg eftersom du arbetar med upphandling eller relaterat till upphandling, eller för att du har skrivit upp dig på vårt nyhetsbrev.
Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här.