UPPSALA KLIMATPROTOKOLL NYHETSBREV FEBRUARI 2015. Se nyhetsbrevet i webbläsaren.

Årets första rundabordsmöte satte höga ambitioner för kommande arbete. Närmaste fokus blir klimatgruppsmöte, Relationsdagen och rekrytering av ny processledare och utvecklingsledare.   

Höjd ambitionsnivå efter rundabordsmötet

Under onsdagen den 11 februari träffades de 29 medlemsorganisationerna till årets första rundabordsmöte. Utifrån diskussioner om bra resultat och nödvändig samverkan enades medlemmarna om att ta initiativ till en ny programperiod. Vårens arbete kommer att handla om att se över formerna för att effektivt driva arbetet vidare, samt att se vilka aktörer som kan tänkas vara eller bli en del av period tre. 


Klimatgruppsmöte - energiutredning och konkretisering av former och mål

11 mars kl 8.30-11.30 på Ramböll, Dragarbrunnsg 78 B

På mötet presenterar Michael Åhlman, Uppsala kommun, energiutredningen som har tittat på inriktningen för framtidens energisystem i Uppsala. Vi kommer även att arbeta med att konkretisera former och mål för klimatprotokollets fortsatta arbete utifrån vad som beslutades på rundabordsmötet den 11 februari. 

Separat inbjudan med agenda skickas som vanligt ut i Outlook. 


Processledare och utvecklingsledare sökes

Snart utannonserar Uppsala kommun två nya tjänster för att leda och utveckla arbetet med Uppsala klimatprotokoll. Tipsa gärna ditt kontaktnät när rekryteringen är igång. Mer information finns under nästa vecka på Uppsala kommuns webbplats


Relationsdagen 2015 – "Uppsala växer"

17 mars på Uppsala Konsert & Kongress

Uppsala klimatprotokoll medverkar på Relationsdagen den 17 mars. Temat för dagen är "Uppsala växer". Klimatprotokollets monter finns på plats i sal B som en del av Uppsala kommuns utställning. Vi bygger vidare på konceptet från CSR-dagen i höstas. Vill du vara med och bemanna montern och företräda Uppsala klimatprotokoll? Anmäl ditt intresse till Lars Johansson senast den 3 mars. Begränsat antal platser. 


Läs mer på Relations webbplats


Cykelkartor för distribution

Uppsala kommun tar just nu fram nya cykelkartor. Kartorna delas ut gratis på bland annat turistbyrån, bibliotek och hos cykelhandlare. Vill ni ha kartor att dela ut till era anställda och besökare? Skicka ett mejl med önskat antal (kartonger om 250 st) till Åsa Eriksson, projektledare Uppsala kommun, senast den 4 mars.    


Senaste nytt från två fokusgrupper

Hållbara godstransporter

  • Nu startar en förstudie av godstransporter i innerstaden som ett första steg i arbetet för en attraktivare innerstad och mer hållbart godstransportsystem. Pågår fram till maj.
  • Även en förstudie för att utreda förutsättningar för samordnade varutransporter mellan Uppsala kommun och Landstinget Uppsala Län baserat på en gemensam samlastningscentral är inledd. Leds av institutionen för energi och teknik på SLU. 

Vill du veta mer?
Kontakta michael.ahlman@uppsala.se 

Hållbart resande
Fortsatt arbete med projektet "Spjutspetsar mobility management"

  • Testresenärsprojekt som syftar till att få vanebilister att åka mer kollektivt.
  • Aktiviteter som skapar högre kännedom om biljettlösningar och hur medarbetare ska göra för att åka kollektivt.
  • Arbete med att ta fram kriterier och bedömningssystem för vad som är en cykelvänlig arbetsplats. 

Vill du veta mer?
Kontakta teresa.uggla-kerrou@uppsala.se

UPPSALA KLIMATPROTOKOLLS WEBBPLATS

KONTAKT:
Lars Johansson 
Processledare för Uppsala klimatprotokoll  
070-645 07 95 
lars.johansson@uppsala.se

Björn Sigurdson
Klimatstrateg, Uppsala kommun  
018-727 12 04 
bjorn.sigurdson@uppsala.se


Detta nyhetsbrev skickas till Klimatprotokollets medlemsorganisationer.

Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här.