Nyhetsbrev med senaste nytt. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.

Nr 1, februari 2015

Nytt samarbete med Tvärminne

Östersjön är ett av fokusområdena i det samarbete mellan universiteten i Stockholm och Helsingfors som finns sedan ett år. Ett mycket lyckat första planeringsmöte hölls nu i februari på Tvärminne zoologiska station. Ett tjugotal forskare och lärare från Stockholms universitet bjöds till den drygt hundraåriga fältstationen i sydvästra Finland för att diskutera möjligheterna för ett framtida samarbete inom både utbildning och forskning. Läs mer


Foto: Eva Dalin

Kungligt besök

Ökad köttkonsumtion, metanbubblor i Arktis och Askölaboratoriets framtid var några av de ämnen som fångade kung Carl XVI Gustavs intresse när han besökte Östersjöcentrum i februari. Läs mer

Havsutsikt 2/2014

Havsutsikt 2/2014

Nytt temanummer om hav och klimat. Vad händer med haven och Östersjön i en varmare framtid? Och hur påverkas djuren av försurningen som blir följden av koldioxidutsläppen? Läs mer


Notiser

Kommunikationschef till den vetenskapliga tankesmedjan Baltic Eye sökes. Läs mer

Ledig anställning som postdoktor för modellering av marina ekosystem. Läs mer

Fiskevattenägare och forskare möttes.  Läs mer

Vill du forska på Askö 2015?

Välkommen att ansöka om tid för provtagning, experiment och fältförsök på Askö under 2015. Ansök innan 15 mars för att försäkra dig om plats under årets fältsäsong, besked ges senast 31 mars. I mån av plats tar vi givetvis emot senare bokning. Du vet väl att examensarbetare är ute gratis och att doktorander kan söka Asköstöd för sin fältvistelse? Läs mer


Ett fullspäckat år 2014

Året som gick var hektiskt på Askö. Antalet forskningsprojekt var rekordstort och av totalt 3335 gästdagar stod forskare, assistenter, doktorander och examensarbetare för 914 av dem. Även antalet kurser, möten och besök var stort, med kurser från flera universitet och högskolor och många spännande workshops. Läs mer

Kan vi ge Östersjön konstgjord andning?

Omkring 140 forskare och beslutsfattare samlades vid Stockholms universitet den 12 februari för att diskutera olika åtgärder till havs som kan påskynda Östersjöns återhämtning från övergödning.

Läs mer


Nya steg för att förstå torsken

Halvvägs in i DEMO-projektet studerar forskarna hur miljö och tillgång på föda påverkar torskens kroppstillväxt i olika stadier i livet. Studierna påbörjades under en workshop i Lysekil den 10-12 november.

Läs mer och se filmer här


Flygburen laserskanning effektiviserar naturvården

Ny forskning visar att flygburen laserskanning och flygfotografering kan förbättra karteringen av land och grunda havsområden. Tekniken kan bland annat användas för att upptäcka värdefulla marina områden och ge bättre underlag för kustplanering. Läs mer

BONUS-projektet BalticApp

Projektet, som startar 1 april, handlar om att identifiera långsiktiga strategier för att trygga den framtida tillförseln av ekosystemtjänster från Östersjön, med hänsyn till olika samhälls- och klimatscenarier. Läs mer


Årsmöte i COCOA

I januari hade BONUS-projektet COCOA (Nutrient cocktails in the coastal zone of the Baltic Sea) årsmöte i Helsingfors, med ett stort deltagande från Baltic Nest Institute. Syftet med projektet är att kvantifiera kustzonens betydelse som filter för näringsämnen ur ett Östersjöperspektiv. Läs mer


Bakterier i Östersjön motverkar försurning

Östersjön har en mycket större förmåga att producera basiska ämnen – alkalinitet – än man tidigare känt till. Det har forskare vid Stockholms universitet visat. Man tror att det främst är bakteriella processer som denitrifikation och sulfatreduktion som bidrar. Ökad alkalinitet innebär att havet kan ta upp mer koldioxid från atmosfären utan att det leder till försurning. Läs mer

BEAM lever vidare 2015

Det strategiska forskningsprogrammet är nu under utvärdering och i maj 2015 får vi veta hur vi blivit bedömda. BEAM har fått finansiering även för 2015 i väntan på att det finns ett beslut om satsningen ska permanentas. En utlysning av medel för 2015 gjordes i december och beslut om detta kommer inom kort. Läs mer

Se de senaste publikationerna

För att prenumerera, skicka ett mejl till ostersjocentrum@su.se  Klicka här för att avsluta din prenumeration.