UPPSALA KLIMATPROTOKOLL NYHETSBREV DECEMBER 2014. Se nyhetsbrevet i webbläsaren.

Året går mot sitt slut. Nu knyter vi ihop säcken för 2014 och blickar framåt mot en utmanande vår. Ny protokollsperiod närmar sig vilket innebär stort fokus på sammanfattning, analys och strategisk och praktisk planering framåt.  

Klimatgruppsmöte med after work

15 december kl 13.00 på Riksbyggen

På mötet kommer vi bland annat att jobba vidare med protokollsperiod 3.0, färdplanen och aktivitetsplanen för 2015. Efter mötet går vi vidare till Hugo W för en gemensam after work. Glöm inte att meddela din närvaro genom att tacka ja på kalenderinbjudan i Outlook. 


I Östersund för att dela goda exepel

Björn Sigurdson, klimatstrateg Uppsala kommun, presenterade i slutet av november klimatprotokollets färdplan på klimatkommunernas höstträff i Östersund. Presentationen rönte stor uppmärksamhet. Just nu pågår möten och diskussioner med de större kommunerna i Mälardalen om ett framtida samarbete kring färdplaner. 


Fortsatta anslag inför 2015

På kommunfullmäktige den 15 december behandlas en ny budget och verksamhetsplan för Uppsala kommun 2015-2018. I budgeten sägs bland annat att klimatomställningen är en av vår tids stora utmaningar och att klimatprotokollet spelar en viktig roll i arbetet med att hitta lokala lösningar för att bidra till hela världens klimatarbete. Det innebär att kommunen är beredd att gå in i en ny protokollsperiod om nuvarande medlemmar och nya intresserade är beredda till fortsatt samverkan.


Duplokoncept att bygga vidare på

Den 12 november medverkade klimatprotokollet på Relations CSR-dag. I montern fick besökare bygga med duplo för att skapa staplar med statistik över resvanor. Vill ni använda er av samma koncept på en egen mässa eller arbetsmöte? Kontakta Magdalena Casteryd för lån av material. Nyfiken på hur det såg ut på mässan? Kolla här


Cykelkartor för distribution

Uppsala kommun tar just nu fram nya cykelkartor för 2015. Kartorna delas ut gratis på företag, i butiker och på caféer och restauranger i stan. Vill ni ha kartor att dela ut till era anställda och besökare? Skicka ett mejl med önskat antal (buntar om 250 st) till Åsa Eriksson, projektledare Uppsala kommun.  


Senaste nytt från två fokusgrupper

Åtgärdskartor i bostadsrättsföreningar

  • Besök hos bostadsrättsföreningar för att diskutera åtgärder som sparar energi och pengar.
  • Fortsatt kontakt med andra projekt (bl. a KTH) för att jämföra beräkningar och antaganden. 

Vill du veta mer?
Kontakta anna.karlsson@vattenfall.com

 

Färdplan klimatneutralt Uppsala

  • Utredning kring hur ett alternativt energisystem skulle kunna se ut.
  • Insamling av mål och åtgärder från Uppsalas aktörer för att nå målet klimatneutralt Uppsala. 

Vill du veta mer?
Kontakta bjorn.sigurdson@uppsala.se 

UPPSALA KLIMATPROTOKOLLS WEBBPLATS

KONTAKT:
Lars Johansson 
Processledare för Uppsala klimatprotokoll  
070-645 07 95 
lars.johansson@ramboll.se

Björn Sigurdson
Klimatstrateg, Uppsala kommun  
018-727 12 04 
bjorn.sigurdson@uppsala.se


Detta nyhetsbrev skickas till Klimatprotokollets medlemsorganisationer.

Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här.