UPPSALA KLIMATPROTOKOLL NYHETSBREV OKTOBER 2014. Se nyhetsbrevet i webbläsaren.

Just nu pågår intensiv verksamhet i Uppsala klimatprotokoll. Här kommer senaste nytt om bland annat klimatgruppsmötet, CSR-dagen och en presentation av vår nya processledare. 


Klimatgruppsmöte

23 oktober kl 9.00 på Stationsgatan 12

Under detta arbetsmöte kommer vi att fortsätta färdplanearbetet och föra diskussioner kring hur vi kan utveckla klimatprotokollsarbetet i en kommande tredje programperiod. Om du inte redan anmält dig, skicka ett mejl till karin.lofgren@uppsala.se.


CSR-dagen

12 november på Uppsala Konsert & Kongress

Klimatprotokollet medverkar på Relations CSR-dag den 12 november. På plats finns representanter från processledningen och olika fokusgrupper. I vår monter på plan 3 kommer vi ha en interaktiv resvaneundersökning för våra besökare. 

Läs mer på Relations webbplats


Ny processledare

Klimatprotokollet har från och med oktober en ny processledare, Lars Johansson. Lars har varit i engagerad i klimatprotokollet i flera år, både genom Energikontoret och som Rambölls representant i klimatgruppen. Lars tar över efter Michael Åhlman, som fortsätter vara en del av processledningsgruppen.

Kontaktuppgfter: lars.johansson@uppsala.se, 070-645 07 95


Utveckling av webbplats

Under hösten har arbetet med att ta fram en ny webbplats för klimatprotokollet startat. Arbetet leds av Uppsala kommun. Fokusgruppen Kommunikation har fungerat som referensgrupp i förstudien. Planen är att webbplatsen lanseras innan jul. 


Senaste nytt från två fokusgrupper

Solenergi

  • Gruppen har startat en dialog med Uppsala kommun om att underlätta bygglovshanteringen för den som vill bygga solceller. 
  • Fokusgruppsmöten med fortsatt erfarenhetsutbyte mellan medlemmarna. 
  • Gruppen har blivit inbjuden att delta i en workshopserie i STUNS Energis projekt UPPSOL2020. Deltagandet från fokusgruppen har vart stort. 

Vill du veta mer?
Kontakta emil.andersson@energikontor.se 

 

Hållbart resande 

  • 16 medlemsorganisationer deltar i en omfattande resvaneundersökning - Spjutspetsar mobility management. 
  • Resultaten från undersökningen blir underlag för gemensamma målsättningar och åtgärder för att få medarbetare att gå, resa kollektivt eller med cykel till och från jobbet. 

Vill du veta mer? 
Kontakta teresa.uggla-kerrou@uppsala.se  

UPPSALA KLIMATPROTOKOLLS WEBBPLATS

KONTAKT:
Lars Johansson 
Processledare för Uppsala klimatprotokoll 
070-645 07 95 
lars.johansson@ramboll.se

Björn Sigurdson
Klimatstrateg, Uppsala kommun 
018-727 12 04
bjorn.sigurdson@uppsala.se


Detta nyhetsbrev skickas till Klimatprotokollets medlemsorganisationer.
Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här.