Nyhetsbrev med senaste nytt. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.

Nyhetsbrevet 03/2014


Hej ##firstname##! 

I nya nyhetsbrevet hittar du UPS första inbjudan till pressträff där vi tänker betona våra krav på bättre vård för demenssjuka och bättre hjälp till anhöriga.

I samband med "En dag om teknik för äldre", onsdag 15 oktober kl.9-15 på Träffpunkten storgatan 11, skriver vår kassör Sven-Olov Larsson och vår webbredaktör Matthieu Hartig om framtidens äldreomsorg. (OBS: länken i nyhetsbrevet som du fick förra veckan var felaktig).

Vi redovisar kortfattat om vad som har hänt på UPS de senaste månaderna, och vart vi är på väg. 

Som vanligt hoppas vi att du har nytta av nyhetsbrevet och tar gärna emot förslag och kritik (e-post: webbredaktor@uppsalapensionarerna.se).

För att sprida nyhetsbrevet till vänner och bekanta är det bättre att tipsa om prenumerationsidan på UPS hemsida än att skicka brevet vidare genom e-post.

Vill du avsluta din prenumeration behöver du bara klicka på länken på botten av brevet.


Pressinbjudan: Stora brister i utredning och behandling av människor med demenssjukdom

Enligt den nationella utvärderingen – Vård och omsorg vid demenssjukdom som Socialstyrelsen publicerade 2014, finns stora brister i utredningar och behandling av personer med demenssjukdom. Färre än varannan person som tar kontakt med en vårdinrättning för en misstänkt demenssjukdom får en sådan utredning som rekommenderas av Socialstyrelsen.Primärvården i Uppsala län registrerade inga demensutredningar och specialistvården registrerade färre än 25 utredningar år 2012.

Drygt 25 000 människor i Sverige insjuknar i en demenssjukdom varje år varav 15 000 människor insjuknar i Alzheimers sjukdom. En central rekommendation är att de som söker vården får en basal utredning där patienten bl. a. genomgår minnestest, datortomografi och blodprovstagning. Utredningen ska fastställa demenssjukdomen och utesluta andra sjukdomar. Resultatet blir utgångspunkt för medicinsk behandling och vård. Specialistvården i Uppsala gjorde magnetröntgen av hjärnan i endast 8 % av fallen.

Utvärderingen visar att många inte får en fullständig demensutredning och att mindre än en tredjedel av patienterna behandlas med demensläkemedel. Bristen på geriatriker är mycket stor och trots krav på fler utbildningsplatser prioriteras inte frågan av regeringen. Inte någon av kommunerna i Uppsala län har hemtjänstpersonal som riktar sig bara till människor med demenssjukdom. UPS anser att detta är en oroande tendens framförallt för de människor som insjuknar men även för deras anhöriga som måste ta ett stort ansvar.

Demenssjukdom är en dödlig sjukdom och orsakar stora problem och trauman för både patienter och anhöriga och UPS har därför följande tre krav:

 

 1. Andelen geriatriker måste öka.

 2. Inför äldrevårdscentraler där vårdpersonalen kan specialisera sig på äldre människors sjukdomar så att de kan få trygga och säkra diagnoser och vård.

 3. Öka stödet till personer som vårdar en anhörig med demenssjukdom.

 

Övrig information:

Plats: Träffpunkten, Storgatan 11
Tid: klockan 11.00
Dag: tisdag 14 oktober
För ytterligare information, Jan Ask 0760 25 27 00

Välkomna.

 


Framtidens äldreomsorg

Vi rör oss i en värld där dator- och internetbaserade tjänster omger oss. Den digitala teknikens användningsområden vidgas ständigt. Vi samlar, förmedlar och lagrar information i digital form. Vår tillvaro hemma kan förbättras med hjälp av digital teknik även när krafter och förmåga avtar. Äldreomsorgen och vården får allt fler digitala hjälpmedel till sitt stöd.

Den darriga handen kan få hjälp av en stabiliserande sked. Kontakten med vänner och vård underlättas av nya former av bild- och ljudförmedling. Den som lätt går vilse ute kan få ett larm som signalerar till anhörig eller vårdpersonal var han eller hon befinner sig. Medicinska prover kräver inte alltid besök på vårdcentralen. Störande besök av hemtjänsten kan minska genom övervakningsutrusning som kan tala om ifall allt inte står rätt till hemma.

Samtidigt väcks stora svåra ekonomiska, organisatoriska, politiska och etiska frågor. Kommunerna, vårdföretagen och inte minst alla äldre får nya roller.  Denna skrift vill bidra till att orientera den som vill veta mer om teknikens roll för en åldrande befolkning. Den börjar med en genomgång av bakgrund och huvuddrag. I en bilaga ges en mängd exempel på pågående projekt.

>> till artikeln "Framtidens äldreomsorg"

 


Vad gör UPS för dig?


VAD HAR HÄNT

 • Samråd Äldres Vård (SÄV)
  SÄV-möte hölls den 16 september på Storgatan 11. Närvarande var 31 SÄV-representanter, sex verksamhetschefer och fyra ledamöter från UPS styrelse.

  Minnesanteckningar finns på UPS hemsida.
 • Kommunala Pensionärsrådet (KPR) hade sammanträde den 24 september på storgatan 11. Ärenden: "rehabteam", parkbänkar, kompetensförsörjningsplan, trygghetsbodende, mm. 

  Protokollet kommer snart på UPS hemsida.

KOMMANDE UPS-AKTIVITETER:

 • UPS AU träffar Äldrenämndens presidium den 14 oktober.
  Ärenden: inrättande av branschråd, problem med larmsystem som inte når larmcentralen, förändringar i ålderssammanssättning och hälsa på vårdboenden, ny patientlag, mm.

 • En dag om teknik för äldre, på Träffpunkten storgatan 11 onsdagen den 15 oktober kl. 9-15. Alla är välkomna.

 • Höstmötet kommer att hållas på Nyby Servicehus torsdagen den 23 oktober kl. 9-12. Ärenden: verksamhetsplan och budget för 2014.
  Föredrag om Uppsala gamla industriers historia av professor Maths Isacson, Uppsala universitet.

 • Kommunala Pensionärsrådet (KPR) träffas den 19 november.

Nyheter i Urval

Aleris säger upp all hemtjänstpersonal (UNT, 25 september)
90 anställda förlorar jobbet och 330 brukare tvingas byta till ny vårdutförare när Aleris säger upp hemtjänstavtalet med Uppsala kommun.

Nio 65-plussare i nya riksdagen (Veteranen, 22 september)
Nio ledamöter i nyvalda riksdagen är 65 år eller äldre. Det innebär att drygt en fjärdedel av samtliga väljare åldersmässigt representeras av 2,5 procent av ledamöterna.

Stora krav på anhörigvårdare (SVT, 1 steptember)
Att som anhörig vårda en äldre och sjuk närstående person innebär inte bara att hjälpa till i vardagen. Ofta måste den anhöriga också ta på sig uppgiften som vårdsamordnare. Det visar en ny rapport från fackförbundet Kommunal.

En hemtjänst som gjort för vanvård (Expressen, 27 augusti)
Ann-Charlotte Marteus kommenterar Expressens medicinreporter Anna Bäséns wallraffande inom hemtjänsten i Stockholm.


Kommande program på Storgatan 11

OKTOBER

Onsdag 15, kl.10-15.00: En dag om teknik för äldre
Föreläsningar av Henrik Cyrén, Uppsala kommun, om innovation i ordinärt boende, och av Eric Pettersson, JoiceCare, om e-hemtjänst. Hjälpmedel visas. Kom och cykla på din barndoms gata med jDome Bikearound.

Fredag 17, kl.13-15.00:Allsång

Onsdag 22, kl. 10-11.30:Klimatförhandlingar och klimatpolitik – hur möts klimathoten?
Bo Kjellén, regeringens tidigare chefsförhandlare i klimatfrågor, rådgivare till miljödepartementet och verksam inom Stockholm Environment Institute, redovisar och förklarar.

Lördag 25, kl. 14-15.30:Frälsningsarmén
Sjunger och spelar, och berättar om sin sociala verksamhet i Uppsala.

Måndag 27 kl.10-11.30: Pensionärspolitiska samtal:
Pensionärerna, en fjärdedel av valmanskåren. Inflytelserika eller marginaliserade?

Sverker Gustavsson, professor vid Stadsvetenskapliga institutionen, diskuterar vår roll i det senaste valet.

 

Onsdag 29, kl. 10-11.30:Symboler i konsten
Slottsentreprenören, Teol. dr. Arne Wiig, Salsta slott, avslöjar vad som döljer sig bakom färgen och fernissan.

 

Torsdag 30, kl. 13.30-16:SeniorNet
Släktforskning. Även för icke medlemmar.

 

NOVEMBER

Onsdag 05, kl. 10-11.30:Bil å Hoj
Motorskribenten och fotografen Gunnar Flodén berättar och visar bilder om 1900-talets motorfordon på 2, 3 och 4 hjul.

Lördag 08, kl. 13-15.30:Dans med MacOlsson

Onsdag 12, kl. 10-11.30:Vallonerna i Sverige
Kulturvetare Eva Wrede, Uppdrag kultur, berättar om vallonernas invandring och vad de betytt inom näringsliv och kultur.

Fredag 14, kl. 13-15:Allsång

Onsdag 19, kl. 10-11.30:Uppsala bygger – men hur?
F.d. Statsbyggnadsdirektören Ingvar Blomster kåserar om utvecklingen i kommunen.

>> Till Storgatan 11:s hemsida


Uppsala Pensionärsföreningars Samarbetsråd    Storgatan 11, 753 31 Uppsala.
E-post: ups@uppsalapensionarerna.se

Du får detta nyhetsbrev eftersom du är en kund till oss eller för att du har skrivit upp dig på vårt nyhetsbrev.
Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här.