____________________

 

Nyhetsbrev

NR 3-2014                      __________________

Nytt licensieringstest – om bolån

För att ytterligare stärka konsumentskyddet har SwedSec i samarbete med Svenska Bankföreningen beslutat att införa ett nytt licensieringstest – för bolånerådgivare. Genom att införa kunskapskrav och licensieringstest för bolånerådgivning sätts en branschstandard över vilka kunskaper som en bolånerådgivare ska ha.

Licensieringstestet för bolån kommer under 2016 och är SwedSecs fjärde yrkesanpassade licensieringstest.

Sedan vi införde yrkesanpassade tester anser, enligt enkätsvar, en klar majoritet av testdeltagarna att ämnesområdena är relevanta eller mycket relevanta. Flertalet tycker också att SwedSecs licensieringssystem med höga kunskapskrav och krav på regelefterlevnad är bra för konsumenten.

Det har varit en intensiv vår och nu ser vi fram emot en lika intensiv och utvecklande höst, men först vill jag passa på att önska en riktigt skön sommar!

Katarina Lidén, vd för SwedSec


Branschstandard för bolånerådgivare

SwedSec inför i samarbete med Bankföreningen ytterligare ett yrkesanpassat licensieringstest – för bolånerådgivare.

– Det här stärker än mer konsumentskyddet för bolånekunderna. Genom att bolånerådgivarna gör SwedSecs licensieringstest för bolån säkerställs en kunskapsnivå som hela branschen ställer sig bakom, säger Annika Falkengren, koncernchef och vd för SEB och ordförande för Svenska Bankföreningen.

– Det är mycket glädjande att finansbranschen har slutit upp bakom en SwedSec-licens för bolån, säger Katarina Lidén, vd för SwedSec.

Licensieringstestet för bolån kommer att lanseras under 2016. Mer information om testet hittar du här.


Licensieringstest för ledning och kontrollfunktioner är lanserat

Den 9 juni 2014 lanserades licensieringstest för ledning och kontrollfunktioner som riktar sig till t.ex. verkställande direktörer i värdepappers- och fondbolag och andra ansvariga chefer, compliance officers samt vissa befattningar inom riskkontroll och andra kontrollfunktioner. Lednings- och kontrollfunktioner har redan tidigare omfattats av licenskravet, men från juni kommer blivande licenshavare som ska arbeta inom området att kunna genomföra ett licensieringstest som är mer anpassat efter deras befattningar och arbetsuppgifter.

Licensieringstestet består av 105 uppgifter fördelade över följande områden:

• Styrning och intern kontroll
• Finansiell ekonomi, risker och kapitaltäckning
• Reglering på värdepappersmarknaden

Mer om de yrkesanpassade licensieringstesterna hittar du här.


Kapitaltäckningsregler
– så funkar det

För att underlätta studierna inför licensieringstest för ledning och kontrollfunktioner finns nu en översiktlig skrift om kapitaltäckningsregler.

Kapitaltäckningsregler är skriven av Mats Walberg och Jenny Nordgren. Innehållet är anpassat till mätpunkterna om kapitalkrav i kunskapskraven för licensieringstestet.

Kapitaltäckningsregler finns för utskrift här.


Informera gärna om SwedSecs nyhetsprenumerationer

Alla har möjlighet att utan kostnad anmäla sig till två olika nyhetsprenumerationer från SwedSec:

• Pressmeddelanden om t.ex. disciplinnämndens beslut vid licenshavares regelöverträdelser.
• Nyhetsbrev och erbjudanden om t.ex. regeländringar och inbjudningar till SwedSecs seminarier.

Tipsa gärna dina kollegor om detta, t.ex. på företagets intranät. Man anmäler sig genom att skicka in sin e-postadress via:

www.swedsec.se/prenumerera


Beställ SwedSec-broschyr

SwedSec har tagit fram en ny broschyr om vår verksamhet. Broschyren beskriver bl.a. SwedSecs licensiering inkl. disciplinförfarande och ger information om den nya strukturen med tre yrkesanpassade licensieringstester.

Dela gärna ut broschyren till dina kollegor och kunder.

Du kan läsa broschyren här.

Anslutna företag kan beställa broschyrer kostnadsfritt via e-post: info@swedsec.se (uppge antalet broschyrer samt adress och mottagare).

Nya företag hälsas välkomna

Hittills i år har följande företag anslutit sig till SwedSec:

• Fondförsäkringsaktie-
bolaget SEB Trygg Liv

• Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt

• Monyx Financial
Group AB

• Navigera AB

• Nordea Funds Ab,
Svensk filial

• Vator Securities AB

Du kan se alla 185 anslutna företag här.


Ladda ner kunskapskraven för licenseringstest för ledning och kontrollfunktioner här.


Ladda ner kunskapskraven för licensieringstest för specialister här.


Ladda ner kunskapskraven för licensieringstest för rådgivare här.


Vem har licens?

Från årsskiftet 2013/14 och fram till mitten av juni hade över 5 000 sökningar gjorts på SwedSecs webbplats på om en person har aktiv licens. Du kan söka efter licenshavare via swedsec.se/licenshavare.


Använd SwedSecs logotyp på visitkortet

Alla anslutna företag kan välja att låta sina licensierade medarbetare använda SwedSecs logotyp på sina visitkort. Det är ett sätt för anslutna företag att öka kännedomen kring licensieringen och visa att personalen har aktiv licens.

Observera att anknutna ombud som inte är direktanslutna till SwedSec endast får använda en logotyp om det intill denna anges vilket institut som är anslutet till SwedSec.

Mer information finns här.


Över 14 000 har sett vår film om vad det innebär att vara licenshavare. Se den du också.


Kontakta oss gärna

Har du frågor om SwedSec är du välkommen att kontakta oss på kansliet via telefon:
08 56 26 07 10 eller e-post: info@swedsec.se.


Nytt diagnostiskt test – för ledning
och kontrollfunktioner

Nu finns även diagnostiskt test för ledning och kontrollfunktioner i SwedSecs onlinetjänst.

De diagnostiska testerna bygger på samma kunskapskrav som för licensieringstesterna. SwedSecs ämnesexperter har konstruerat testuppgifterna. De diagnostiska testerna är en bra förberedelse inför licensieringstesterna eftersom uppgifterna liknar varandra i språk, form och svårighetsgrad. Det finns ingen tidsbegränsning för genomförande av de diagnostiska testerna.

Samtliga diagnostiska tester består av tre delområden/-tester och kostar 500 kr exkl. moms (625 kr inkl. moms).

Läs mer om diagnostiskt test för ledning och kontrollfunktioner här.

Läs mer om diagnostiskt test för specialister här.

Läs mer om diagnostiskt test för rådgivare här.


Beslut av disciplinnämnden

Hittills i år har SwedSecs disciplinnämnd meddelat sex beslut. Läs besluten här.
Kort om besluten från disciplinnämnden under 2014:

• 12 juni: SwedSec återkallar licens tillfälligt för privatrådgivare som vid minst 22 tillfällen under åren 2012 och 2013 har låtit bli att dokumentera den investeringsrådgivning som han tillhandahållit kunder.

• 23 april: SwedSec varnar fond- och försäkringsförmedlare som har ringt ett värdepappersbolag och både via namn samt personnummer utgett sig för att vara en kund till värdepappersbolaget.

• 10 mars: SwedSec återkallar licens för kundtjänstmedarbetare som vid upprepade tillfällen har tagit kontanter som tillhört antingen företagets kunder eller det företag i finansbranschen där hon var anställd.

• 6 mars: SwedSec återkallar licens för privatrådgivare som har beviljat fastighetskrediter till kunder som saknat återbetalningsförmåga. Kreditberedningen har varit mycket bristfällig och tycks i vissa fall till och med ha varit manipulerad.

• 17 januari: SwedSec återkallar licens för rådgivare som har dömts för grov trolöshet mot huvudman av tingsrätten bl.a. för att han överfört pengar från kunders konton till eget konto och till närståendes konton. Brotten uppgår sammanlagt till drygt tre miljoner kronor.

• 10 januari: SwedSec tilldelar rådgivare en erinran för att han i några fall inte överlämnat viss information till kunder som företaget är skyldigt att tillhandahålla i samband med investeringsrådgivning och försäkringsförmedling. Agerandet innebar att rådgivaren åsidosatt företagets riktlinjer. 


Följ SwedSec på:© SwedSec Licensiering AB 2014