Teater och musik. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.

Är biobränsle bra?

Svaret är enkelt det kan vara bra och det kan vara dåligt. Vi bör använda det som är bra och stoppa det som är dåligt

När är biobränsle dåligt?

Om det förstör den biologiska mångfalden och ökar koldioxidhalten i luften så är det dåligt. Om det skyddar den biologiska mångfalden och sänker koldioxidhalten i luften så är det bra.

Dagens biobränslen är en mischmasch

Den dominerande delen av biobränslen kommer från skogar. Om vi följer FNs konventioner så kan vi använda biobränslen. Om vi fortsätter som idag så gör vi skada och då drar vi undan mattan för hela biobränslebranschen.

Detta borde vi göra.

Tre kriterier:

 1. Mischmasch där somligt är bra och annat katastrofalt. Detta bör förbjudas

 2. Restprodukter från skogsbruk som följer FNs konventioner bör tillåtas.

 3. Miljömärkt biobränsle. Restprodukter från långsiktigt hållbart skogsbruk bör miljömärkas.

Kommentar

Kostnaderna för kontroll och revision ska belasta skogsbruket/industrin. Det borde vara självklart, vem ska annars betala? Detsamma gäller kostnaderna för att uppfylla FN konventionerna.

Dagens miljömärkning av skogsprodukter är inte hållbar, tillexempel klassificeras vissa delar av kalhyggen som långsiktigt skyddade. Kontroll och efterlevnad är bedrövlig. Det måste skapas en långsiktigt hållbar och fungerande miljömärkning.

För att genomföra ovanstående krävs att politikerna tar sitt ansvar. Skogsägare och industrin har helt andra drivkrafter och kommer alltid att hitta kryphål och tolkningar som gör att deras lönsamhet ökar. Det krävs tydliga förbud och regleringar kombinerat med ekonomisk stimulans. Den ekonomiska stimulans ska finansieras av skogssektorn. Den som förstör ska betala.

Dessa principer gäller all skog och skogsodling. Det är ingen principiell skillnad mellan tropikerna och taigan.

Resonemang

Ibland är det svårt att veta om en åtgärd ökar eller minskar koldioxid utsläppen. Forskningen är intensiv och vi vet oerhört mycket mer idag än vi visste för några år sedan. Vi vet tillexempel att kampen att minska koldioxidutsläppen nästan alltid går hand i hand med kampen för biologiskmångfald. Vi vet att trakthyggesbruk har mycket större nackdelar än vi trodde för femtio år sedan. Vi vet också att läget är mycket mer akut än vi anade att det skulle bli. MEN vi vet också mer om vad vi kan göra för att göra rätt. Vi vet hur vi skyddar den biologiska mångfalden på skogsmark. Vi vet hur vi kan minimera koldioxidutsläppen från skogsmark. Vi har också mycket kunskap om hur vi ska maximera skogens koldioxidupptag. Låt oss använda denna nya kunskap och låt oss lämna de villfarelser som tidigare har styrt vårt beslutsfattande.


Skogsutredningen

Skogsutredningen är ett mycket ambitiöst dokument. De har samlat massor av kunskap, mest om skogsbruk.

Tyvärr hänger inte förslagen till åtgärder ihop med analysen. Det är allvarligt. Vi måste ha mer långsiktigt skyddad skog.

Läs kommentarerna till skogsutredningen.

Här kan du se kommentarer/remissvar på skogsutredningen klicka   

Nödvändiga åtgärder som saknas i Skogsutredningen

Den ambitiösa Skogsutredningen har dålig koppling mellan analys och åtgärdsförslag. Med dessa tillägg skulle förslagen bättre hänga ihop med analysen.

 • Mot vatten och skyddsvärd natur ska det lämnas tillräckliga skärmar. Minst tjugo meter i normalfallet och minst trettio meter mot värdefull natur.
 • Vid trakthyggesbruk ska grenar och toppar användas.

 • Sveriges åtagande i samband med ”Konventionen om biologisk mångfald” ska uppfyllas. Det innebär att minst sjutton procent av markerna ska ha säkert och långsiktigt skydd.

 • Den skog som inte har utsatts för trakthyggesbruk ska bevaras genom att kalhyggen förbjuds på dessa marker (en förhållandevis liten yta). Det kan ske i samverkan med skogsägaren.

 • Man bör seriöst utreda på vilket sätt man kan förlänga omloppstiden i skogsbruket för att lagra mer koldioxid.
   
 • Finansieringen av reservatsbildning och andra miljöåtgärder på skogsmark bör ske genom en avgifter på huggen skog.

 SKOG OCH SAXOFON

Skog och Saxofon är en konsert, en föreställning som handlar om skog. Inte skogsbruk.

På föreställningens hemsidahar jag också samlat massor av matnyttig information om skog, skogsbruk, skogspolitik.

Direkt till sidan om skog    


Miljötrappan massor av information

På Miljötrappan finns information för den som vill engagera sig i miljöfrågor.

Vi medborgare måste göra klart för våra politiker att vi kräver handling..  Ändå mer handling än vad som sker just nu. Vi måste hjälpa dem med kunskap.

På Miljötrappan hittar man mycket kunskap.

www.miljotrappan.se  


CARBON

 

Nytt album släpps den 11 maj.

Lyssna på Spotify.


Ny bra film om svenskt skogsbruk

Mycket fakta och många professorer.

Filmen är gjord av Geir Hansteen Jörgenssen, Victor Säfve, m.fl.

På nedastående bilder kan de se vilka professorer som är med i filmen. Det är många och de vet vad pratar om.

Filmen om svenskt skogsbruk klicka här  


Skogstrappan

Skogstrappan är en hjälp när du ska välja skogsskötselåtgärder och vill göra det miljövänligt.

www.skogstrappan.se  


Utopier verkar i vårt undermedvetna

Vill du att framtiden ska bli bra?

De flesta vill nog det, men har inte tänkt på hur ett bra samhälle ser ut.

Därför har jag skapat Utopiportalen Bra Framtid.

Skicka gärna in din utopi, den kan vara kort eller lång. Sådant som är klokt och kul prioriteras.

Den 11 februari har Bra Framtid premiär på det nationella kulturkonventet FOLK OCH KULTUR. Se det på webben.

www.braframtid.se 


Foto Edward Beskow

Erik Winqvist
Svensk Musik och Teater AB
www.musikochteater.se 
info@winkir se

Skivomslag av Ella Bäckman


Om du inte vill ha fler nyhetsbrev så klickar du här unsubscribe