Nyhetsbrev med senaste nytt. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.


Månadsbrev April 2021

Välkommen till månadsbrevet. Vi hoppas att du hittar något som intresserar dig.


Några ord från ordföranden

Tyvärr råkade vi ut för tekniska problem med årsstämman den 15 april, där beslut togs att avbryta årsstämman och tillkalla en extra årsstämma. På denna extra årsstämma tar vi om samtliga beslut som finns i agendan enligt stadgar. Denna extra årsstämma kommer att hållas 21 dagar efter att kallelse går ut vilket vi kommer att skicka ut den 16 april. Detta innebär att denna extra årsstämma kommer att hållas första veckan i maj, vilken måste vara virtuell pga folhälsomyndighetens krav.

Styrelsen tar till sig av kommentarerna från årsstämman och utvärderar detta vidare. När det gäller de tekniska problemen berör detta dels störning i bandbredd för sändning från Stockholm, men även att den tjänst som användes för sändning var inte tillräckligt bra. ISACA genomförde årsstämma 2020 virtuellt (föregående år) och vi kände oss trygga med att det även skulle fungera för årsstämma 2021. Skillnaden mellan dessa tillfällen har varit olika tjänster för att sända årsstämman, men att vi använt oss av Mentimeter som stöd för röstning vid båda tillfällen. Vi använde dessutom samma plats för sändning av årsstämman vid båda tillfällen.

Ordförande

John Wallhoff

Tidigare utskick gick ut av misstag med info om tilltänkt tillträdande ordförande. Detta har inte varit en bra dag.


Vi har två keynote speakers klara för årets konferens den 25 November, vilken kommer att arrangeras som en hybrid konferens (både deltagande på plats och streaming för deltagande på distans) - får vi presentera: 

Chris Dancy

Life After 2040-Three seconds to Singularity

Staffan Truvé

Risk Reduction with Intelligence


 Anmäl dig redan nu!

Vi har nu öppnat upp registreringssidorna

Deltagande på plats

 • Obs: begränsat antal för att delta på plats
 • Ordinarie pris - Medlem ISACA samt IIA: 3 100 SEK (inkl. moms: 3 875 SEK)
 • Ordinarie pris - Ej medlem: 5 575 SEK (inkl. moms: 6 968 SEK)

ISACA MIDDAGEN ingår i priset!

Länk till registreringssidorna: https://www-eur.cvent.com/d/vfqnvx

Deltagande på plats - Specialerbjudande för nyexaminerade och studenter 

 • Examinerade 2020-2021 (CISA, CISM, CGEIG, CRISC, CSC-P, CDPSE  Rabatt: 50%: 1 550 SEK (inkl. moms: 1 937 SEK)
 • Studenter Rabatt 75%: 600 SEK (inkl. moms: 750 SEK)

ISACA MIDDAGEN ingår i priset!

Länk till registreringssidorna: https://www-eur.cvent.com/d/vfqnvx

Live-Online digitalt deltagande

 • Ordinarie pris - Medlem ISACA samt IIA: 1 300 SEK (inkl. moms: 1 625 SEK)
 • Ordinarie pris - Ej medlem: 3 770 SEK (inkl. moms: 6 4712 SEK)

Länk till registreringssidorna: https://www-eur.cvent.com/d/sfqjv0

 

Om ISACA DAGEN 2021

Du kan läsa mer på www.isaca.se i aktivitetskalendern eller gå direkt till konferens sidorna med denna länk

https://engage.isaca.org/swedenchapter/events/eventdescription?CalendarEventKey=0bd647a8-98c9-4b27-87cf-c59cf3d1c8fc&CommunityKey=6592afac-ec0b-41ca-b0c4-1e2dbb4d9da3&Home=%2fswedenchapter%2fevents%2frecentcommunityeventsdashboard


Läsvärt - Fakta – Machine Learning och Deep Learning

När vi pratar om Artificiell Intelligence dyker Machine Learning ofta upp som ett begrepp, där du som arbetar med IT-revision, Cybersäkerhet och IT-styrning bör ha lite mer kunskap än andra. Inte minst när vi nu befinner oss i en utveckling där teknologi kommer allt nämare oss i både arbetslivet och privat.

Här är en hel del läsvärt för dig som vill veta mer:

Machine Learning- What, Why, When and How?

https://towardsdatascience.com/machine-learning-what-why-when-and-how-9a2f244647a4

The Machine Learning Audit—CRISP-DM Framework –

https://www.isaca.org/resources/isaca-journal/issues/2018/volume-1/the-machine-learning-auditcrisp-dm-framework

How to Protect Against Adversarial Machine Learning –

https://www.isaca.org/education/online-events/lms_w031621

A Machine Learning Approach for Telemedicine Governance

https://www.isaca.org/resources/isaca-journal/issues/2017/volume-1/a-machine-learning-approach-for-telemedicine-governance

Understanding Big Data and Machine Learning Projects

https://www.isaca.org/resources/news-and-trends/isaca-now-blog/2018/understanding-big-data-and-machine-learning-projects

Phishing Detection and Loss Computation Hybrid Model: A Machine-learning Approach

https://www.isaca.org/resources/isaca-journal/issues/2017/volume-1/phishing-detection-and-loss-computation-hybrid-model-a-machine-learning-approach

What is Deep Learning?

https://machinelearningmastery.com/what-is-deep-learning/

Deep Learning - An MIT Press book

https://www.deeplearningbook.org/


Kommande aktiviteter och utbildningar

I fortsättningen kommer vi ha ett tydligt block för kommande aktiviteter och utbildningar - om du har något du vill tipsa om som vi bör berätta om för alla ISACA medlemmar får du gärna kontakta oss på info@isaca.se 

En av fyra i hela världen

Björn Sjöholm har nu blivit ackrediterad utbildare för CDPSE utbildningar som den fjärde i hela världen. Så du som vill certifiera dig inom Data Privacy behöver nu bara anmäla dig till de utbildningar Björn kommer att hålla. Första utbildningen genomförs i maj/juni -  27 maj, 2, 3 juni. Länk till kursen finns inom kort på hemsidan.


Kommande aktiviteter och utbildningar

Följande aktiviteter är planerade, med reservation för ändringar pga Covid-19

 • GRC Conference, 4-5 maj 2021, Virtuellt
 • ISACA Event Live Online, maj 2021, Informationssäkerhet vid digitalisering i vården, Virtuellt
 • CDSPE utbildning, 27, maj+2-3 juni.
 • GTC Konferens, 8 september 2021, Stockholm/Virtuellt (Hybrid)
 • ISACA Conference Europe 2021, 20-22 oktober 2021, Helsingfors/Virtuellt (Hybrid)
 • ISACA DAGEN 2021, 25 november 2021, Stockholm/Virtuellt (Hybrid)
 • ISACA Arctic Conference, 27-29 april 2022, Svalbard

För senaste information om våra aktiviteter besök www.isaca.se och för de internationella aktiviteterna www.isaca.org.


GTC - Boka den 8 september 2021

ISACA, Cloud Security Alliance och Sig Security arrangerar ”GTC – Governance – Technology – Cloud - Conference 2021” den 8 september 2021 på Birger Jarl i Stockholm och virtuellt. Konferensen är grattis för föreningarnas medlemmar.

Det är första gången föreningarna, ISACA, Cloud Security Alliance och Sig Security ordnar en konferens tillsammans. Tanken med konferensen är at den skall vara den givna konferensen för våra medlemmar gällande Governance, Technology och Cloud. Med aktuella ämnen och talare som ger avtryck i branschen och ger våra medlemmar en insikt och fördel i arbetslivet. GTC  är en endagskonferens där vi kommer hålla merparten av föredrag på svenska.


ISACA Rekryteringsannonser 2021

Vi har nu startar upp möjligheten till riktade jobbannonser där företag och organisationer kan vända sig direkt till er som är medlemmar och där många av er har också en eller flera av det efterfrågade professionella certifieringar som ISACA har etablerat som en standard på marknaden.

Vårt erbjudande består av följande tre alternativ*:

 

 • Rekrytering med krav på en eller två specifika ISACA- certifieringar
  Vi förmedlar jobbannonsen till de medlemmar som har dessa specifika certifieringar.
  Pris: 10 000 plus moms.
 • Rekrytering med krav på tre eller fler specifika ISACA- certifieringar
  Vi förmedlar jobbannonsen till de medlemmar som har dessa specifika certifieringar. 
  Pris: 15 000 plus moms.
 • Vi skickar jobbannonsen till samtliga medlemmar (ca 700). 
  Pris 20 000 plus moms.

 

Vårt syfte är att erbjuda en förmån till ISACAs medlemmar samt att koppla samman arbetsgivare och medlemmar. Intäkterna går till de stipendier som föreningen delar ut samt andra aktiviteter för att ge medlemsnytta.

Vi har också fördjupat vårt samarbete med IIA, där en rekrytering som innebär certifiering som inkluderar CISA sker även utskick till IIAs medlemmar i Sverige och publicering på IIA svenska hemsida.


Aktuell Säkerhet Online för medlemmar

Som medlem i ISACA kan du nu läsa det senaste numret online. Information om användarnamn och lösenord, hittar du här på hemsidan när du är inloggad: För medlemmar > Dokument > Medlemserbjudanden >> ISACA_Sweden_Medlemsförmån_AktuellSäkerhet-2021-Nr2.pdf ... eller använd .

https://engage.isaca.org/HigherLogic/System/DownloadDocumentFile.ashx?DocumentFileKey=c95b7058-68f1-c74d-1e7a-1ea2f38d9d01&forceDialog=0 


Kom ihåg att rapportera IT-incidenter till MSB 

För dig som arbetar i en myndighet eller ett företag som arbetar med samhällsviktiga eller digitala tjänster enligt NIS-direktivet är det viktigt att rapportera it-incidenter.  Som medlem i ISACA med god kunskap inom området, kan du bidra till att dessa incidenter rapporteras och att MSB får så bra kvalitet i rapporteringen som möjligt.

Mer information hittar du på MSB sida för IT-säkerhetsincidenter:

https://www.msb.se/sv/amnesomraden/informationssakerhet-cybersakerhet-och-sakra-kommunikationer/it-incidentrapportering-for-statliga-myndigheter/

https://www.msb.se/sv/amnesomraden/informationssakerhet-cybersakerhet-och-sakra-kommunikationer/nis-direktivet/

 


Om månadsbrevet

Månadsbrevet tas fram av informationskommittéen och vi är intresserade av små artiklar och tips som kan vara bra för andra medlemmar. Har du något sådant på lager får du gärna skicka det till oss.

I månadsbrevet har vi som målsättning att skriva ut länkar i klartext eller beskriva var du hittar det,  för att undvika att du kommer till sidor med skadlig kod. Men som säkerhetsmedveten medlem utgår vi från att du har koll på detta och man aldrig kan garantera att allt är säkert till 100%.

Du hittar länkar till de månadsbrev vi har skickat på vår hemsida, där vi nu även har kompletterat förteckningen med vilket område som berörs i faktaavsnittet.

Som medlem i ISACA hittar länkar till de månadsbrev vi har skickat på vår hemsida när du är inloggad: För medlemmar > Dokument >  Nyhetsbrev

eller använd denna länk

Informationskommitteen

Peter Strate (ordf.) – Ulf Linnarsson, Ekaterina Zuckermann, Josefine Olsson

Ordförande:
John Wallhoff

… och du når oss på info@isaca.se 


Vill du nätverka med andra medlemmar och få de senaste uppdateringarna, besök vår LinkedIn grupp och följ oss på vår LinkedIn sida.


www.isaca.se - info@isaca.se

Du får detta nyhetsbrev eftersom du är en medlem i föreningen eller för att du har skrivit upp dig på vårt nyhetsbrev. Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här.