Nyhetsbrev med senaste nytt. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.


 

 • Nya medlemmar
 • SIMMITT - öka konkurrenskraften hos tillverkande företag
 • Kompetensförsörjning och arbetskraftsbrist
 • Jobba&Lev
 • Sjukhusfrågan
 • Förbifart Örnsköldsvik
 • Exportpriset
 • Årsstämma 7 maj

Nya medlemmar

Vi välkomnar Högland Såg & Hyvleri AB samt KIMA Mekaniska AB som nya medlemmar!

Högland Såg & Hyvleri AB

Sedan 1989 har familjen Marcusson drivit Högland Såg & Hyvleri AB. De producerar, på ett kostnadseffektivt sätt, sågade och vidareförädlade trävaror med hög kvalitet. De har en gedigen kunskap om trä och dess speciella egenskaper i kombination med konkurrenskraftiga investeringar och högkvalitativ råvara.

Kima Mekaniska AB

Ett ägarbyte har skett av Kima Mekaniska AB. De nya ägarna består av Fredrik Söderlund, Mikael Åström och Lars Hellgren. Vi ser fram emot ett fortsatt gott samarbete med Kima Mekaniska AB även i framtiden där snabbhet och flexibilitet är vårt signum. Då både Fredrik och Mikael har jobbat en längre tid på Kima Mekaniska AB blir det inga större förändringar i det dagliga arbetet. Kima är underleverantör till såväl lokala som internationella kunder och bedriver sin verksamhet i Arnäsvall.

 


Stöd till tillverkande företag

SIMMITT står för Smart Industriell Modernisering i MITT-Sverige. Syftet med detta två-åriga projekt är att stärka industriföretagen Västernorrland och i Jämtland - Härjedalen. Med gemensamma prioriteringar och krafter har vår industri alla förutsättningar att komma vinnande ur den omställning som nu sker och bli ledande inom innovativ och hållbar industriell produktion av varor och tjänster. Industrigruppen, som stöttar projektet finansiellt, sitter med i styrgrupp (Anna Edblad) och i referensgrupp (Hans Hallin).

Projekt SIMMITT erbjuder Ert företag:

 • stöd att ta tillvara den digitala utvecklingen 
 • enskilda analyser för att stärka företagets konkurrenskraft 
 • workshops och kunskapshöjande insatser 
 • stöd i att förändra och anpassa sina produkter, tjänster, marknader och affärsmodeller

Vill Ditt företag vara med? Hör av Dig till Anna Edblad så får Du veta mer om förutsättningarna – det handlar om att få tillgång till en konsultinsats på mycket förmånliga villkor.

 


Kompetensförsörjning och arbetskraftsbrist

När vi pratar med företag kring vilka deras största utmaningar är, så nämner allt fler kompetensförsörjningen som en utmaning. De behov som framförallt sticker ut är CNC-operatörer, svetsare och montörer samt ingenjörer. Vi arbetar med att öka antalet utbildningsplatser inom CNC, svets samt montörssidan. Det är också viktigt att intresse och söktryck finns för att utbildningarna ska fyllas och där måste vi gemensamt hjälpas åt. Vi kan göra det genom gemensamma kampanjer samt att erbjuda tillräckligt många praktikplatser till de som väljer utbildningarna.

Industriprogrammet

Söktrycket till de praktiska programmen är  lägre i år, det är dessutom en mindre kull elever som sökt till gymnasiet jämfört med tidigare år. Företagen, som tar emot lärlingar, har gått ihop och annonserat på skylten på Ågrenshuset. Eleverna på programmet har startat ett Instagramkonto för programmet Industritekniska på Parkskolan för att skapa intresse hos elever i åk 9.

Teknikprogrammets fjärde år

Eleverna från den första kullen på det fjärde året på Teknikprogrammet är mycket nöjda med programmet och sina praktikplatser. Vi kommer att annonsera i Tidningen 7 om möjligheten att gå det fjärde året för att skapa ett söktryck samt visa upp företagen som erbjuder praktikplatser Lärarna på Termin 4 har hållit i informationsträffar med elever och möts av ett positivt intresse.


Jobba & Lev

Som ett led i vårt arbete med kompetensförsörjningen presenterar vi olika företag inom kommunen för att visa vilken attraktiv arbetsmarknad vi har. Vi arbetar även med Medflyttandeservice samt kommunal inflyttandeservice. Vill Du vara med? Kontakta mig så berättar jag mer.  Välkommen! 

 


Sjukhusfrågan

Vi har mött representanter från Region Västernorrland och från sjukhuset för dialog om besparingarna och vilken påverkan de kan ha på vårt sjukhus. 

Sjukvården går med ett stort underskott och besparingar måste genomföras. Besparingsförslag som tidigare inte bedömts som trovärdiga är nu borta. Vi fortsätter bevakningen av sjukhusfrågan och har fått bekräftat att vi genom dessa informella samtal har bidragit på ett mycket positivt sätt till att trygga Örnsköldsviks sjukhus som ett fullvärdigt akutsjukhus.


Förbifart Örnsköldsvik

Förslag på remissyttrande från ÖIG har skickats till Infrastrukturdepartementet. Lobbyverksamhet pågår på olika nivåer med stöd från politik, Handelskammaren m.fl.

I augusti redogör Trafikverket för planförslag och vilka investeringar som ryms inom planen. I september presenterar regeringen budgetpropositionen. Vi hoppas att beslut om en tunnel genom Åsberget kommer och att projekteringen kan påbörjas i närtid.


Nominerade till årets exportpris

Tillsammans med Handelskammaren Mittsverige delar Industrigruppen ut årets exportpris. Syftet med priset är att visa goda exempel på exporterande företag samt att stimulera fler företag att utveckla sin verksamhet genom att satsa på en internationell marknad.

Årets nominerade är Johanna Forsberg AB, PJ Jonsson & Söner samt SWG Produktion. Den 15 april utses vinnaren vilket också kommer att sändas av ÖA.

Johanna Forsberg AB

PJ Jonsson&Söner

SWG Produktion


Årsstämma

Den 7 maj hålls vår årsstämma kl 10.00-11.30. På grund av rådande läge med Corona så kommer den att hållas digitalt via Teams. Kallelse till årsstämman skickas ut separat.

Du får detta nyhetsbrev eftersom du är en kund till oss eller för att du har skrivit upp dig på vårt nyhetsbrev. Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här.