Nyhetsbrev med senaste nytt från AllAgeHub. Du får detta nyhetsbrev eftersom du aktivt valt att prenumerera på AllAgeHubs nyhetsbrev. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.

Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här. 

 

En samverkansplattform för forskning, utveckling och innovation som främjar tillgängliga boendemiljöer och välfärdstekniktjänster.

 

Nu söker vi en ny medarbetare till vårt AllAgeHub-team!

AllAgeHubs verksamhet växer och vi behöver förstärkning i form av en processledare.

 Arbetet har ett särskilt fokus på att facillitera samverkan mellan företag på det välfärdstekniska området och användare av välfärdsteknik (projektets målgrupp, anhöriga samt medarbetare inom vård och omsorg).

Läs mer om jobbet här.

Gå direkt till jobbannonsen på Offentligajobb.se

 

Testbädden AllAgeHub ger stöd för att genomföra tester i testmiljöer i Göteborgsregionens 13 kommuner. 

Läs mer om våra testmiljöer.

 

Se filmen där Vara kommun berättar om sitt test med mobila trygghetslarm som syftar till att kommunens äldre ska kunna bibehålla en aktiv, självständig och trygg vardag.

Klicka här för att se filmen.

 

Simulering i äldredräkt genomförs som ett utbildningsmoment för alla sjuksköterskestudenter vid Högskolan i Skövde. Momentet utförs under fjärde terminen och sker i Skaraborgs Hälsoteknikcentrum (SHC). Projektet som är ett led i att öka studenters insikt och förståelse för äldre personer tilldelas nu 3,5 miljoner av Familjen Kamprads Stiftelse.

Läs mer om projektet här.

 

Fyra forskare vid Nka och Linnéuniversitetet har granskat studier och undersökt inom vilka områden välfärdsteknik för äldre har testats och utvärderats. Forskarna har också analyserat hur dessa insatser förhåller sig i relation till teorin om ett hälsosamt liv och åldrande.

Läs mer om litteraturöversikten här.

 

Kungliga tekniska högskolan och Begripsam har på uppdrag av Nordens välfärdscenter tagit fram en kunskapssammanställning baserad på forskning, forskningsbehov och kunskap om digitala och tekniska lösningar som bidrar till ökad inkludering av personer med funktionsnedsättning i arbetslivet.

Läs mer om kunskapssammanställningen här.

 

 

Kartläggning av kompetens i LSS-boenden och förslag för utveckling

Socialstyrelsen har kartlagt och analyserat kompetensen hos personal som arbetar i bostad med särskild service enligt LSS. Resultaten visar på att det finns behov att höja kompetensen hos personalen bland annat inom välfärdsteknik och alternativ och kompletterande kommunikation.

Ladda ner kartläggningen som PDF här.

 

Nationellt kompetenscentrum anhöriga, Nka, erbjuder en digital navigeringskurs för anhöriga till personer med nydiagnostiserad demenssjukdom.

Navigeringskursen innehåller föreläsningar och konkreta tips och råd till den som är anhörig till någon med demenssjukdom.

Ta del av kursen här.

 

 

FUB har nyligen avslutat ett projekt om hur personer med flerfunktionsnedsättning ska få möjlighet att bli mer delaktiga i sin vardag genom att få stöd i sin kommunikation. Nu ges ett antal seminarier där projektets innehåll och metodpaket presenteras. Det går även att ta del av seminarierna i efterhand.

Läs mer om seminarierna här.

 
FacebookLinkedInHome Page

Dela nyhetsbrevet på:
Facebook | LinkedIn | Twitter

AllAgeHub

Ett initiativ av GR-kommunerna Ale, Alingsås, Göteborg, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Lerum, Lilla Edet, Mölndal, Partille, Stenungsund, Tjörn och Öckerö med Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) som projektägare.

Samverkansparter

Forskningsmiljöerna AgeCap och GPCC vid Göteborgs Universitet, Centrum för vårdens arkitektur och Design & Human Factors vid Chalmers tekniska högskola, Centrum för välfärdsstudier vid Högskolan i Borås

Studieförbundet ABF
Studieförbundet vuxenskolan

Pensionärernas riksorganisation (PRO)
SPF Seniorerna

Funktionsrätt Västra Götaland
LaSSe Brukarstödcenter
Nationellt kompetenscentrum Anhöriga
Our Normal

Business region Göteborg
Sahlgrenska Science Park
VGR – Koncernstab Hälso- och sjukvård – Vårdens digitalisering,
DART och AI Sweden
Västkom

Finansiärer

13 GR-kommuner 
Ale, Alingsås, Göteborg, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Lerum, Lilla Edet, Mölndal, Partille, Stenungsund, Tjörn och Öckerö

Vinnova

Västra Götalandsregionen
Regionutvecklingsnämnden