Nyhetsbrev med senaste nytt. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.

Nr 10 2021


Hej på er alla 

Vill du bli vår nästa kollega? Vi söker nu en kollega och utvecklingsansvarig för Barn och Ungdom, till vårt förbund. En jättespännande tjänst som blir helt ny i vårt förbund. Är du den vi söker? 

Vi hälsar också en ny förening välkomna, Outlaw Cheer!

Vi vill även att alla ordföranden bokar upp kvällen den 9 juni då vi kommer att genomföra ännu en ordförandeträff. Denna träff kommer bli viktig då vi vill ha er input till vår kommande Förbundsutvecklingsplan (FUP) Vill ni vara med och påverka SCFs kommande arbete och satsningar är det viktigt att ni är representerade på träffen. Kan inte er ordförande ser vi gärna att en viceordförande är med.

Valberedningen, en post som det alltid uppstår frågor kring på årsmöten, punkten när det blir tyst på mötet och ingen som anmäler sig till. Men Valberedning är en så viktig position i en förening, lika viktig som ledamöterna till en styrelse. Mer info om valberedningen och lite tankar kring det hittar ni längre ner. 

Vi vill även påminna om Nulägesanalysen som vi bad er inkomma med i höstas. 

Många av er har nu också lämnat in er Årsrapport men vi saknar en del. Även här är det av stor vikt och nytta för oss att ni inkommer med den information vi efterlyser. Den tar inte många minuter att fylla i om ni har tillgång till ert medlemsantal. Övriga frågor är ja och nej frågor och bör inte ta lång tid för er att besvara. 

Önskar er alla en riktigt fin vecka!

Kia
Er Föreningskonsulent

 


Ledig tjänst - Utvecklingsansvarig Barn och Ungdom

Är du den vi söker? 

Nu säker vi utvecklingsansvarig Barn och Ungdom till vårt förbund. 

Har du tidigare erfarenhet av utvecklingsarbete? Är du intresserad av ett mångsidigt och ansvarsfullt arbete där barn och ungdomar står i fokus?

 

Då kan du vara den vi söker för tjänsten som utvecklingsansvarig för verksamhetsområdet Barn och Ungdom till Svenska Cheerleadingförbundet!

I rollen som utvecklingsansvarig på Cheerleadingförbundet kommer du till exempel att:

Ansvara och leda utvecklingsarbetet för verksamhetsområdet Barn och Ungdom

  • Upprätta riktlinjer för fördelning av finansiellt stöd, samt fördela stöd till medlemsföreningar
  • Inneha kommunikation med bland annat föreningar och Riksidrottsförbundet.

Verkar detta intressant? Då kan ni läsa mer på vår hemsida samt söka tjänsten.


Välkomna!

Välkomna! 

Vi vill hälsa föreningen Outlaw Cheer välkomna som förening till vårt förbund. 

Föreningen har sitt säte i Huddinge och är nu den sista i raden av nya föreningar vi hälsar välkomna.

 


Ordförandeträff 9 juni

Den 9 juni kommer vi genomföra ännu en Ordförandeträff. Boka gärna in detta i era kalendrar redan nu!

På denna träff kommer vi bla informera om kommande Riksidrottsmötet (RIM), kommande projektstöd för Barn och Ungdomsverksamhet från oss som förbund.  

Men vi kommer även vilja få in era inputs till vår Förbundsutvecklingsplan och vilka behov av utveckling ni som föreningar har. 

Mer information kommer inom kort så håll utkik!


Valberedningen - vara eller inte vara?

En valberedning, en post i en förening som oftast är den svåraste att få någon till.

Varför ska det vara så svårt att välja en valberedning och varför vill ingen bli vald? 

Valet till valberedning är oftast den punkt på ett årsmöte som får tystnaden att läggas sig, mötesdeltagarna skruvar på sig och alla tittar ner i golvet. 

Kanske för att en valberedning inte presenteras som den viktiga del av en förening som den faktiskt är! Det är ju en valberedning som ska bereda val av föreningens styrelse, de som ska komma och styra och leda föreningens arbete för kommande verksamhetsår. 

Som medlem går man ju med i en förening för att man delar föreningens idé om en verksamhet. Man vill utföra en idrott och sport och bli en del av en gemenskap. Som medlem är det ju då viktigt att de personer som väljs till styrelsen leder föreningen i den linje som gjorde att medlemmen blev medlem av just den föreningen.

Och här kommer valberedningen och deras arbete in, och blir väldigt viktigt. Valberedningen är minst lika viktig som ledamöter i en styrelse. Valberedningen är medlemmarnas röst och deras verktyg till möjlighet till att påverka och förändra i en förening. En valberedning verkar direkt under medlemmarna och ska helt agera självständigt från styrelsen. En väl fungerande valberedning kan minska känslan av ”vi och dom” när det gäller medlemmarna och styrelsen. En känsla som många tyvärr pratar om som skapar irritation och i många fall stjäl energi, som då läggs på konfliktlösning istället för tt strategiskt arbete framåt. 

Nedan följer några tips:

  • Var tydliga i era stadgar vad valberedningen har som uppgift är och vad arbetet går ut på.

  • Var noga med och delge information till era medlemmar under året vad en valberedning gör och att de kan vända sig till valberedningen för att få information kring styrelsens arbete.

  • Se till att valberedningen finns med där medlemmarna finns och för sina diskussioner, för att de ska kunna fånga upp kompetens som kanske saknas i en styrelse enligt medlemmarna. Att tala med medlemmar och styrelseledamöter om deras syn på styrelsens förmåga att leda föreningen är en viktig del av valberedningens arbete.

  • Bjud med valberedningen in i styrelserummet vid några tillfällen och låt dem ta del av hur ni i styrelsen jobbar, för att ge inblick för medlemmarna.

  • Se valberedningen som en brygga mellan medlemmarna och styrelsen där valberedningen ska kunna delge medlemmarnas önskemål, kunskap och erfarenhet till styrelsen. Samt ge medlemmarna en inblick i hur styrelsen jobbar och agerar.

  •  Tillsätt en valberedningsgrupp alternativt en valsamordningsgrupp som kan prata med era medlemmar och som har till uppgift att förbereda valet av en valberedning. Detta kan ju kännas som man då måste hitta ännu fler människor och om det redan är svårt att hitta någon till en valberedning kan det ju blir ännu en post som inte fylls. Om ni tänker att ni har tränare och aktiva som har väldigt bra kontakt med era medlemmar och som hör och träffar dem ofta i hallen och för diskussioner kan de vara perfekta och skulle tex då kunna agera som en valsamordningsgrupp.

  • Oftast tänker man att någon anhörig till en yngre medlem ska sitta i valberedningen. Varför skulle inte en valberedning kunna bestå av medlemmar som är insatta i föreningens verksamhet och på så sätt kanske lättare kan hitta personer som också har ett engagemang och vill agera valberedning.


Påminnelse - Nulägesanalys

Vi påminner om nulägesanalysen som vi bett er att inkomma med. 

Nulägesanalysen ger oss som förbund en väldigt bra inblick i vilka utmaningar och styrkor ni föreningar står inför. Det ger oss en bild av hur vi som förbund ska tänka kring kommande utvecklingsresor för er föreningar och hur vi ska fördela våra projektmedel. 

Ta tillfället i akt och var med och bestäm. Vi kommer planera och lägga FUP utefter de analyser som kommer in så se till att ni som förening är med och påverkar!


Du får detta nyhetsbrev eftersom du är en medlemmar till oss eller för att du har skrivit upp dig på vårt nyhetsbrev. Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här.