Nyhetsbrev med senaste nytt. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.

Nyhetsbrev från Läkare för Miljön

Bästa medlemmar!

LfM ångar på.

Föreningens verksamhetsberättelse för 2020 ligger på hemsidan. Det är ett digert dokument. För den som orkar igenom det framgår att LfMs verksamhet är omfattande och diversifierad. I lokalföreningarna pågår på många håll en imponerande verksamhet i samarbete med respektive regions miljöavdelning. Eftersom många yngre lättrörliga kollegor är drivande kan intensiteten variera om någon flyttar eller får ändrade förhållanden. Kronoberg är på gång som ny avdelning! Hållbar sjukvård var ett stort ämnesområde 2020 som kulminerade med webinarieserien i SLS´ regi runt årsskiftet. Den finns fortfarande tillgänglig gratis på SLS´ FB-sida och youtubekanal. Arbetsgruppen för läkemedel och miljö drivs av två eldsjälar som skriver debattartiklar och representerar LfM i viktiga grupper på Läkemedelsverket och Läkarförbundet. Kostgruppen har fullt upp med det heldagssymposium som snart går av stapeln i SLS´ regi. Se nedan! Slutligen är det glädjande att föreläsningar om klimat och hälsa kommer in på allt fler medicinska lärosäten tack vare LfM.

Sven Blomqvist, vice ordf. LfM

 


Digitalt årsmöte 24 mars.

 

Mötet inleddes med en föreläsning av Maria Wolrath-Söderberg, lektor i retorik vid Södertörns högskola: Varför agerar vi klimatskadligt fast vi vet bättre? Som retoriker förlitade Maria sig på det talade ordet och hade inga bilder. Här är en sammanfattning av LfMs eminenta sekreterare Anne von Heideman:

Det finns en del forskning om trögheten i klimatfrågan, men det mesta har handlat om klimatförnekelse och sk klimatskeptiker. Maria presenterade ny forskning med studier om klimatengagerade och kunniga människor och deras handlande. Varför är det så svårt att ändra sitt beteende och vad skulle det krävas för att få oss att omsätta kunskapen till handling.

Vid målkonflikter börjar vi ofta med vad vi vill och letar efter fakta för att få stöd för att agera som vi vill. Det finns olika typer av argumentation som används för att vi ska slippa ändra på vårt beteende.

Budgettänkande innebär att man genom olika positiva handlingar som t ex att cykla till jobbat kan förtjäna att göra en lång flygresa. Andra vanliga sätt att argumentera är att jämföra sig med andra som är värre, att ens agerande är bara en droppe i havet, att ansvaret ligger hos samhället och inte hos individen. Ofta jämför man Sverige med t ex Kina, men om man räknar per capita är Kina betydligt bättre än Sverige.

En hög utbildningsnivå är inte heller någon garanti mot självbedrägeri, utan man kan bli ännu skickligare att hitta argument för att stödja sina egna val.

Det som har fått människor att ändra beteende är ofta konkreta händelser såsom bränderna året 2018, att brunnar torkar och att vattnet stiger i Venedig. Kunskapen blir mera verklig och leder till insikt och motivation till handling. Att man hittar ett socialt sammanhang, exempelvis ”Flygfritt” rörelsen, kan också ge kraft för individen att ändra sitt beteende.

 

Vid det efterföljande årsmötet valdes två nya styrelseledamöter: Peter Nygren, professor och överläkare, sektionen för onkologi, blod och tumörsjukdomar, Akademiska sjukhuset i Uppsala och Ingrid Mobacke, ST i radiologi i Gävle och kontaktperson för LfMs loklavdelninig i Gävleborg. Elisabeth Wijnbladh och Vindar Frizell avgick ur styrelsen. Elisabeth kvarstår som adjungerad till styrelsen eftersom hon ingår i en arbetsgrupp som förberder en specialrapport i Klimatriksdagens regi tillsammans med en grupp psykologer.

 


Påminnelse: Kost och hälsa - fortbildningsdag 21/4 på SLS.

Fortfarande finns möjlighet att anmäla sig till detta viktiga och intressanta symposium: https://www.sls.se/om-oss/aktuellt/kalendarium/kostens-betydelse-for-individuell-global-och-planetar-halsa---mojligheter-i-klinisk-vardag/  Där framgår också att medlemmar som inte får anmälningsavgiften betald av arbetsgivaren kan få sponsring av LfM med upp till 500 kr. Bidraget betalas ut i efterskott, vilket framgår av informationen vid anmälan. 

Programmet har utformats av LfMs arbetsgrupp för Kost och Miljö under ledning av Caisa Laurell och Staffan Mårild som också är kontaktpersoner för mötet.

 


Öppen lunchföreläsning på SLS 5 maj.

April 2021


Ändrad adress?

Glöm inte meddela ändrad e- och postadress till info@lakareformiljon.se.


Förra årets hållbarhetspristagare Sofia Hammarstrand  kommer att hålla en högintressant förelläsning via nätet: Klimatkris och hållbar utveckling, läkarens roll och möjligheter kl 12-12.50. https://www.sls.se/om-oss/aktuellt/kalendarium/klimatkris-och-hallbar-utveckling-lakarens-roll-och-mojligheter/  Föreläsningen modereras av SLS´ordförande Tobias Alfvén och årets hållbarhetspristagare kommer att tillkännages.

Sofia är doktorand på Institutionen för Arbets- och Miljömedicin i Göteborg. Hon har ett förflutet som vice ordförande i LfM och var under tiden i styrelsen en av våra flitigaste föreläsare, inte minst om Klimat och Hälsa.

 

______________________________________________

 

 Universitetskurs om Läkemedel i miljön hösten 2021.

Uppsala universitet och Läkemedelsverket ger en fristående kurs: Läkemedel i miljön (7,5 hp). Kursen är på heltid under en månad och riktar sig främst till dem som studerar till apotekare, receptarie eller läkare men är öppen för alla som är kvalificerade. Den är helt webbaserad. Anmälan och info:

https://ilk.uu.se/farmaceutiska-fakulteten/fristaende-kurser21/lakemedel-i-miljon/

Ett tillfälle för den som har tid och möjlighet!

 

 

 

 

Läkare för Miljön

Hållbar utveckling för bättre folkhälsa

www.lakareformiljon.se

Facebook

Du får detta nyhetsbrev eftersom du är en kund till oss eller för att du har skrivit upp dig på vårt nyhetsbrev. Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här.