Nyhetsbrev med senaste nytt. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.

Kontaktuppgifter Utvecklings- och arbetsmarknadsenheten

Enhetschef/Företagslots
Anna Karin Horney 

Tfn: 0953-140 76
anna-karin.horney@mala.se

Företagslots 
Aleksandra Simanovskaya

Tfn: 0953-140 61
aleksandra.simanovskaya@mala.se

Företagslots
Maria Larsson 

Tfn: 0953-140 57
maria.i.larsson@mala.se 

Verksamhetsansvarig Galejan
Ulrika Bergstedt
Tfn: 0953-140 41
ulrika.bergstedt@mala.se

Praktiksamordnare/handledare

Eija Kjäll

Tfn: 070-3083974

eija.kjall@mala.se

Projketmedarbetare SIKT 2.0

Dan Berglund

Tfn: 070-3083994

dan.berglund@mala.se


Upphandling!

Malå kommun/de kommunala bolagen

Malå Kommun och de kommunala bolagen annonserar upphandlingar löpande, håll dig ajour på E-avrop.

Se gärna film Offentlig upphandling – för dig som leverantör (utgivare: Konkurrensverket) 

Kontakt rörande upphandling /inköp Malå kommun
Robert Åkerlind
Tfn: 0953-140 56
E-post: robert.akerlind@mala.se


Energirådgivning för verksamheter

Malå kommun erbjuder dig/er som företagare kostnadsfri och opartisk energirådgivning.

Har du tankar kring energieffektivisering, byte av energisystem eller installera solceller då kan du ta kontakt med kommunala energi -och klimatrådgivare för att få hjälp med det.

Kontakt direkt, e-post:
jamal.mouneimne@lycksele.se


Attraktiv bygd!

Under mars månad besökte @willieandmillie Malå. Detta var en aktivitet för marknadsföring av Malå som plats att bo, leva och verka i med förankring i näringsliv och föreningsliv. Aktiviteten finansierades inom ramen för projekt Utveckling av näringslivet och företagsklimatet i Malå kommun.

Ta del av några bilder nedan. 

Foto: @willieandmillie
Foto: @willieandmillie

Handla på hemmaplan

Vi har ett unikt utbud av butiker och en diversifierad tjänstesektor i Malå, ett Sverige i miniatyr! Vi har alla möjlighet att stimulera lokal utveckling och tillväxt. Verksamheterna är nu, mer än någonsin, helt beroende av att vi alla som bor och verkar i Malå kommun fortsätter handla lokala varor och tjänster! Ditt och mitt agerande har betydelse! 


Malå och Ung företagsamhet!

Vi tar rygg på Sorsele! https://ungforetagsamhet.se/roda-traden-i-sorsele

Under 5 år ska Malå aktivt arbeta tillsammans med Ung företagsamhet i grundskolan.

Du som företagare är viktig för att inspirera, motivera och vara en förebild för Malås unga. 

Ta del av det utbildningsmaterial som ligger till grund för det fortsatta arbetet:

 https://ungforetagsamhet.se/laromedel-grundskolan

Ta del av filmen som Boliden skapat om Framtidsuppdraget: https://vimeo.com/528389699/c653d93741

Vi tror på unga människor och vill att de ska tro på sin egen företagsamhet. 

Tillsammans för utvecklingen i Malå!


Malå lärcentrum!

Vilka möjligheter som finns? 

  • Kostnadsfri vidareutbildning av befintlig personal
  • Kostnadsfri utbildning av presumtiv personal
  • Tillgång till ett stort utbud av yrkeskurser och/eller längre yrkesprogram på gymnasial nivå.
  • Kvalitetssäkrade utbildningar
  • Studiemedelsberättigade utbildningar

Vi vill skapa attraktiva utbildningar tillsammans med er!
Se aktuella utbildningar på: www.vasterbottensvux.se
och  www.skelleftea.se/yrkesutbildning

Vid frågor och funderingar kontakta:
Erik Lindblom, Tfn: 0953-140 49, E-post: erik.lindblom@mala.se
Skolchef, Rektor vuxenutbildning, Ansvarig för lärcentrum

Oskar Sjölund, Tfn: 0953-140 97, E-post: oskar.sjolund@mala.se
Studie- och yrkesvägledare


Nattvandring!

Information till dig som företagare!

Sveriges radio granskar nattvandrarorganisation. 

Blir du uppringd eller har du blivit uppringd av en säljare av sponsorpaket för nattvandring? Det har kommit till Stiftelsen nattvandring.nu's kännedom att det sker oseriös försäljning där en person låter påskina att de insamlade medlen går till stiftelsen och/eller de lokala grupperna. Stiftelsen nattvandring.nu tar avstånd från detta. 

Lokalt i Malå finns en nybildad grupp engagerade vuxna, som inte anslutits till någon nationall organisation ännu. 


På verksamt.se samlar myndigheter som till exempel Arbetsförmedlingen, Bolagsverket, Försäkringskassan, Skatteverket och Tillväxtverket information och e-tjänster som du som ska starta eller driver företag kan ha nytta av.

facebookinstagramyoutube

LOKALT aktiviteter och mötesplatser

14 april 10.00-12.00 
Webbinarium Finansieringsraketen information till näringslivet i Malå med Region Västerbotten företagsstöd. OBS! Anmälan krävs.

14 april 08.30-10.30
Digital studieresa till Järvsö! Stopp 1 Hållbarhet & certifiering OBS! Anmälan krävs.

14 april 18.00 
Digital föreläsning via zoom Samisk hälsa: Dan Eriksson – Hur jag nästan dog OBS! Anmälan krävs. 

15 april08.00-09.00
Vilhelmina, Sorsele & Malå kommuner bjuder in till Go’morron - ett digitalt frukostmöte för näringslivet. OBS! Anmälan krävs.

21 april 9.00-12.00 
Digital workshop och Idéverkstad: kompetensförsörjning/attraktiv arbetsgivare i Malå OBS! Anmälan krävs. 

27 maj 08.00-09.00
Gomorron Malå - Digitalt frukostmöte med tema: hållbar samverkan och samhandling för utveckling och tillväxt i Malå och i Region 10

 

Möjligheter för dig och ditt företag

Vi fortsätter att stödja företag lokalt i Malå! 

Under 2021 har vi fått mer resurser att hjälpa just företag som drabbats av pandemins effekter.

Är du en av dem? Kontakta oss!

Tillsammans analyserar vi behov och tar fram en handlingsplan som hjälper dig att komma vidare i omställningsarbete. Det kanske behövs specialkompetens, kunskapshöjande åtgärder eller hjälp från regionala eller nationella företagsfrämjande aktörer. 

Vi erbjuder insatser inom fem fokusområden:kompetensförsörjning, större marknad, innovation, kapitalförsörjning och ägarskifte/generationsskifte. 

Affärscoach: 
Aleksandra Simanovskaya

Tfn: 0953-140 61, Mobil: 070-3445568
aleksandra.simanovskaya@mala.se

Läs mer om projektet på hemsidan: www.mojligheternasregion.se


Galjean erbjuder service till företag. Här kan du läsa om två företagskunder

Kenneth Jacobsson, delägare ImpulseRadar

Vilka tjänster anlitas Galejan för av Impulse Radar?
– Vi anlitar dem för upphämtning av våra sopor som wellpapp, plast och metall och så vidare. Det är toppen att de finns. Tidigare gjorde vi det själva men nu kan vi lägga den tiden på annat.

Lotta Jonsson, delägare Pär&Lotta Tidlösa Design

Vilka tjänster anlitas Galejan för av Per & Lotta Tidlösa Design?
– Först började vi anlita Galejan för att hämta wellpapp, plast med mera. Sedan upptäckte vi att de även gick att anlita dem för utkörning av möbler. De har en bred kompetens så vi får se om ytterligare behov av deras hjälp uppstår framöver.

Välkommen att kontakta Galejan! 

REGIONALT: företagsstöd/investeringsstöd

För att främja en hållbar regional tillväxt och bidra till insatser som stärker länets utveckling, beviljar Region Västerbotten varje år stöd till företag, projekt och organisationer i vår region. 

Via länken finns de aktuella Regionala företagsstöd möjliga att söka. 

Observera att det betydligt mindre budget för regionalt företagsstöd i år jämförelse med förra året.  

Region Västerbotten har från Tillväxtverket fått ett uppdrag att jobba med hållbar regional utveckling vilket bland annat har innefattat att utforma en Agenda för hållbar regional finansiering där vikten av att jobba med hållbarhet (ekonomiskt, socialt, miljömässigt) betonas.

Detta kommer att innebär att företagens arbete med hållbarhet kommer att vara i fokus när en ansökan ska prioriteras.

Vi rekommenderar därför att du att anmäler dig till digital informationsträff med Region Västerbotten. 

När: 14 april 10:00-12:00  

Webbinarium Finanseringsraketen information och möjlighet till individuella träffar med Region Västerbotten företagsstöd till näringslivet i Malå. Anmälan krävs. Läs mer via länken: 

https://fb.me/e/1dxYwhASS

REGIONALT : Aktuellt om jämställdhet

Perspektivkompassen - digital utbildning i tre delar

Perspektivkompassen är en workshop som hjälper dig att sortera och prioritera i jämställdhets- och hållbarhetsarbetet. 
Läs mer på Forum Jämställdhets webbsida.

Jämställd skogssektor – en spaning mot framtiden

Välkomna till en dialoglunch om Jämställd skogssektor – en spaning mot framtiden. Maria Johansson, Universitetslektor vid Pedagogiska institutionen, UMU och forskare SLU samtalar med Martin Ärlestig, Global produktionschef, Komatsu Forest, om vilken utveckling skogssektorn har framför sig när det gäller frågor om jämställdhet. För mer information och anmälan, besök evenemangets Facebooksida.


Tips! För verksamhetsutövare inom handeln för att förebygga smittspridning 

https://www.lansstyrelsen.se/vasterbotten/bo-och-leva/tillsyn-av-den-tillfalliga-covid-19-lagen/begransningar-for-handelsplatser.html

Det finns informationsblad och checklista till verksamhetsutövare skrivna på svenska och på arabiska. 

NATIONELLT: stöd till följd av Coronapandemi och dess effekter

Håll dig uppdaterad om Coronaviruset och covid-19


www.verksamt.se 
Här finns samlad information om tillfälliga ändringar i lagar och regler som är viktig för dig som företagare att känna till med anledning av Coronaviruset och Covid-19, exempelvis:

Omsättningsstödet till enskilda näringsidkare 
Läs mer på Länsstyrelsens hemsida 

OBS! Sista ansökningsdag är 30 april 2021

Omställningsstöd för AB 
Läs mer på Skatteverkets hemisda
OBS! Sista ansökningsdag 30 april 2021.

Korttidsarbete
Läs mer på Tillväxtverkets hemisda 
OBS! Ansökan om stöd för korttidsarbete 2021 öppnade 29 mars 

Sänkta arbetsgivaravgifter för unga
Läs mer på Skatteverkets hemisda

Nya regler för vissa anställningsformer
Förlängd maxtid för 
introduktionsjobb
Möjlighet till 12 extra månader med nystartsjobb

Föreslagna stöd som kan bli aktuella, bl a: 
Det föreslås att ett nedstängningsstöd i form av ett förstärkt omställningsstöd införs för det fall regeringen beslutar om tillfälliga nedstängningar och förbud för att förhindra spridningen av sjukdomen covid-19. Läs förslaget på regeringens sida

Utvecklingsmedel för natur- och ekoturismföretag

För företag i natur- och ekoturismbranschen finns utvecklingsmedel att söka från Tillväxtverket, läs mer på länken nedan.

Utvecklingscheckar för företag inom natur- och ekoturism - Tillväxtverket (tillvaxtverket.se)

Foto: @willieandmillie

Entré Malå

Utveckling Entré Malå, etapp 2

Malå Kommun har sökt nya externa medel för att möjliggöra utveckling av etapp två, Entré Malå. 

Det innebär att vi önskar medfinansiering från det privata näringslivet i Malå kommun enligt nedan: 

  • 3000 kr - exponering i 3 månader på den digitala skärmen;
  • 6000 kr - exponering i 6 månader på den digitala skärmen;
  • 12000 kr - exponering i 12 månader på den digitala skärmen.

    Kontaktperson: Anna Karin Horney, Utvecklingsavdelningen Malå Kommun, 0953-140 76, anna-karin.horney@mala.se  


TA HAND OM DIG OCH VARANDRA ❤

Det digitala nyhetsbrevet är medfinansierad av Tillväxtverket och ska bidra till ett förbättrat näringslivsklimat. Ansvarig utgivare är Malå kommun, Utvecklingsavdelningen. För kontaktuppgifter till besök www.mala.se

Malå kommun ger ut nyhetsbrev till företag i kommunen löpande.  Skulle du vilja avsluta din prenumeration, kontakta maria.i.larsson@mala.se

Sent with Get a Newsletter