Se nyhetsbrevet i 
webbläsaren


Vi önskar er alla en riktigt Glad Påsk!

Påsken är redan här och vi förundras återigen hur fort tiden går. Det händer så mycket spännande inom föreningen och det är väl kanske så; "tiden går fort när man har roligt"!

Kommittéerna sjuder av liv med många engagerade och kunniga deltagare. Det är många ämnen som ska diskuteras och mycket material som ska läsas samt skapa underlag för våra medlemmar så att de kan utveckla underhållsverksamheten.

Det kommer ständigt nya standarder och målsättningen är att våra medlemmar ska få en tydlig bild av när, hur och varför de bör användas. Standardiseringskommittén arbetar även med en uppdatering av den populära underhållshandboken.

Arbetstillstånd och LOTO, bryt och lås, är viktiga dokument som måste finnas för att öka personsäkerheten. Inom vår kommitté Säkerhet, hälsa och miljö pågår arbetet med att skapa generella dokument och checklistor kring detta. Dessa kommer våra medlemmar kunna ta del av och använda i sitt eget säkerhetsarbete.

Inom kommittén Framtidens Underhåll har vi brutit ned arbetet i fyra arbetsgrupper: 

  • Framtidens underhållsorganisation
  • Smart underhåll och nya teknologier
  • Hållbart Underhåll
  • Framtida arbetssätt och strategier

Tack vare detta kommer vi att kunna arbeta effektivare och hjälpa våra medlemmar inom fler områden samtidigt för att skapa goda förutsättningar att förbereda sig inför framtiden och de utmaningar och möjligheter som kommer.

Yrkeskvalifikationer för underhållspersonal på alla nivåer inom organisationen, från operativ till strategisk nivå, är nu på plats efter en finslipning och kommer att gå på remiss för att sedan kunna fastställas. Inom kompetensutvecklingskommittén har man även vidareutvecklat den branschspecifika valideringsmodellen ValidMaint.

Underhållsdagarna levererades med mycket hög kvalitet och ett stort antal lärorika föredrag. Vi är glada över samarbetet med branschtidningen U&D som gjorde detta event möjligt. Nu laddar vi inför kommande program med ett par webbkonferenser under våren och förhoppningsvis fysiska träffar till hösten.

Förberedelserna inför Underhåll 2022 som genomförs den 15-18 mars 2022 pågår för fullt. Anmälan till våra tävlingar Årets Underhållsledare, Årets Examensarbete, Stora Produktivitetspriset eller Maintenance Champions League är öppen och du kan redan nu kan du anmäla antingen dig själv eller någon som du anser ska vinna. Prisutdelningarna sker under mässveckan. 


Ta del av medlemsportalen!

Som medlem kan du ta del av innehållet i vår medlemsportal, bland annat de båda branschtidningarna U&D och MaintWorld. Här har vi dessutom samlat en mängd matnyttigt material och kommer löpande att fylla på med mer.

Syftet med medlemsportalen är sprida viktig information till dig som är medlem. Här finns allt ifrån specifik medlemsinformation till våra inspelade webbkonferenser. Du får även exklusiv tillgång till branschtidningarna U&D och MaintWorld.

U&D, Underhåll och driftsäkerhet, är den enda svenska branschtidningen inom området. Syftet med U&D är att öka medvetenheten om underhållsbranschen genom att kommunicera och förklara olika samband samt skapa en djupare förståelse inom viktiga ämnen.

Maintworld är en europeisk branschtidning utgiven av EFNMS, European Federation of National Maintenance Societies. Den täcker alla aspekter av underhåll och driftsäkerhet samt lägger extra mycket fokus på den nya tekniken och innovationer samt forskning och utveckling inom området.

Du loggar in till medlemsportalen via denna länk. Saknar du inloggningsuppgifter så ordnar du det enkelt via denna länk.


Vi påminner om ansökan till yrkeshögskolan!

Underhållstekniker är ett spännande och utvecklande framtidsyrke. Det är nu hög tid att påbörja ansökan till yrkeshögskoleutbildningar.

Svensk industri genomgår en stor omställning till en "smart" teknik där automation i kombination med maskininlärning och AI kommer att vara avgörande för industrins framtid. Detta kräver nya kompetenser och mer specialiserade yrkesroller.

Vi ser att det ständigt tillkommer nya arbetsuppgifter för underhållstekniker och titlar som applikationsingenjör och dataanalytiker dyker allt oftare upp i jobbannonser. 

Majoriteten av dem som har gått en underhållsteknikerutbildning får jobb och det är främst inom automation och digitalisering som det framtida behovet är störst.

Även om du själv inte kommer att söka så har du kanske medarbetare eller andra i din närhet som du kan tipsa. Det är viktigt att ännu fler utbildar sig inom området då det redan nu finns en stor brist på underhållstekniker inom industrin.

I vår Utbildningsportal har vi sammanställt en lista på de yrkeshögskoleutbildningar inom underhåll och driftsäkerhet som våra medlemmar erbjuder, se denna länk. Här finns även länkar till andra webbplatser för att hjälpa dig att hitta rätt utbildning.


Anmäl dig till EFNMS tentamen inom underhåll!

Kompetensutveckling är mycket viktigt för att vara förberedd inför framtiden. Genom att bli godkänd på EFNMS tentamen inom underhåll får du ett bevis på detta och kan dessutom erhålla ett certifikat.

Kompetens är en påvisad förmåga att kunna tillämpa kunskaper och färdigheter i enlighet med uppställda krav för en viss yrkesprofil, så kallade kvalifikationer.

Certifiering är en process i vilken det fastställs om en person innehar specificerade krav på kompetens. Detta sker vanligtvis genom en tentamen och/eller ett praktiskt prov. En person kan bli certifierad efter en bevisad uppnådd krävd kompetens.

Tentamen genomförs under en heldag och tentamensuppgifterna är baserade på de teoretiska kunskapskraven som har fastställts av EFNMS, European Federation of National Maintenance Societies.

Vi genomför EFNMS tentamen inom underhåll två gånger per år och nästa omgång sker i juni, närmare bestämt den 17:e juni för underhållsledare och den 18:e juni för underhållstekniker.

Läs mer om certifieringen och tentamen för underhållsledare via denna länk och för underhållstekniker via denna länk.


Med anledning av det osäkra läget kring Covid-19 har vi tillfälligt pausat våra fysiska aktiviteter, men planerar att återuppta dem till hösten. Läs mer på vår hemsida eller sociala medier för uppdaterad information.

27 maj: Föreningens årsmöte

En möjlighet för våra medlemmar att påverka vad som händer inom föreningen. Vi ser över möjligheterna att redan under våren kunna ha ett fysiskt möte. Håll utkik för mer information.

14-16 juni: Euromaintenance

Den holländska underhållsföreningen, NVDO, bjuder in detta event där det är tänkt att flera tusen personer inom underhållsbranschen från hela världen kommer att samlas. Eventet innehåller intressanta presentationer, workshops, demonstrationer och en utställning samt företagsbesök i regionen. Läs mer här!

Tentamen för underhållsledare

17 juni, Stockholm

Vid denna tentamen, vilken baseras på de teoretiska kunskapskraven som fastställts av EFNMS bedöms underhållsledares kunskaper och färdigheter.

Sista anmälningsdag är 3 juni!

Läs mer om tentamen här!

Tentamen för underhållstekniker

18 juni, Stockholm

Vid denna tentamen, vilken baseras på de teoretiska kunskapskraven som fastställts av EFNMS bedöms underhållsteknikers kunskaper och färdigheter.

Sista anmälningsdag är 3 juni!

Läs mer om tentamen här!


Följ oss via sociala medier!

Håll dig uppdaterad om vad som händer på Svenskt Underhåll. Vi uppdaterar våra sociala medier löpande med de aktiviteter som vi genomför och planerar att göra.

Du hittar oss via:

linkedinfacebookhomepageyoutube

Svenskt Underhåll är en del av EFNMS


Riksorganisationen Svenskt Underhåll, Gustavslundsvägen 12, 167 51 Bromma

Tel.: 08-664 09 25, e-post: info@svuh.se, hemsida: www.svuh.se


Vill du inte längre ha nyhetsbrev? Avsluta prenumeration

Hur vi hanterar personuppgifter: Dataskyddspolicy