Read the newsletter in English? Click here!

Välkommen till H22:s första nyhetsbrev för dig som bor och arbetar i Helsingborg 

Vi skriver mars 2021 i kalendern och det är drygt ett år kvar till stadsmässan H22 City Expo. Då är det dags att bjuda in världen till Helsingborg. 35 sommardagar där vi kan dela med oss av lärdomar som vi samlat på oss under resan med H22. Men vi ska också ta del av insikter från andra för att fortsätta utvecklas på hemmaplan. Vi delar utmaningar med städer runtom i världen, och just därför behöver vi arbeta tillsammans för att möta dem. För det här är något som angår oss alla. 

Stadens verksamheter har redan kommit en bra bit på vägen och många projekt, som syftar till att öka livskvaliteten i Helsingborg, är igång. Nu vill vi öppna upp och bjuda in er helsingborgare att följa med på resan. Det är ni som bor och verkar här som sitter på de viktigaste kunskaperna som behövs för att vi ska kunna bygga framtidens smarta stad. Och det är ert engagemang som driver utvecklingen framåt. I det här första nyhetsbrevet får du möta en engagerad helsingborgare som verkligen går på djupet. Du får också veta lite mer om de innovationssatsningar som är i gång just nu.  

För många av er som läser det här kanske resan precis har börjat. Det finns många olika möjligheter att vara en del av H22 och jag hoppas att du ska hitta en som passar dig.  

Soraya Axelsson
Projektchef H22

Invånarrösten

Jonny Magnusson, dykare: “Vi som bor här behöver bli problemlösare.” 

Vi behöver bli bättre på att vara rädda om havet och jag är övertygad om att det behöver ske genom kunskap. Jag har många idéer kring hur man kan göra det och staden lyssnar på mig. Just nu testas flera idéer kring marina miljöer inom ramen för H22. Jag tycker att det är imponerande hur staden tar till sig helsingborg-arnas idéer.

Läs hela texten här
Läs om innovationer under ytan här
Nyfiken på Pixla piren? Här hittar du mer information. 

Innovationen 

Dialogroboten ska hjälpa till med språket 

Att som utrikesfödd lära sig svenska är den viktigaste faktorn för att bli delaktig i samhället och kunna få ett jobb. Men för många tar det lång tid, inte minst för att möjligheterna att öva på svenskan är begränsade. När arbetsmarknadsförvaltningen frågade SFI-elever vad de skulle behöva för att komma vidare med språket önskade sig de flesta någon att prata svenska med. Helst någon som finns tillgänglig hela tiden. Peter Ekström är innovationsledare på förvaltningen: 

– Vi började utforska möjligheterna med AI, alltså artificiell intelligens. Skulle det vara möjligt att skapa en robot som kan föra dialog? Vi hittade företaget Talkamatic som specialiserar sig på just mänsklig dialog, och utvecklade en prototyp tillsammans med dem. 

I prototypen befinner sig användaren i en matbutik och ska lösa enkla uppgifter genom att prata med personalen.  

– Vi har testat prototypen och användarna tycker att den ger nytta. Nästa steg är att paketera den på ett bra sätt. Om den ska vara en app kanske vi behöver bygga en digital butiksmiljö som man rör sig i. Men det återstår utmaningar, inte minst att taligenkänning inte är så utvecklat på svenska än. Här har vi planer på att bjuda in helsingborgare för att samla in taldata, säger Peter Ekström.  

 
LÄS MER
 

Spaningen

Parkera grillen och barnen istället för bilen 

Idén att göra vardagsrum av en trist p-plats eller tråkig gata sprider sig över världen. I San Francisco kan invånare hyra parklets. Vem som helst kan ta sig an en parkeringsplats för att skapa något efter behov: uteplats för AW med grannarna, odling eller utegym som avbrott från arbetet vid datorn.  Och Helsingborg har redan hakat på. Sedan i slutet av februari finns en så kallad mobilitetshubb på Södra Storgatan, alldeles utanför ProCivitas och Friskis & Svettis. Hubben har sittplatser, cykelparkering och möjlighet till grönska och belysning. Södra och Norra Storgatan samt Fågelsångsgatan kommer framöver att göras om och få tydligare fokus på gående och cyklister, och mobilitetshubben är en lösning som testas och utvärderas innan omvandlingen.  

Expot växer fram 

IKEA startar tre H22-projekt  

Sommaren 2022, från den 30 maj till den 3 juli, genomförs stadsmässan H22 City expo i stora delar av Helsingborg. Huvudområdena kommer vara centrum/SeaU, Oceanhamnen, Gröningen och Drottninghög. IKEA kommer att driva tre större projekt på Drottninghög, i Fredriksdalsskogen och i Oceanhamnen. 

Lösningarna som testas i projekten ska bidra till utvecklingen av ett starkt samhälle och en lokal gemenskap som grund för att bygga framtidens hem. Genom dessa satsningar vill IKEA skapa ett mer hållbart och hälsosamt liv i staden, både ekonomiskt och miljömässigt. Under H22 City Expo visas arbetet upp för världen under 35 dagar för att sedan leva vidare i staden.

 
LÄS MER
 

Samarbeten

En logistiklösning för de äldre 

Sveriges befolkning blir äldre och det ställer ökade krav på en smart äldrevård och en god service för dem som bor kvar hemma. Helsingborgs stad har inlett ett samarbete med E-drop, ett dotterföretag till H22:s partner Nowaste Logistics.
E-drop gör det möjligt att e-handla dagligvaror med hemleverans istället för att personalen går till närbutiken, vilket gör att den äldre kan vara delaktig i beställningen. Något som främjar självständighet, skapar möjlighet för individuella val och gör att personalen får mer tid att spendera med den boende.  

Inköpen levereras sedan till E-drops kylda och uppkopplade leveransskåp som ställts vid strategiska platser och hämtas upp av personalen vid nästa planerade besök. 

 
LÄS MER
 

Vill du vara med och skapa framtidens Helsingborg?

Vi vill att du som invånare ska vara med och skapa framtidens Helsingborg och det finns mängder av sätt att vara delaktig. Vill du bli testpilot, genomföra ett projekt med din förening eller har du egna idéer som du vill genomföra? 

Här hittar du dessa och fler möjligheter att vara en del av H22. 

FacebookLinkedInInstagramHome Page

VI FÖLJER SJÄLVKLART GDPR

Du får detta mail då vi tror att du vill vara en del i utvecklingen av framtidens smarta städer. Vi har enbart ditt namn och e-postadress i vårt register och vi använder dina uppgifter för utskick i marknadsföringssyfte gällande H22 och H22 Summit. Vill du veta mer så är du välkommen att kontakta oss på h22@helsingborg.se

.

.

.

.