Nyhetsbrev med senaste nytt. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.

NYHETSBREV MARS 2021

I detta nyhetsbrev hittar ni information om:

- Omställningskontoret öppet i digital form

- Anja Sonerud - ny projektledare för omställning och näringsliv

- Kortfilms serien - VÄGAR VIDARE - MÖTEN!

- Tre nya informationer om avfall: insamling, sortering och rapportering

- Nyheter om korttidsarbete från Tillväxtverket

- Affärer i Norge - webbinarium 15 april

- Marknadsföringskampanj för att sätta Strömstad på kartan

- Projekt hållbar besöksnäring i väst - föreläsning med Marcus Eldh

- Kunskap och forskning kring miljö och hållbarhet ska locka turister

- Workshops om innovation och produktutveckling 23 april

- Local eat - webbinarium 14+15 april


OMSTÄLLNINGSKONTORET

ÖPPET I DIGITAL FORM!

Vår gemensamma arena för att bygga framtidens Strömstad.

En plats för vägledning och en samhällsbyggnadsfunktion med fokus på samverkan, utveckling, kompetensförsörjning och tillväxt. En plats att mötas där vi välkomnar ditt engagemang.

VAR: Pilen 5 - gamla sjukhusbyggnaden på gatuplan.

OBS - just nu i digital form i väntan på pandemin och ombyggnad.

FÖR VEM: Företag och individer som behöver stöd i vägar vidare i ex. coaching, krishjälp, skapa nätverk, startups, rekrytering, kompetenshöjande insatser med mer.

HUR: Ta kontakt på mail: anja.sonerud@stromstad.se

eller ring: 0526-19449

Läs mer: Vägar vidare - omställning - Strömstad (stromstad.se


HALLÅ DÄR ANJA!

Ny projektledare inom omställning och näringsliv. 

Anja Sonerud jobbar sedan februari som projektledare inom Strömstads kommuns näringslivsenhet och har en viktig funktion i omställningsarbetet.

I den nya projektledarrollen ingår att samverka med andra på lokal, regional och nationell nivå, samt även över nationsgränsen.

Inledningsvis handlar det om att följa upp företag, anställda och individer som önskar vägledning i omställning och vidareförmedla var det finns stöd att få i krisen.

En viktig del i arbetet är att kartlägga behov lokalt och genom tätt samarbete med en rad aktörer och projekt styra insatser till Strömstad.

Läs mer


Kortfilms serien

VÄGAR VIDARE-MÖTEN!

Strömstad kommun har skapat en kortfilms serie där ni får träffa olika människor med olika bakgrund, som på olika sätt hamnat där de nu är i livet.

Det är aldrig försent att omskola sig, kompetensutveckla sig eller hitta nya vägar vidare för sin framtid.

Nya avsnitt släpps varje onsdag på Strömstad kommuns och Strömstad vuxenutbildnings facebook och instagram.

När alla avsnitt är släppta kommer de ligga samlade på 

Vägar vidare - för dig som söker jobb - Strömstad (stromstad.se)


TRE NYHETER OM AVFALL FÖR FÖRETAG

Insamling av matavfall

Nu kör Strömstads kommun igång med insamling av matavfall.


Om ditt företag har ett hushållsliknande matavfall och abonnerar på att kommunen hämtar ert avfall (tömmer grönt kärl) så kommer du att få erbjudande om att få brunt kärl för matavfall. Införandet sker områdesvis.

Hoppas att ditt företag vill vara med och bidra till en mer hållbar avfallshantering som är bra för miljön!

Mer information och frågor och svar finns på

Matavfall - Strömstad (stromstad.se)


Nya krav på sortering av bygg- och rivningsavfall

Från 1 augusti 2020 gäller nya krav för utsortering av bygg- och rivningsavfall. De nya reglerna innebär att vid byggnadsåtgärder, exempelvis renoveringar eller rivningar, ska olika avfallsslag sorteras ut och förvaras åtskilda redan på platsen där avfallet uppkommer. Kraven gäller för både yrkesmässiga verksamheter och privatpersoner.

Du hittar mer information på www.stromstad.se under Bygg- och rivningsavfall samt på Naturvårdsverkets webblats


Nya krav på rapportering av farligt avfall

Från 1 november 2020 gäller att verksamheter ska rapportera in uppgifter om farligt avfallet till Naturvårdsverkets avfallsregister. De nya kraven berör samtliga verksamheter som producerar, transporterar eller samlar in farligt avfall. För farligt avfall gäller precis som tidigare anteckningsskyldighet samt krav på anmälan/tillstånd från Länsstyrelsen vid yrkesmässig transport.

Du hittar mer information på www.stromstad.se under Farligt avfall samt på Naturvårdsverkets webblats.


NY MÖJLIGHET FÖR KOMPETENSINSATSER FÖR KORTTIDSPERMITTERADE

I år är det möjligt att få ersättning för kompetensinsatser, ett nytt inslag i korttidsarbete. Anställda har möjlighet att delta i kompetensinsatser under den tid som de deltar i korttidsarbete, förutsatt att det är reglerat i avtal. Att kompetensutveckla under korttidsarbete är en möjlighet för både arbetsgivaren och den anställda.

Läs mer här


NY MALL FÖR AVTAL OM KORTTIDSARBETE

Efter beslut i riksdagen den 24 mars är det möjligt att söka stöd för korttidsarbete upp till 80 procent av arbetstiden från januari till och med juni 2021. Beslutet innebär också att staten under hela denna period, samt under december 2020, står för 75 procent av kostnaden för arbetstidsminskningen. Ansökan öppnar 29 mars. 

Läs mer här


AFFÄRER I NORGE - Webbinarium 15 april

Du som är småföretagare, ta chansen att träffa exportexperterna på Svinesundskommitténs webbinarium.

15 april kl 08.45-11.30

Norska marknaden känns nästan som hemma. Men under 2020 blev det tydligt att det finns en riksgräns mellan våra länder. Just därför behöver du ta reda på vad som faktiskt gäller om du vill skicka varor, personal eller etablera ditt företag i Norge.

Se film om webbinariet och anmäl dig här

Se fler webbinarier och annat för företag på företagsarenor Västs kalender  


BESÖKSNÄRING

MARKNADSFÖRINGSKAMPANJ

för att sätta Strömstad på Sverigekartan

Nu är en kampanj igång för att öka kännedomen om Strömstad och locka fler svenskar till Strömstad i sommar och höst. Arbetsgruppen för kampanjen består av kommunen, det lokala näringslivet samt Turistrådet Västsverige. 

  • Startskottet för kampanjen var en spelning i Strömstad den 26 mars med bandet Haaks, vilka byggt upp en stor skara följare över hela landet.  
  • Ett kommunikationsmanér är också igång i sociala medier med ett drömma/längta-budskap för att öka kännedomen om Strömstad och skapa en längtan och nyfikenhet till besök. 
  • Planerad kampanjstart för huvudkampanjen är v.17 då köpta annonser går ut i sociala medier i syfte att boka Strömstad i sommar.  
  • De kanaler som används är den officiella besökswebbsidan ”Strömstad & Kosterhavet” som Strömstad Infocenter administrerar samt tillhörande facebook och instagram med samma namn.  

För mer info kontakta turistchef Åsa Massleberg  

asa.massleberg@stromstad.se eller 0526-190 30


Projekt Hållbar besöksnäring i Väst

Föreläsning med Marcus Eldh

20 april kl. 13.00-15.30    

Nu startar vårens aktiviteter i projekt ”Hållbar besöksnäring i Väst”. 

En inspirerande föreläsning matad med nyttigheteroch praktiska tips av och med entreprenören inom naturturism, Marcus Eldh. 

Om att ställa om, locka företagare trots pandemin samt en introduktion till naturturism.  

Föreläsningen kommer att följas upp med en lokal workshop den 26 april kl.14-16

Separat inbjudan kommer. 

För mer information och anmälan se här:

Välkommen på föreläsning med Marcus Eldh 


Kunskap och forskning kring miljö och hållbarhet ska locka turister

Hållbar Kunskapsturism vill synliggöra forskning och lokala miljöprojekt i norra Bohuslän och ge besökaren ytterligare anledningar att besöka området.

Det hoppas de fyra kommunerna Sotenäs, Lysekil, Tanum och Strömstad på, som kommer samverka i ett gemensamt projekt som beviljats stöd från Tillväxtverket på drygt 1 miljon kronor. 

Länk till pressmeddelandet och mer info hittar du här


MARITIM NÄRING

WORKSHOPS OM INNOVATION OCH PRODUKTUTVECKLING

Marint Gränsforum Skagerrak  genomför i samarbete med Nofima, workshops om produktutveckling med alger och ostron som råvara.

Det första workshopen genomförs den 23 april.

De kommer hållas vid fyra tillfällen med olika teman under våren och försommaren. 

Läs mer


LOCAL EAT - WEBBINARIUM 14-15 april

Leader Bohuskust och Gränsbygd driver ett internationellt projekt “Added value local food” nu bjuder man in till webbinarier om lokalproducerat och om marina råvaror i LocalEat.

Lund 14 april kl 9.00-14.30 

Digital konferensdag om lokal mat! ”Connect supply and demand” - Distribution, försäljning och marknadsföring av och med de som lyckats.
Sensoriskt kit till de första 40 som anmäler sig!

Bohuslän 15 april kl. 14:00-16:30
Nätverks- och inspirationsmöte för marina livsmedelsföretag - ”An invitation to Bohuslän”
Korta presentationer av bland andra: Marine taste, Bohus Seafarm, Kalvöostron, Nordic Seafarm, …
Nätverkande med 6 områden i Europa inklusive, Bretagne, Normandie, Lund, 

Anmäl dig här 


FRÅN WEBBEN

På webben har vi samlat aktuell information för dig som företagare.  

Vägar vidare - för dig som drabbad företagare - Strömstad (stromstad.se)


Näringslivsfunktionen Strömstad kommun:

Richard Holm

Näringslivsansvarig
0526- 191 69
richard.holm@stromstad.se

 

Åsa Massleberg
Turistchef
0526-190 30
asa.massleberg@stromstad.se

Ingela Skärström
Maritim näringslivsutveckling
0705-815723
ingela.skarstrom@stromstad.se 

 

Leon Eriksson
Näringslivsutvecklare
0766-977641 
leon.eriksson@stromstad.se

Allmänna frågor, tillståndsfrågor (livsmedel, miljö, bygglov, alkohol)

Kommuncenter

0526 - 190 00, kommuncenter@stromstad.se

 

Markförfrågningar och företagsetableringar:

Kristin Ulfstad,
mark- och exploateringschef
0526 - 191 54
kristin.ulfstad@stromstad.se

 

Mats Brocker
kommundirektör 
0526 - 190 10
mats.brocker@stromstad.se

facebook

Du får detta nyhetsbrev eftersom du är en kund till oss eller för att du har skrivit upp dig på vårt nyhetsbrev. Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här.