Du får detta nyhetsbrev eftersom du är kontaktperson för ditt distrikt, din rasklubb eller lokalklubb. Skicka gärna vidare informationen till fler berörda.

Klicka på loggan för att komma till vår hemsida

SBK-info

Informationsbrev till distrikt, rasklubbar och lokalklubbar i Svenska Brukshundklubben. 


Klubb och organisation


Kallelse till kongressen 2021

Rasklubbar och distrikt kallas till Svenska Brukshundklubbens digitala kongress den 8–9 maj. Lördagen är den huvudsakliga förhandlingsdagen och söndagen en reservdag. Kongressen genomförs i Zoom och VoteIT. Kallelse har skickats ut till distrikt och rasklubbar per e-post. Sista anmälningsdag är den 26 mars. OBS! Nytt datum! 

Läs mer om kongressen här.


Förberedande diskussionsforum 15 och 22 april

De förberedande diskussionsforum som genomfördes inför kongressen 2020 föll väl ut och förbundsstyrelsen bjuder återigen in distrikt och rasklubbar till två frivilliga och förberedande diskussionsforum inför kongressen 2021. Forumen genomförs den 15 och 22 april. Inbjudan bifogades i kongresskallelsen. Sista anmälningsdag är den 5 april.


Kongresshandlingar publicerade

Den 10 mars publicerades handlingar inför kongressen på vår hemsida. Här finns bl.a. verksamhetsberättelse för 2020, motioner, verksamhetsplan och fokusområden, förbundsstyrelsens förslag samt presentationer av de personer som är föreslagna att röstas in i förbundsstyrelsen.

För att konstruktivt kunna bemöta frågeställningar på verksamhetsberättelse samt övriga kongresshandlingar önskar vi att dessa via distrikt och rasklubbar skickas till organisationssekreteraren senast den 5 april. Detta för att frågeställningarna ska kunna beredas inför såväl diskussionsforum som kongress.


Års-, fullmäktige- och medlemsmöten 2021

Svenska Kennelklubbens Föreningskommittés beslut som påverkar års- och fullmäktigemöten 2021 finns att ta del av hos SKK och återfinns även i Brukshundklubbens FAQ inför års-, fullmäktige- och medlemsmöten 2021.

Arbeta enligt den nya valordningen. Läs mer om den nya valordningen här. De vanligaste frågorna och svaren har vi samlat i en FAQ – Valordning.


Frågor och svar samt lathundar inför digitala möten 2021

Till stöd för styrelser, mötesordföranden och mötesdeltagare vid digitala möten under 2021 finns det både FAQ (frågor & svar) och lathundar att ta del av hos Svenska Brukshundklubben och Svenska Kennelklubben.

Läs mer om FAQ och lathundar här.


Dispenser inför möten

Förbundsstyrelsen har fattat beslut om dispenser från organisationens normalstadgar, under en tidsbegränsad period. Dispenserna gäller antal medlemsmöten, förenklad hantering för ändringar i stadgar, omkonstituering inom styrelse samt möjlighet till fullmaktsröstning och syftar till att underlätta för medlemmar och förtroendevalda inför års-, fullmäktige- samt medlemsmöten 2021.


Att göra efter års- och fullmäktigemötet

  • Uppdatera uppgifterna i Medlem Online om er styrelse och era funktionärer. Ni behöver inte rapportera in ny styrelse till oss på förbundskansliet.
  • Registrera ny lokal medlemsavgift för 2022. Ni anger endast den lokala avgiften i Medlem Online.
  • Ge era funktionärer i styrelsen behörighet att administrera medlemsuppgifter i Medlem Online. Behörigheterna är tidsstyrda och löper ut det datumet som ni själva anger, oftast strax efter års- eller fullmäktigemötet.

Läs mer om vad som ska göras efter årsmötet här.


Viktigt att rapportera in nya styrelsen

Att, enligt ovan, rapportera/uppdatera uppgifterna i Medlem Online på era nyvalda styrelser direkt efter genomfört års- eller fullmäktigemöte är väldigt viktigt, både för kommunikation och historik. Vi kan dock konstatera att vissa klubbar aldrig rapporterat in sina styrelsefunktionärer/styrelser i vårt medlemsregister Medlem Online. Detta är väldigt beklagligt då funktionärerna/styrelserna missar riktad information och klubben missar den historik om styrelsefunktionärer som bibehålls i systemet.


Ny i styrelsen?

På vår hemsida finns mycket information för de olika funktionerna inom en styrelse.

Läs mer om de olika funktionerna och om hur man jobbar i en styrelse.


Vägledning för styrelsearbete

Hur styr man en förening när förutsättningarna i samhället och för den egna verksamheten förändras drastiskt på kort tid? Svenska Kennelklubbens föreningskommitté har tagit fram information och förslag kring de olika aspekter av föreningsverksamheten som kan aktualiseras i rådande läge. 

Läs mer om vägledningen här.


Ekonomiskt stöd

Föreningar som hamnat i akut likviditetsbrist till följd av coronarestriktioner har möjlighet att ansöka om ekonomiskt stöd.

Läs mer om det ekonomiska stödet och hur din förening ansöker här. 


Hundägarutbildning


Friskvårdsinstruktörsutbildning

SBK friskvårdsinstruktörsutbildning startar den 15 maj och kommer att hållas på SBK Göteborgsavdelningen i Kallebäck. Det är en fartfylld och rolig utbildning inom friskvård för hund och människa.

Mer information om utbildningen finns här.


Gilla oss på Facebook

Ta del av kul och aktuell information som du kan vara med och kommentera genom att gilla vår sida på Facebook. 

Svenska Brukshundklubben på Facebook >>

Brukshundklubbens facebook-grupp


Våra samarbetspartners: