Nu öppnar ansökan till Småbarnspedagogutbildningen läsåret 2021-2022 i Lund – anmäl dig till vår digitala informationskväll 25/3!

 

Utöver kursledaren Helena Lindfors föreläser även 10 specialister inom olika ämnesområden. Nytt för i år är att 1/3 av Småbarnspedagogutbildningens utbildningshelger kommer att utföras på distans genom interaktiva föreläsningar på plattformen Zoom. Detta eftersom Småbarnspedagogutbildningen har en hög efterfrågan från flertalet orter i vårt avlånga land. Om restriktioner gällande covid-19 krävet det, digitalanpassas hela utbildingen.

Småbarnspedagogutbildningen är ett komplement för dig som förskollärare, barnskötare eller rektor som tycker att du saknar kunskap kring de allra yngsta barnen i förskolan i dina tidigare utbildningar. Den är också en start för dig som inte har någon utbildning men trivs att arbeta med de yngsta barnen och vill få kunskap och kompetens om de livsviktiga åren under 3.

Den här utbildningen hjälper dig att se barnets utveckling i ett helhetsperspektiv med ett tvärvetenskapligt fokus. Utgångspunkter är aktuell forskning om barnets fysiska, psykiska och sociala utveckling, skollagenförskolans läroplan och barnkonventionen samt Maria Montessori och Jesper Juuls visioner om barnet. 

Skollagen ger stöd för Småbarnspedagogutbildningen 14 § i kapitel 2 står det:

Utöver förskollärare får det i undervisningen i förskolan finnas annan personal med sådan utbildning eller erfarenhet att barnens utveckling och lärande främjas.

Och med tanke på att drygt hälften av förskolans 500 000 barn är under tre år, behövs denna kompetens mer än någonsin.

Är du nyfiken och vill veta mer så passa på att anmäla dig till vår digitala informationskväll den 25/3 kl. 19-20. Under informationskvällen berättar kursledaren om Småbarnspedagogutbildningens upplägg samt svarar på frågor.

Småbarnspedagogutbildningens 


De yngsta barnen i förskolan 

13 april kl.17-20

6 maj kl.17-20

795 kr exkl. moms

Kursinformation

Anmälan  

 • Förskolan på 2020-talet
 • Hjärnans utveckling & känslighet för stress
 • Barnets behov och rätt till sömn i förskolan
 • Anknytningens betydelse för utveckling och lärande
 • Digitaliseringen för de allra yngsta – en risk?
 • Pedagogens förhållningssätt 

De yngsta barnens introduktion

19 mars kl.9-16

29 april kl.9-16

1 750 kr exkl. moms

Kursinformation

Anmälan  

 • Hjärnans utveckling och känslighet för stress
 • Den livsviktiga anknytningen och hur den påverkar barnet, vårdnadshavaren och pedagogen
 • Barnets anknytnings- och separationsprocess
 • En väl genomarbetad introduktionsplan presenteras
 • HUR, VAR och framför allt NÄR ska vårdnadshavare börja lämna?
 • Pedagogens respektive vårdnadshavarens roll

INFORMATIONSKVÄLL

25 mars kl.19-20

  

Pris: 120 kr/st inkl moms + porto      

5-pack 475 kr inkl moms + porto

Ser fram emot att ta del av denna.

Underbart, äntligen!

Tack för ett underbart jobb!


TIPS

Nytt forskningsprojekt vid Lunds Universitet:Introduktion i förskolan

Frågorna är utbildande bara i sig.

Var med och påverka och fyll i enkäten!


För dig som pedagog i förskolan handlar det också om att ta hand om dig själv - inte bara barnen. Helena Lundgren erbjuder:

- stresshantering

- återhämtningsterapi

- handledning

Följ Helenas Drivbänk på Facebook


 

Barn går inte i repris - de är här och nu!

Kom med och lyssna på vårt digitala riksmöte 19 april kl.18, där Gunilla Niss och Helena Lindfors föreläser tillsammans om

"Vad barn behöver och förutsättningarna för att få detta"

 


Bakom SmåBarn i Lund står jag, Helena Lindfors, leg. förskollärare, dipl. småbarnspedagog, kursledare för Småbarnspedagogutbildningen, medförfattare till De yngsta barnens egen läroplan, samt styrelsemedlem i M.E.R. och BARNverket.

Ser fram emot fortsatt kontakt och engagemang!

Vänliga hälsningar Helena Lindfors

 

facebookhomepage

Avregistrera mig från månadsutskicken, klicka här.

Svår att läsa mejlet? Se det i webbläsaren.