Nyhetsbrev från kommunförbundet Kalmar län. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.

50 år med AV-Media

Kommunförbundets äldsta verksamhet firar jubileum i år. AV-Media har servat länets skolor och förskolor med film för undervisning sedan 1971. Verksamheten startade med 16-milimetersfilm som sedan utvecklades vidare till DVD.

Idag finns vårt filmmaterial att se i strömmande format för alla länets lärare och elever via vår mediekatalog på webben. Lättillgänglighet och mångsidighet kan beskriva 2021 års verksamhet, som både förser länets lärare och elever med åldersanpassad, kvalitetssäkrad film och finns som en självklar och nära resurs i undervisningen.

AV-Media erbjuder idag även utbildning och stöd i pedagogisk användning av de digitala verktyg som fått bredare genomslag och spelar en allt större roll för våra lärare och elever i deras vardag. Genom omvärldsbevakning och nära kontakt med våra lärare håller vi oss uppdaterade om vilka behov och önskemål om digitalt stöd som finns på fältet – där utvecklingen är långt ifrån stillastående.

Besök AV-Medias webbplats


Hur utvecklas arbetsmarknadsområdet?

En studie kring arbetsmarknadsarbetet länet genomförs under våren inom projektet ”Fortsatt samverkan leder till arbete” och på uppdrag av Region Kalmar län och Kommunförbundet Kalmar län.

Syftet är att undersöka behoven och utmaningarna i kommunernas AME-verksamheter samt utarbeta ett förslag på en regional samverkansmodell för samverkan inom arbetsmarknadsområdet i Kalmar län. 

Samverkansmodellen ska också samtidigt bidra till Kalmar läns aktivitet i det regionala handlingsprogrammet. Studiens resultat slutrapporteras 30 september.

Du kan läsa mer om Fortsatt samverkan leder till arbete här.

Digitala Kommuner i Kalmar län

En avsiktsförklaring för politiskt beslut kring deltagande i länets tolv kommuner är framtagen. Parallellt med denna beslutsprocess upphandlas nu en lärplattform (e-learning) där kursdeltagare kan deltaga i olika kurser under hösten i syfte att höjda den digitala kompetensen i länet. Även upphandling av olika konsulter till föreläsningar och utbildningar pågår.

Mer information om Digitala kommuner Kalmar län på vår hemsida.


Kurser och konferenser

Vår kurs- och konferensverksamhet har ställt om under det senaste året. Under våren erbjuder vi ett antal digitala evenemang, här är några exempel: 

Signs of Safety, 13-16 april

Introduktion till ITIL, 15 april

LVM, 15 april 

Hela vårt utbud hittar du här. Nya miljöprojekt

Miljösamverkan Sydost startar upp fyra nya projekt under 2021. I år satsar vi på:

  • Klimatanpassning i tillsynen
  • Riktlinjer för oljeavskiljare
  • Uppföljning av tillsynsprojektet PFAS hos räddningstjänsten
  • Samsyn inom kontrollområde spårbarhet (livsmedelsprojekt)

Verksamhetsberättelsen för 2020 finns nu på vår hemsida!

För mer information om arbetet inom MSO se www.miljosamverkansydost.se


Våld mot barn

I vår länsgemensamma samverkan har ett kunskapsbehov om våld mot barn uppmärksammats. Därför erbjuder vi tillsammans med Region Kalmar län en föreläsning på temat den 5 maj. Inbjudna föreläsare är Poa Samuelberg från Barnafrid och Johanna Thulin från LNU. Alla medarbetare inom länets kommuner och Region Kalmar län som möter barn och föräldrar i sin vardag är välkomna att delta!

Mer info och inbjudan till föreläsningen 


Nyheter inom välfärdsteknik

Under 2021 har samtliga kommuner i Kalmar län rekvirerat statliga medel för att arbeta med välfärdsteknik, kvalitet och effektivitet med den äldre i fokus. I flera av länets kommuner finns redan digitala lösningar implementerade, till exempel digital nattillsyn, GPS-larm, digitala SIP-möten.

För att stötta äldreomsorgen genom digitaliseringen har Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) byggt upp ett nationellt kompetenscenter kring välfärdsteknik. Kompetenscentret stöttar kommunerna genom att samla, skapa och sprida kunskap och kompetens inom områden som rör verksamhetsutveckling av äldreomsorgen genom digitalisering.  

Förutom stöd som rör förändringsledning, uppföljning, juridik, upphandling med mera erbjuds också utbildningar.   

Mer information finns hos SKR.


Stöd för digital SIP

Samordnad individuell plan - SIP är en plan där man skriver ner vem som gör vad från verksamheter inom socialtjänsten respektive hälso-och sjukvården. SIP finns lagstadgat sedan 2010 och används för att det ska bli tydligt vem som gör vad för såväl brukaren som verksamheterna. En SIP kan hjälpa till så att brukaren inte ”faller mellan stolarna” eller blir hänvisad fram och tillbaka mellan verksamheter.

Statistik visar att antalet genomförda SIP-ar i Kalmar län är relativt få. I nuläget är det viktigare än någonsin att skapa trygghet och delaktighet i den enskildes vård- och omsorg genom att ta reda på vad som är viktigt för den enskilde. Under pandemin bör SIP-ar om möjligt genomföras digitalt och därför har Länsgemensam ledning tagit fram anvisningar och material som kan användas som stöd.

 

Tips på bra filmer om SIP

Barn och Unga- Alex får en SIP

SIP på 3 minuter

 


Kommunförbundet Kalmar län
0480-45 67 00
info@kfkl.se
www.kfkl.se

Du får detta nyhetsbrev eftersom du ingår i vårt nätverk eller för att du har skrivit upp dig på vårt nyhetsbrev. Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här.