Nyhetsbrev från GR Samsär #1

Projektledaren har ordet

Varmt välkommen till detta första nyhetsbrev som ges ut inom ramen för det ESF-finansierade projektet GR Samsär. Genom nyhetsbrevet vill vi lyfta aktuella händelser inom projektet, men också bidra med omvärldsbevakning som kan vara värdefull att ta del av.

Projektet har pågått i cirka ett år och det sker många spännande aktiviteter som alla syftar till att skapa bättre förutsättningar på arbetsmarknaden för unga med en intellektuell funktionsnedsättning. Under hösten har vi i projektgruppen fått möjlighet att digitalt träffa elevrepresentanter från flera deltagande kommuner. Vi har haft otroligt värdefulla samtal, som bidragit till kunskap om elevernas drömmar, mål och behov.

Tillsammans med deltagande kommuner har vi även tagit fram ett stödmaterial som ska stärka skolornas arbete med apl. Nu ska delar av materialet testas genom processledda temapass för att sedan paketeras och finnas tillgängligt att ta del av från augusti i år.

Avslutningsvis vill jag passa på att slå ett slag för vår konferens med temat Möjligheternas apl, den 28 april. Läs mer och anmäl dig till konferensen nedan!

Med vänliga hälsningar,
Emma Theiland-Nilsson


Filmpremiär: Skills

Nu släpper vi filmen Skills! På samma sätt som den föregående filmen Drömmar har Skills tagits fram i samarbete med deltagande skolor. Filmen bygger på djupintervjuer som gjorts med elever. Några av eleverna deltar även själva med röster och citat. Använd gärna filmen i ert lokala apl-arbete!

Mittkonferens den 28 april: Möjligheternas apl

Den 28 april anordnar vi en konferens för elever, pedagogisk personal, skolledare, studie- och yrkesvägledare, apl-handledare och övriga intresserade. Temat för konferensen är Möjligheternas apl och delar av dagen genomförs i samarbete med Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM). Konferensen utgår från ett elevfokus där deltagarna får ta del av information och workshops som blir viktiga verktyg i det fortsatta arbetet.

Förmiddagens innehåll vänder sig till alla nämnda målgrupper och anpassas för att eleverna ska kunna delta. Eftermiddagen riktar sig i högre grad till skolpersonal, arbetsliv och andra intresserade.

Kontakta Maria Jonasson för mer information eller anmäl dig via knappen nedan!

 

Metodmaterial och temapass

Metodmaterialet som referensgruppen arbetade fram i höstas är redo att testas på skolorna. Syftet är att materialet ska vara en del i skolornas apl-arbete och förbereda eleverna genom övningar och lektionsupplägg kopplade till arbetslivet. Övningarna involverar med fördel flera ämnen och innehåller förslag på uppgifter före, under och efter apl. 

Ett av passen genomförs digitalt av processledare. Övriga genomförs av lärare med sin elevgrupp. I samband med genomförande görs en utvärdering av materialet. Anmälan till passet med processledaren görs här!

Omvärldsbevakning

Utredning om elevers möjligheter att nå kunskapskraven

I februari överlämnades slutbetänkandet för utredningen om elevers möjligheter att nå kunskapskraven (SOU 2021:11). I fokus står skolans förmåga att ge fler elever förutsättningar att nå uppsatta kunskapskrav och därmed få tillräcklig kunskap för att klara framtida studier och arbetsliv. Ett av de förslag som presenteras handlar om att gymnasiesärskolan ska byta namn till anpassad gymnasieskola. Ta del av slutbetänkandet här!


Vill du veta mer om GR Samsär?

Studier visar att unga med en intellektuell funktionsnedsättning är en av de grupper som idag står längst ifrån arbetsmarknaden. GR Samsär ska genom riktade insatser och stärkt samverkan bidra till en mer inkluderande arbetsmarknad och en enklare övergång från skola till arbetsliv för elever som studerar vid gymnasiesärskolan i regionen. Projektet finansieras av Europeiska socialfonden. Läs mer om projektet här!

Du får detta nyhetsbrev eftersom du aktivt valt att prenumerera på information från Göteborgsregionen (GR) eller på något sätt är aktiv i GR:s arbete. Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter: Integritetspolicy  

Avregistrera dig genom att klicka här