NSPH Nyhetsbrev Nr 3 2021. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.

Nyhetsbrev nr 3 – torsdagen den 11 mars 2021

”Prioritera Covid-19-vaccinering av svårt psykiskt sjuka”

UPPMANING: Prioritera personer med allvarlig psykisk sjukdom vid covid-19-vaccinering. Det är budskapet i en skrivelse till Folkhälsomyndigheten som NSPH sänt in gemensamt med RSMH, Schizofreniförbundet, Riksförbundet Balans och Sveriges Fontänhus Riksförbund. 

Frågan uppmärksammas dessutom i en debattartikel i Svenska Dagbladet. Där riktar Anki Sandberg, ordförande för NSPH, tillsammans med en rad andra ledamöter i Fonden för psykisk hälsa kritik mot att Folkhälsomyndigheten saknade ett psykiatriskt perspektiv när besluten fattades om vaccinationsplanen för covid-19. Ny forskning visar att risken att bli sjuk och dö i covid-19 är betydligt större för personer med svår psykisk sjukdom. Trots detta prioriteras inte målgruppen i vaccinationsriktlinjerna.

Läs mer om skrivelsen>>
Läs debattartikeln i SvD>>


Förslaget om ny stödlinje väcker uppmärksamhet

UPPFÖLJNING: Flera medier har uppmärksammat att det nu finns ett förslag om en ny stödlinje för psykisk ohälsa. Sveriges Radio gjorde en fördjupning i ämnet i Studio 1, där NSPH:s ordförande Anki Sandberg deltog. Hon pekade på att det finns fördelar med att återskapa en stödlinje som är bemannad med professionella, och som samtidigt har inblick i vård- och stödsystemen och kan lotsa den som ringer vidare om det behövs ytterligare hjälp. 
Läs mer >>


Covid-19-restriktionerna isolerar människor i tvångsvård ytterligare

DEBATT: För den som redan före pandemin levde avstängd från det övriga samhället, på grund av rättspsykiatrisk vård eller annan sluten tvångsvård, har utanförskapet ytterligare förvärrats i den allt snabbare corona-anpassade digitaliseringen. Patienter i rättspsykiatrin måste få rätt stöd och utbildning. Det skriver NSPH i en debattartikel i Altinget. Läs mer>>


Rekordstort intresse för Visa vägar 7 maj

Vi har redan över 300 anmälningar till konferensen Visa vägar 2021!

Den vänder sig till alla som är intresserade av brukarorienterat utvecklingsarbete:
Huvudmän som vill veta mer om hur man på ett konkret sätt kan utveckla verksamheten med ett brukarperspektiv. Engagerade inom brukarrörelsen som vill blir inspirerade till att vara med och genomföra kvalitetshöjande insatser med brukarledda metoder och verktyg.

Det är en kostnadsfri, digital halvdagskonferens den 7 maj kl 09.00-12.00.
Läs mer och anmäl dig här>>


Massmedialt intresse för satsningarna på rättspsykiatri

NSPH:s Arvsfondsprojekt Inflytande i rättspsykiatrin har börjat etablera lokala samarbeten med brukarföreningar och studieförbund på de sex orter där projektet verkar. I och med detta har projektets medarbetare börjat vända sig mer utåt och haft presskonferenser i Växjö/Region Kronoberg samt Vadstena/Östergötland. Det har lett till flera inslag och artiklar i lokalmedia som lyfter fram arbetet inom projektet med att öka delaktigheten inom rättspsykiatrin.

Nu i vår erbjuds personer med erfarenhet av rättspsykiatrisk vård att delta i gratis studiecirklar. Cirkelstart planeras i mars-april och framåt. Läs mer och anmäl intresse på nsph.se/rattspsykiatri

PRESSKLIPP:

  1. Sveriges Radio P4 Östergötland 17/2
  2. SVT Nyheter Öst 18/2
  3. Östgötacorrespondenten 21/2 (låst artikel)
  4. SVT Nyheter Småland 8/3
  5. Smålandsposten 9/3 (låst artikel)

Kritik mot bristande suicidplaner

Suicide Zero uppmärksammar att de flesta kommuner (233 av 290) saknar en handlingsplan för att förebygga självmord, och kräver åtgärder. 30 procent av alla män och 42 procent av alla kvinnor som dör i självmord har haft kontakt med socialtjänsten. Det ger kommunens instanser en unik möjlighet att faktiskt rädda liv. Har din kommun en handlingsplan för att förebygga självmord? Ta en titt på Suicide Zero-kartan. 

Läs mer >>

"Prioritera kvinnors psykiska hälsa"

Äldre kvinnors psykiska ohälsa måste synliggöras. I en debattartikel i Sydsvenska Dagbladet kräver RSMH:s Barbro Hejdenberg Ronsten tillsammans med Christina Allaskog, Riksföreningen äldres hälsa, och Alexandra Charles von Hofsten från 1,6 miljonersklubben bättre vård och mer förebyggande insatser när det gäller psykisk ohälsa bland kvinnor, i synnerhet i de högre åldrarna.
Läs mer>>


PODDEN: Eila Ulf om betydelsen av anhöriga

Eila Ulf i ett personligt samtal om att vara anhörig – och att samtidigt jobba med att möta anhöriga. Hennes yrkesval som psykiatrisjuksköterska är präglat av att hennes bror insjuknade i schizofreni som ung. Eila Ulf reflekterar även över hur det varit att leva med en man med återkommande depressioner och samtidigt skapa en trygg uppväxt för deras tre döttrar.

–Jag har alltid vetat att anhöriga spelar en viktig roll, och har alltid hittat sätt att få en dialog, säger Eila Ulf.
Läs mer och lyssna här >>


"Ideella engagemang är rehabiliterande vid psykisk ohälsa"

I en debattartikel i Altinget skriver NSPH tillsammans med Riksförbundet för social och mental hälsa, RSMH, att människor med sjuk- eller aktivitetsersättning borde få rätt att pröva ideella uppdrag eller arbete i högre grad än vad dagens regler medger. Nuvarande regler leder till att personer med sjukersättning inte vågar pröva ett ideellt uppdrag. Artikeln tar upp en rad förslag kring hur regelverket skulle kunna lättas upp, vilket skulle uppmuntra till mer ideellt engagemang och bidra till individens återhämtning.

NSPH har även lämnat in en skrivelse i frågan till utredningen om sjuk- och aktivitetsersättning.

Läs debattartikeln här>>
Ta del av skrivelsen här>>


Vår syn på föreskrifter om psykiatrisk tvångsvård

NSPH har lämnat ett yttrande över remissen på förslag till ändring i Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2008:18) om psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatrisk vård. 

Vi ställer oss positiva till de ändringar som Socialstyrelsen föreslår när det gäller patienter under 18 år, men anser att samma krav på undersökningarna som föreslås för barn även borde gälla vuxna patienter.

Läs mer om yttrandet>>


facebooktwitterhomepagelinkedininstagram

Välkommen till NSPH:s nyhetsbrev, som håller dig uppdaterad om viktiga händelser och relevanta nyheter ur ett patient-, brukar- och anhörigperspektiv. Vi arbetar för att öka inflytandet på psykiatriområdet för våra organisationer och för de människor vi företräder.

Nyhetstips: mejla till lisa.ringstrom@nsph.se

Besök vår webbplats eller följ oss i våra sociala kanaler.

Läs mer om hur vi hanterar personuppgifter.


Avregistrera din prenumeration, klicka här.  Kontakta NSPH info@nsph.se