Nyhetsbrev med senaste nytt. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.

SBR Byggutbildning 3/2021

 

Nedan finner du ett urval av de kurser vi genomför i mars och april.

 

På hemsidan finner du samtliga av vårens kurser, du finner dessa här.

Vi följer utvecklingen av COVID-19 och rekommendationer från FHM vilket kan innebära att kurser som nu ligger ute som fysiska istället genomförs digitalt. 

Välkommen!

 


BBR

18 mars, Digitalt

Mål med kursen:
Grundlig genomgång av Boverkets byggregler samt även de förändringar som tillkommit; främst på energiområdet där större förändringar skett på sistone

Deltagare:
Kursen vänder sig till alla som berörs av Boverkets byggregler: Byggherrar, KA, anställda inom kommuner, konsulter av olika slag (arkitekter, konstruktörer, akustiker, geotekniker, fuktkonsulter m.fl.)

Mer information och anmälan här


Byggprojektledning inriktning Produktion

24-26 mars, Digitalt

Blocket med inriktning på Produktion fokuserar på din roll som projektledare från genomförande till överlämning: 

Styrning, ekonomi, planering, genomförande, avslut samt entreprenadjuridik.

Mer information och anmälan här.


Entreprenadbesiktning steg 2

22 mars, Digitalt samt 23 mars Digitalt

Under kursdagen går vi igenom entreprenadbesiktningen för det faktiska projektet enligt en övningsuppgift som ni får efter steg 1, från förbesiktning under entreprenadtiden till särskild besiktning efter garantitidens utgång. Kursdagen avslutas med repetition av juridiken kring entreprenadbesiktning samt en genomgång av ISO 9001.

Mer information och anmälan här


Ledarskap i projekt

16 april - Digitalt

Kursmål och syfte
Utbildningen innehåller en projektledares dagliga utmaningar i att leda människor mot oklara mål, med oklart arbetssätt och med projektmedlemmar som alla har sina egna behov i nya relationer.

Som projektledare behöver du vara skicklig på teknik och din bransch, på människor, och att kunna hantera abstrakta idéer och se helheter. För dig som leder andra människor, är denna utbildning lämplig att bygga på med utöver din redan tekniska byggkunskap.

Mer information och anmälan här


Annons:


Entreprenadbesiktning steg 1

19-20 april Digitalt, 17-18 maj Stockholm (alt digitalt)

SBRs kurser i entreprenadbesiktning vänder sig till beställare, entreprenörer, bygg- såväl som till installationsbesiktningsmän, bitr. besiktningsmän och andra som kommer i kontakt med besiktningar. Kursen är också avsedd för dig med några års praktisk erfarenhet och som vill utbilda dig till besiktningsman. 

Steg 1 omfattar både juridik och metodik.

Mer information och anmälan här.


Fördjupningskurs för Byggnadsinspektörer

23 april, Digitalt

Mål med kursen:
Fördjupningskurs för verksamma byggnadsinspektörer med målet att avhandla komplicerade och aktuella frågeställningar.

 Deltagare:
Kursen vänder sig främst till byggnadsinspektörer, såväl erfarna som mindre erfarna, dock är även andra aktörer välkomna exempelvis kontrollansvariga.

Mer information och anmälan här.


Byggprojektledning

26-29 april, Digitalt

Blocket med inriktning Byggprojektledning, hela byggprocessen (4 dagar): Ledarskap, initiering hela byggprocessen, styrning, planering, ekonomi, myndighet och planprocessen, genomförande, avslut samt juridik.

Mer information och anmälan här


Följ oss gärna på sociala medier för fler uppdateringar om branschen och SBR!

facebooklinkedin

SBR Byggingenjörerna AB, Hornsbruksgatan 19, 117 34 Stockholm
Tfn 08-462 17 90  E-post: info@sbr.se  www.sbr.se

Du får detta nyhetsbrev eftersom du är en kund till oss eller för att du har skrivit upp dig på vårt nyhetsbrev. Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här.