Nyhetsbrev med senaste nytt. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.

Nordkaparens Nyhetsbrev - Mars 2021

www.swesubmariners.se

Hej Ubåtskamrater, Lite ny samt ändrad information.

Tisdag 2 mars 2021

Verksamhet

Medlemmar

Vi kan nu glädjande meddela att medlemsantalet är uppe i 465 medlemmar sedan starten. Dessutom ökar vår Facebook sida stadigt och har idag 350 följare.

Aktuell medlemsmatrikel skickas med e-post till dem som har mail via vår webmaster eller sekreterare som då skickar den med post. (Spara den i datorn)

Du kan även själv hämta hem matrikeln från vår hemsida. LÖSENORD: draken

Matrikeln finns i både bokstavs- och nummerordning. OBS! Sprid ej till icke medlemmar!

Även ”ubåtsintresserade” har visat intresse och är välkomna i vår förening och att delta i våra aktiviteter. Vi har dock beslutat att vid arrangemang där platsantalet är begränsat har fd. ubåts-tjänstgörande medlemmar företräde, t.ex. vid internationella ubåtssammankomster.

Titta gärna in på hemsidan www.swesubmariners.se för att se ev ändringar eller nyheter.

Som vi nämnt tidigare så finns nu möjlighet att betala bl.a. årsavgiften på100:- med Swish: Nr 1235008883
eller som tidigare med Bg 5032-0738.
(Meddela ditt namn på inbetaln.)

Ett stort tack till de medlemmar som dessutom inbetalt en frivillig avgift utöver medlemsavgiften

PO Eriksson håller föredrag!

Utförda aktiviteter

Årsmöte  mars 2020 

Ett drygt 30-tal medlemmar deltog i årsmötet med efterföljande föredrag och förtäring. Föredragshållare vid årsmötet var Chefen 1.ubåtsflottiljen, Mats Agnéus som berättade om verksamheten vid ubåtsflottiljen samt om de nya ubåtarna av Blekingeklass.

Kvällen avslutades med middag samt som vanligt trevlig samvaro.

-Städdag ombord Nordkaparen i april. 6 deltagare. Vi avvaktar och ser vilka tider som gäller i år på Maritiman och när de öppnar för säsongen.

-Med anledning av Coronapandemin har vi inte planerat några större medlemsaktiviteter under året förutom styrelsemöten månadsvis med uppehåll under sommarmånaderna. 

-En stor del av tiden det senaste året har gått åt till planering av den internationella ubåtskongressen ISC 2020 i Karlskrona som skulle avhållits 20-24 maj 2020. Av förklarliga skäl (Covid 19) fick denna ställas in och flyttas ett år framåt i tiden. Nytt datum var satt till den 23-27 maj 2021 som vi skrev i vårt förra utskick. Även denna har fått ställas in och efter många och långa digitala möten med alla inblandade länder så har vi på nytt fått ytterligare en chans. Den nya tidpunkten är satt till den 22-26 maj 2022. Förhoppningsvis så är då många vaccinerade och pandemin i avtagande. (Hoppas vi!)

Kommande aktiviteter

Ulven 78 år 15 april

I år liksom tidigare planerar vi att genomföra en enklare ceremoni vid minnesstenen på Nya Varvet för att hedra minnet av Ulvens besättning. Efter avslutad ceremoni samlas till kaffe i Marin-stugan Nya Varvet. Anmälan till sekr Janeric på mail:
 janeric.martensson@gmail.com
eller till PO Eriksson per telefon 0706-092314 lipoere@hotmail.com

 

Årsmöte är flyttat till den 10 juni i Marinstugan. (tidigare datum var 11 mars.)

Vi håller stadgeenligt årsmöte i Flottans Mäns stuga, Nya Varvet. Årsmötesförhandlingarna startar kl 1700. Efter mötet blir det föredrag av PO Eriksson och det bjuds på en enklare måltid. Föredraget handlar om U3503 och U9.
”Den första snorkeln”.

Anmälan till sekr Janeric på mail: janeric.martensson@gmail.com
eller till PO Eriksson per telefon 0706-092314 eller mail 
lipoere@hotmail.com

 

I.S.A (International Submariners Association) 22-26 maj 2022.

Om Corona så tillåter!! Slutgiltigt beslut i början av november 2021.

 

Vårhälsningar från ordf Lars Nordenberg

Besök oss på vår webbplats eller följ oss i våra sociala kanaler.

Du får detta nyhetsbrev eftersom du är en kund till oss eller för att du har skrivit upp dig på vårt nyhetsbrev. Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här.

Sent with Get a Newsletter