Problem att visa nyhetsbrevet? Se det i webbläsaren.

Nyhetsbrev mars 2021


Händer i branschen

6 maj genomför Nätverket Renare Mark ett webbinarium om masshantering. Save the date! Programmet börjar ta form. Mer  information kommer.

19 mars har Nätverket region Öst årsmöte. Webbinarium om PFAS i samband med mötet.

24 mars håller Renare Mark årsstämma. Dokument för årsstämman finns här. Mer information om hur deltagande går till kommer att skickas ut via mejl till Nätverkets medlemmar.

7-9 september är det dags för NORDROCS 2021


SGI:s öppna enkät

SGI utför återkommande en öppen enkät inom efterbehandlingsområdet. Under våren 2021 kommer den sjätte enkäten att ges ut. Årets enkät fokuserar på vad som krävs för att öka implementeringen av alternativa åtgärder till gräv och schakt.

Enkäten vänder sig till alla inom efterbehandlingsområdet och kommer att kunna nås från SGI:s hemsida. SGI ber berörda att besvara enkäten samt att tipsa sina kollegor i branschen.

Sammanställningen av enkätsvaren kommer att publiceras under hösten 2021. Resultaten kommer att användas vid initiering av nya FoU-projekt och ny vägledning samt vid utformningen av SGI:s kursutbud. 


Regeringsuppdragets fältundersökningar

Inom regeringsuppdraget om förbättrad kunskap för hantering av förorenade sediment pågår nu planeringen av fältundersökningar för fullt.

Delprojektet arbetar för att utföra övergripande undersökningar i 56 limniska områden och i minst 16 kustområden, fördelade över landets alla län och med varierande belastning från närliggande utsläppskällor.

Förekomsten av en rad olika kemiska ämnen och ämnesgrupper både i ytsediment och i djupare nivåer kommer att analyseras. Resultaten av undersökningarna kommer att ge underlag till en förbättrad nationell överblick över förorenade sedimentområden samt ge förbättrad kunskap om förekomsten av förorenade sediment i anslutning till olika typer av utsläppskällor.

Du kan läsa mer om regeringsuppdraget här


Erfarenhetsåterföring

Missade du de livesända föredragen om erfarenheter från saneringen av Oskarshamns hamnbassäng i samband med workshopen i februari? Ingen fara, du kan se dem här


Vårmötet, sista anmälningsdag 15 mars!

Sista anmälningsdagen för nätverkets digitala Vårmöte den 24-25 mars närmar sig med stormsteg. Än finns tid kvar för dig att anmäla dig men passa på, den sista anmälningsdagen är den 15 mars!

Det blir intressant att genomföra ett digitalt Vårmöte i år. Utöver alla spännande föreläsningar kommer det att finnas tillgång till en allmän chat på eventets huvudsida där du kan chatta under dagen. Du kommer kunna integrera med föredragshållarna genom att ställa frågor i chatten kopplat till varje sektion. Frågorna fångas upp någon av våra moderatorer.

Du kan läsa posters, besöka utställarna i den digitala monterutställningen och göra vår traditionella tipspromenad. Fina priser utlovas. 

Har du inte anmält dig? Anmäl dig här.


Intervju med Tommy Hammar

Tommy Hammar, en legend när det kommer till förorenad mark och efterbehandling i Kalmar Län. Genom sin kunskap i miljöfrågor, sitt brinnande intresse för PCB och andra föroreningar, sitt engagemang och tid för goda råd har hans delaktighet i arbetslag och projekt varit av stor betydelse. Vad var det som väckte intresset för den här sortens frågeställningar från början, och vad är det som gör att intresset kvarstår? Vi ser vad Tommy har att berätta!


Ny utlysning inom TUFFO 2021

Tuffos utlysning 2021 öppnar i samband med Vårmötet

Tuffos (Tuffo-Teknikutveckling och forskning inom förorenade områden) sjätte utlysning öppnar i samband med Renare Marks Vårmöte 24-25 mars. Inriktningen liksom de datum som gäller för utlysningen offentliggörs då på Tuffos sidor på SGI:s hemsida. Tuffo har ca 8,5 miljoner kronor som kan beviljas till forskningsprojekt årligen.

Matchmakingmöte juni 2021

Årets matchmakingmöte planeras till i början av juni. Utifrån önskemål vid förra årets matchmakingmöte som genomfördes helt digitalt kommer Tuffo i år försöka erbjuda deltagande fysiskt såväl som digitalt, men möjligheten till fysiskt deltagande avgörs så klart av rådande restriktioner till följd av COVID-19. Mer information och inbjudan kommer att skickas ut senare i vår.

Nätverkets medlemmar är involverade i många spännande projekt när det gäller åtgärdsteknik inom förorenade områden. Har man intresse av att delta i och bidra till forskning och utveckling kan en möjlighet vara att delta i Tuffos matchmakingmöte för att hitta projektpartners till ett forskningsprojekt att söka medel för inom Tuffo.  

Kunskapsspridning från Tuffo-projekt

Tuffo har för närvarande 11 pågående forskningsprojekt som totalt beviljats 31,2 miljoner kr i bidrag. Ingående projektpartners bidrar dessutom med minst lika mycket pengar till projekten i form av medfinansiering. De första forskningsrapporterna kommer att finnas tillgängliga i portalen DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet) från och med någon gång under hösten 2021. De kommer också att kunna nås via SGI:s hemsida.

Vill du veta mer?

Du kan läsa mer om Tuffos syfte, hur utlysningar och utvärdering fungerar, vem som kan söka medel och krav på medfinansiering på SGI:s hemsida. (OBS - ny webbadress till SGI).

Anmäl dig gärna till Tuffos nyhetsbrev på SGI:s hemsida. Vid frågor är du välkommen att höra av dig till Tuffos kansli och programansvarig Carolina Ersson (tel: 013-20 18 61) eller programsekreterare Thereze Ladekrans (tel: 013-20 18 68).

Vad händer i nätverket?

Följ oss på social medier! Vi finns på Instagram, LinkIn och FB. På vår hemsida kan du läsa om vad som är på gång, hitta intressanta nyheter knutna till förorenade områden samt ta del av tidigare genomförda evenemang och händelser. 

linkedininstagramfacebook

Nätverket Renare Marks nyhetsbrev distribueras till samtliga registrerade medlemmar i nätverket via e-post. Medlemskap kan tecknas individuellt eller korporativt för ett antal medlemmar på en organisation. Mer information finns på nätverkets hemsida eller kan fås genom att skicka e-post till nätverket. Artiklar och bilder till Nyhetsbrevet tas gärna emot. www.renaremark.se 

REDAKTION: Therese Steinholtz 0735-01 56 22 therese.steinholtz@empirikon.se
Peter Harms-Ringdahl peter@envifix.se

ANSVARIG UTGIVARE: Ordförande: Johanna Svederud, 0707- 21 02 89, Johanna.svederud@liljemark.net

Du får detta nyhetsbrev eftersom du är en medlem i Nätverket Renare Mark. Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här.