Nyhetsbrev med senaste nytt. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.

Rättighetscentrum Halland

Nyhetsbrev 2021:1


Arbete tillsammans mot diskriminering och för mänskliga rättigheter

Vi tror på vikten av dialog och samarbete. Att fortsätta prata om våra upplevlser och tankar. När vi för diskussioner om saker som orättvisor och jämställdhet så blir vi själva påminda om varför det är så viktigt att arbeta mot diskriminering. Utan diskussioner är det lätt att hamna i invanda mönster, jargonger och normer som inte släpper in alla och som kan leda till diskriminering. Även den som är mest påläst och engagerad behöver fortsätta att kontinuerligt diskutera med andra för att arbeta mot starka diskriminerande strukturella orättvisor som finns runt oss. Det finns alltid mer att lära ju mer vi pratar med varandra.  

Varningsskyld med texten: Diskriminering pågår! Även under coronapandemin. Hör av dig till oss - vi kan diskriminering. Antidiskrimineringsbyråerna i Sverige

Rättighetscentrum Halland har nu startat vårt arbete för att stärka kunskaperna om aktiva åtgärder. Aktiva åtgärder är den del av Diskrimineringslagen som beskriver att arbetsgivare och utbildningssamordnare processinriktat ska arbeta mot diskriminering. Vi har nu påbörjat ett processarbete kring detta och bygger upp utbildningsmaterial för att kunna vara behjäpliga till arbetsgivare och utbildningssamordnare framöver. 


Rådgivning

Det var flera som kontaktade vår rådgivning under vårt första år. Som syns på bilden har vi fått in anmälningar från alla sju diskrimineringsgrunder. Det är för tidigt att dra några större slutsatser av statistiken men vi ser att diskriminering pågår även i Halland. Vi har fått in flest anmälningar angående kön och funktionsnedsättning. 

För den som behöver juridisk rådgivning kring diskriminering går det bra att vända sig till oss. Telefontid på tisdagar mellan klockan 11.00 - 13.00 eller när som helst på e-post. 

Telefon: 035-17 77 69
E-post: radgivning.halland@abf.se

Kön 20%, Könsidentitet 4%, Etnisk tillhörighet 12%, Religion 8 %, Funktionsnedsättning 32%, sexuell läggning 8 %, Ålder, 12%, övrigt 4%
Ju större ruta desto större procent av antal ärenden. Under övrigt ligger ärenden som inte faller inom ramen för diskrimineringsgrunderna eller t.ex. anmälning om sexuella trakasserier.
Civilsamhället 25%, Övriga organisationer 4 %, Egna utbildningar/allmänhet 42%, Kommun/region/länsstyrelse 29%
Diagrammet visar var vi nådde ut till de personer som deltog i våra utbildnings- och informationsinsatser

Utbildning- och informationsinsatser

Rättighetscentrum Halland arbetar förebyggande mot diskriminering genom att göra utbildnings- och informationsinsatser. Under 2020 genomförde vi 24 stycken och nådde genom dem 295 personer. Som syns i diagrammet här så har vi träffat personer från civilsamhälle, tjänstepersoner från kommun, region och länsstyrelse, från andra organisationer samt allmänhet som har hittat till våra egna arrangerade utbildningar. 

Vi vill gärna komma ut till er och berätta om:

- Rättighetscentrum Hallands arbete
- Grunderna i Diskrimineringslagen
- Workshop kring normer
- Aktiva åtgärder

Fråga oss om det är något annat ni är intresserade av. 

E-post: rc.halland@abf.se

Telefon: 072-700 44 04

 


Vi tipsar om...

Bild på Manar framför en roll-up med Rättighetscentrum Halland

...film om diskriminering på arabiska

Rättighetscentrum Halland har med hjälp av Manar Wassouf från ABF Halland tagit fram en film på arabiska om Rättighetscentrum Hallands verksamhet och om Diskrimineringslagen. 

Se filmen här. 


...hashtag i Halland

Under Internationella kvinnodagen den 8 mars synliggör organisationer, föreningar, myndigheter, kommuner, region med flera vilket arbete som görs för att öka jämställdheten genom att använda #vågavaraförebild

Välj att följa hashtaggen för att inte missa något. 

Himmel, ballonger och texten #vågavaraförebild

...nyheter från några av våra syskonbyråer

rosa bakgrund med texten Hörs din röst? internationella kvinnodagen

Antidiskrimineringsbyrån Trollhättan

På internationella kvinnodagen den 8 mars kan du ta del av Antidiskrimineringsbyrån Trollhättans arrangemang med föreläsningar. Läs mer här

Hand som stoppar ner valsedel i fack, tecknad

Civil rights defenders

Civil rights defenders antidiskrimineringsverksamhet stämde Stokholms stad för diskriminering för riktlinjer som sa att medborgare kunde välja vem som skulle ta emot valsedeln. Läs mer här. 

orange bakgrund med soluppgång. figurer av olika kön och åldrar samt en i rullstol

Antidiskrimineringsbyrån Väst

I samband med reportage om att personer med funktionsnedsättning upplever sig få det sämre under Coronapandemin fick Antidiskrimineringsbyrån Väst i uppgift att reda ut begreppet diskriminering i SVT. Se inslaget här. 


Kontakta oss 
Utbildning/opinionsarbete: rc.halland@abf.se, 072-700 44 04
Rådgivning: radgivning.halland@abf.se, 035-17 77 69Besök oss på vår webbplats eller följ oss i våra sociala kanaler.

facebookyoutubeinstagram


Du får detta nyhetsbrev eftersom du är en kund till oss eller för att du har skrivit upp dig på vårt nyhetsbrev. Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här.