Nyhetsbrev med senaste nytt från AllAgeHub. Du får detta nyhetsbrev eftersom du aktivt valt att prenumerera på AllAgeHubs nyhetsbrev. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.

Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här. 

 

En samverkansplattform för forskning, utveckling och innovation som främjar tillgängliga boendemiljöer och välfärdstekniktjänster.

 

Ett allt mer digitaliserat samhälle ställer nya krav på anställda och medarbetare för att klara framtida utmaningar. En ny rapport från Swedish Center for Digital Innovation vid Göteborgs universitet visar att offentlig sektor fördubblat efterfrågan av digital kompetens i sina platsannonser perioden 2006−2019 för att möta de nya behoven.

 

Myndigheten för delaktighet har tagit fram information, verktyg och tips för att underlätta för dig som arbetar med hållbar utveckling att tänka in funktionshindersperspektivet i arbetet.

Ta reda på mer här.

 

När personalen inte kunde lära ut tekniken till deltagarna gjorde man tvärtom. För ett år sedan startade stadsdelen Östra Göteborg projektet teknikmentorskap inom välfärdsteknik.

Läs mer om projektet här.

 

Mitt i coronapandemins andra våg publiceras nu en forskningsantologi om begreppet ålderism. Den samlar 15 texter på svenska från ett tjugotal forskare. I antologin diskuterar författarna både begreppet ålderism i sig och kastar ljus över olika fenomen i samhället.

Läs mer om antologin här.

 

Hyresgäster på Åkerhus testade ny välfärdsteknik och digitala lösningar på vård- och omsorgsboendet Åkerhus i Önnered. Projektet har genomförts i samarbete med AllAgeHub och har utvärderats av forskare från Centrum för åldrande och hälsa Age cap, Göteborgs universitet.

Läs artikeln här

 

Doris Lyhdal, Flexit-forskare vid GU och Göteborgsregionen har publicerat sin utvärdering om vad medarbetare tänker kring införandet av välfärdsteknik i Göteborgs stad. I denna utvärdering har Lydahl genom start- och slutintervjuer skapat en översikt av introduktionen av fyra välfärdstekniska produkter.

Läs mer om rapporten.

 

Regeringen ger Myndigheten för digital förvaltning (Digg) i uppdrag att ge rättsligt stöd till offentlig förvaltning avseende förvaltningsgemensamma digitaliseringsfrågor. Digg ska även beskriva offentliga aktörers behov av rättsligt stöd i dessa frågor och hur de idag omhändertas.

Läs mer om beslutet här.

 

Post- och telestyrelsen (PTS) fick i juni i uppdrag av regeringen att kartlägga och analysera erfarenheter och behov av åtgärder för att leva och verka digitalt i spåren av utbrottet av covid-19 (I2020/01584/D). Arbetet har genomförts med stöd av en rad andra aktörer och bör ses som ett underlag i det fortsatta arbetet med att skapa förutsättningar för människor och verksamheter att leva och verka digitalt under och efter coronapandemin.

Läs mer här.

 

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys har på regeringens uppdrag utvärderat Individens behov i centrum (IBIC), De tänkta fördelarna med arbetssättet IBIC, Individens behov i centrum, verkar hittills bara ha uppkommit i begränsad utsträckning på nationell nivå.

Ladda ner rapporten här.

 

Den 21 april webbsänder projekt Modig sin slutkonferens.
Sju medverkande kommuner har under projektets dryga två år arbetat med att höja den digitala kompetensen hos baspersonal och chefer inom äldreomsorg och funktionshinder, och att ta fram en metod för långsiktigt arbetsplatslärande. Vad har de lärt sig? Hur går vi vidare?

Anmäl dig till konferensen här.

 

Den 4 mars bjuder Västra Götalandsregionen in till en digital kick off för Regional utvecklingsstrategi för Västra Götaland 2021-2030. Programmet bjuder på en presentation av strategin, inspiration och reflektion samt  framåtblickar mot nästa steg i det gemensamma arbetet.

Läs mer och anmäl dig här.

 

Sveriges regering och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) bjuder in till ett tillfälle den 10 mars med fokus på kunskapsutveckling och erfarenhetsutbyte om socialtjänstens digitalisering.

Fokusområden för dagen är samverkan, resurseffektiva och nya arbetssätt samt informationssäkerhet och innovation.

Läs mer och anmäl dig här.

 
FacebookLinkedInHome Page

Dela nyhetsbrevet på:
Facebook | LinkedIn | Twitter

AllAgeHub

Ett initiativ av GR-kommunerna Ale, Alingsås, Göteborg, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Lerum, Lilla Edet, Mölndal, Partille, Stenungsund, Tjörn och Öckerö med Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) som projektägare.

Samverkansparter

Forskningsmiljöerna AgeCap och GPCC vid Göteborgs Universitet, Centrum för vårdens arkitektur och Design & Human Factors vid Chalmers tekniska högskola, Centrum för välfärdsstudier vid Högskolan i Borås

Studieförbundet ABF
Studieförbundet vuxenskolan

Pensionärernas riksorganisation (PRO)
SPF Seniorerna

Funktionsrätt Västra Götaland
LaSSe Brukarstödcenter
Nationellt kompetenscentrum Anhöriga
Our Normal

Business region Göteborg
Sahlgrenska Science Park
VGR – Koncernstab Hälso- och sjukvård – Vårdens digitalisering,
DART och AI Sweden
Västkom


Finansiärer

13 GR-kommuner 
Ale, Alingsås, Göteborg, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Lerum, Lilla Edet, Mölndal, Partille, Stenungsund, Tjörn och Öckerö

Vinnova

Västra Götalandsregionen
Regionutvecklingsnämnden