Nyhetsbrev med senaste nytt. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.

Nyhetsbrev från Läkare för Miljön

Bästa medlemmar!

Vi borde vara fler!

Enligt Socialstyelsens senaste statistik fanns 2018 44129 legitimerade läkare och 3561 läkare under utbildning i SverigeHur många medicinstudenter det finns i landet är svårare att få fram siffror på, men det torde vara flera tusen. Av denna stora skara medicinare är knappt 300 medlemmar i Läkare för Miljön. Hur kan det komma sig? Man kan tycka att de flesta naturvetenskapligt skolade människor borde vara intresserade av miljön och klimatet som ju har stor betydelse för hälsotillståndet och morbiditeten hos våra patienter, på samma sätt som livsstilsfaktorer.

Kanske är vi okända bland kollegorna? Förvånansvärt ofta möts man av förvåning när man talar om LfM: "Va, finns det en sån förening?" Om man jämför med Läkare mot kärnvapen, som också arbetar för ett lättfattligt humanitärt och samhällsbevarande mål med stora medicinska konsekvenser, så har den föreningen över 2000 medlemmar. Man har uppenbarligen lyckats nå ut med sitt budskap på ett helt annat sätt.

Vad skall vi då göra åt saken? Ett förslag kommer från Ingrid Mobacke, aktiv i LfMs lokalavdelning i Gävleborg. Se nedan! Ju fler vi blir ju större blir våra möjligheter att påverka samhällsutvecklingen till gagn för, bland annat, patienterna.

Sven Blomqvist, vice ordf. LfM

 


Hur vi kan bli fler medlemmar i LfM

 

"Under Februari och Mars har vi i LfM en rekryterar-utmaning, många känner ännu inte till vår förening och ju fler vi blir desto större möjligheter att påverka har vi.

Utmaning: skriv (nu på en gång) till de första 5 läkare eller läkarstudenterna du tänker på som har något slags miljöintresse, eller som du känner väl, och be dem bli medlemmar i Läkare för Miljön. Be dem i sin tur att värva 1 medlem var. Hjälps vi åt kan vi öka medlemsantalet drastiskt!

Bli medlem via hemsidan (lakareformiljon.se) där mer info om olika typer av medlemskap finns, eller swisha 200 kr till 123 458 57 09, skriv i meddelanderutan namn, mejladress och namn på den som rekryterat dig.

I nästa nyhetsbrev rapporteras hur många nya medlemmar vi blivit och den som rekryterat flest får ett hedersomnämnande och ett års gratis medlemskap. "

Med Vänliga Hälsningar

Ingrid Mobacke, LfM Gävleborg

 


Digitalt årsmöte 24/3 kl 19.

Även om vaccinationerna mot Covid-19 förhoppningsvis kommit igång ordentligt i slutet av mars kan vi knappast räkna med att kunna träffas fysiskt vid LfMs årsmöte, som enligt stagarna, skall hållas under första kvartalet. Det blir därför ett Zoommöte som börjar kl 19.

Mötet inleds med en föreläsning av Maria Wolrath-Söderberg: Varför agerar vi klimatskadligt fast vi vet bättre? Och vad kan få fart på oss att ställa om? Maria är lektor i retorik på Södertörns högskola och forskar om klimatargumentation och hur människor resonerar i klimatfrågor. Diskussion.

Därefter sedvanliga årsmötesförhandlingar. Föredragningslista, bokslut, revisionsberättelse, verksamhetsberättelse och verksamhetsplan m m kommer att finnas på hemsidan (lakareformiljon.se) i god tid före mötet.

Anmälan senast 21/3 till sblomqvist@hotmail.com En länk till Zoom-möte och handlingar skickas ut till de som amält sig. Detta nyhetsbrev är således Kallelse till årsmötet.

Välkomna till en intressant föreläsning och ett årmöte med redovisning av vad vi, inkluseve lokalföreningarna,l uträttat under året och vad vi planerar framöver.

Maria Wolodarski, ordf. LfM

 


Kost och hälsa - fortbildningsdag 21/4 på SLS.

Februari 2021


Ändrad adress?

Glöm inte meddela ändrad e- och postadress till info@lakareformiljon.se.


Kostens betydelse för människors hälsa uppmärksammas allt mer. Hur maten för en växande befolkning produceras är en av de viktigaste faktorena för klimat och miljö. Läkare är en nyckelgrupp då det gäller att ändra kostvanor.

LfMs mycket aktiva arbetgrupp för Kost och Hälsa har, under ledning av Caisa Laurell, arbetat i ett helt år med att ordna ett utbildningsmöte  för läkare. Svenska Läkaresällskapet (SLS) har nu åtagit sig att ordna mötet i samarbete med LfM. Mötet blir digitalt och alla detaljer har i dagarna lagts ut på SLS´hemsida. Program och anmälan: https://www.sls.se/om-oss/aktuellt/kalendarium/kostens-betydelse-for-individuell-global-och-planetar-halsa---mojligheter-i-klinisk-vardag/

Eftersom det är en fortbildningsdag bör arbetsgivaren betala anmälningsavgiften. För de av LfMs medlemmar som inte har en arbetsgivare som kan eller vill betala har  LfMs styrelse beslutat att sponsra deltagande med 500 kr/person. Det innebär ingen avgift för studenter. Var och en betalar full avgift och skickar sedan räkning med kopia på betald avgit till: kassor@lakareformiljon.se Ange tydligt konto (eller swishnummer) dit de 500 (eller 300) kronorna skall skickas

Programmet är mycket matnyttigt och täcker de festa apekter på kostens betydelse för såväl hälsan som klimatet. Dessutom innehåller det en mycket intressant föreläsning av Peter Stenvikel om bl a biomimetik som en del av oss kunde lyssna till 20 januari. En ögonöppnare.

I LfMs Kostgrupp som arbetat fram programmet ingår, förutom Caisa Laurell, Ida Persson, Anniie Sjöblom och Staffan Mårild.

 

______________________________________________

 

 Dags att betala medlemsavgift

Nytt år - ny medlemsavgift! Avgiften är oförändrad 200 kr för läkare och associerade medlemmar och 100 kr för medicine och andra studerande.

Betalas via Swish 123 458 57 09 eller Plusgiro Nordea 14 43 65-4. Glöm inte namn!

Kassören påminner om att de som inte lämnat mejladress bör göra det för att underlätta utskick.

 

 

Läkare för Miljön

Hållbar utveckling för bättre folkhälsa

www.lakareformiljon.se

Facebook

Du får detta nyhetsbrev eftersom du är en kund till oss eller för att du har skrivit upp dig på vårt nyhetsbrev. Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här.