Nyhetsbrev med senaste nytt. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.

Omställningskontoret öppnar inom kort.

I skrivande stund pågår ett intensivt arbete för att färdigställa omställningskontorets nya lokaler i gamla sjukhusbyggnaden. Rekryteringsprocessen pågår och är snart klar. Vi ser fram emot att äntligen kunna öppna dörrarna inom de närmsta veckorna. Vi kommer i samband med detta skicka ut ett nyhetsbrev med mer information om hur du som företagare kan få stöd och rådgivning.  

Omställningskontoret kommer att erbjuda:

  • Vägledning för anställda personer som vill utvecklas i sin yrkesroll eller hitta studiealternativ
  • Coaching i fortbildning via Vuxenutbildningen och andra utbildningsaktörer
  • Rådgivning vid företagsomställning
  • Affärscoaching och utvecklingsmöjligheter för befintliga företag eller nyetableringar

Läs mer på stromstad.se


Näringslivspodden "vi lever på gränsen"

Näringslivspodden "vi lever på gränsen" med Richard Holm, näringslivsansvarig i Strömstad kommun. Ett samtal om coronakrisens påverkan på Strömstads näringsliv. Om gränshandel och om relationen till Norge och en kommun som ser positivt på framtiden.

I del 2 medverkar två företag som utgår från Strömstad och som på helt olika sätt "lever på gränsen".

Strömstad - "vi lever på gränsen" Del 1

"Vi lever på gränsen" Del 2


Fenixz, nytt projekt utvecklar små och medelstora företag i vår region.

För att höja människors kompetensnivå och stimulera näringslivets utveckling har Fyrbodals och Skaraborgs kommunalförbund tagit ett initiativ för att erbjuda kompetensutveckling för medarbetare och ledare i små och medelstora företag.

Projektet, som har namnet Fenixz, startar i februari 2021, löper över två år och finansieras av Europeiska Socialfonden och Västra Götalandsregionen.

Fenixz vänder sig till företag som vill och kan vara med och bidra till den kompetensomställning som är nödvändig för en hållbar framtid genom att erbjuda kostnadsfria behovsanalyser och kompetensutvecklingsinsatser för företagens ledare och medarbetare.

Läs mer här

Om du intresserad av att veta mer om hur du kan delta i projektets aktiviteter kontakta processledare Cecilia Sandberg.
cecilia.sandberg@fyrbodal.se


Missa inte möjligheten att utveckla ditt företag med hjälp av en coach!

Ny omgång med affärcoachning för lokala företag, anmäl dig innan 10 mars! 

För dig som är intressead av att testa att kostnadsfritt arbeta ihop med en professionell affärscoach.

Satsa, utveckla och stabilisera din verksamhet. Du bestämmer själv inom vilka områden du vill fokusera dialogen. Det kan gälla finansiering, kompetensfrågor, affärsmodeller, nätverk, forskningssamarbeten m.m. 

Läs mer om affärscoachningen

Anmäl dig till: ingela.skarstrom@stromstad.se
Telefon: 0705-815723 

Testa! - passar coachning för dig och din situation?

Här finns ett icke-vetenskapligt test, men som ändå kan ge en bra indikation på om affärscoachning är rätt för dig. Svara på några korta frågor
här
Vad tycker andra företagare?
Det kan du ta del av i en kort film här

Företagsarenor Västs kalender

På foretagsarenor.se finns ett kalendarium som samlar aktuella seminarier, webbinarier och andra inspirerande events från lokala företgasarenor i norra Bohuslän.

Länk till kalelendern


Omställningsstöd för augusti 2020–februari 2021 klart att söka.

Det nya omställningsstödet är till företag vars nettoomsättning har minskat i väsentlig utsträckning under stödperioderna augusti 2020-februari 2021, jämfört med motsvarande månader under 2019. Den minskade nettoomsättningen ska så gott som uteslutande vara en konsekvens av coronapandemin.

Stödet liknar till stor del tidigare omställningsstöd, men det beräknas något annorlunda. De företag som har rätt till stöd kommer att få ersättning för mellan 70–90 procent av sina fasta kostnader. Även maxbeloppet för stödperioderna förändras. Stödet går att söka från den 25 februari till och med den 30 april 2021. För perioden januari-februari kan ansökan om stöd ske först den 1 mars kl 10.00.

Läs mer och sök på skatteverket.se


Den svenska målgruppen – ny rapport från Visit Sweden

Nu har Sveriges marknadsföringsbolag Visit Sweden lanserat en rapport om den Den svenska målgruppen, om svenska turister i Sverige nu och framåt.

I år kan vi se 3,7 miljoner svenskar utforska Sverige. Deras sammanlagda semesterbudget är någonstans mellan 38,5-52,4 miljarder kronor. Vad kan du göra – som företag inom besöksnäringen – för att de ska hitta till just dig? 

Rapporten belyser hur resandet såg ut innan och under pandemin samt försöka förutspå med hjälp av fyra scenarier hur det kan se ut framöver. visar på hur den inhemska målgruppen, tänker kring sitt resande i landet, deras drivkrafter samt beteende för inspiration, planering och bokning. Rapporten tar upp i vilka kanaler svenskarna hämtar sin inspiration samt hur och var de slutligen bokar sina resor. Trender kring innehåll och paketering.

Läs hela rapporten här.

Maritima näringar

Nytt branschråd bildat för vattenbruk och sjömat

Svenskt vattenbruk och sjömat ekonomisk förening är en branschförening för företag som odlar eller skördar vilda musslor, ostron, alger och andra marina råvaror i havet eller på land.

Föreningen arbetar med frågor som ska förbättra villkoren för odling i havet och vild skörd, och göra det enklare och mer hållbart att bedriva företag inom vattenbruk.  

Svenskt vattenbruk och sjömat (vattenbrukochsjomat.se)


En marin kolonilott, något för i Strömstad?

Strömstad Kommun undersöker möjligheten att anlägga en marin kolonolitt eller marin hängande trädgård som det också kallas. Det är en odlingsplattform i havet där man odlar och förvarar råvaror, småskaligt och för hushållsbehov. Det kan jämföras med att ha ett växthus, en kryddträdgård eller ett potatisland fast i havet.

Idén och konceptet har hämtats med inspiration från Havhøst - en dansk sammanslutning av organisationer, skolor och enskilda personer som arbetar för att skapa hållbar utveckling genom koppling till havet. Interreg projektet Marint Gränsforum Skagerrak har startat ett pilotförsök för marina kolonilotter på Tjärnö för att undersöka förutsättningar för konceptet här på västkusten. 

Läs mer om pilotprojektet på Tjärnö 

Läs mer om Havhöst i Danmark

Just nu pågår en studie för att kartlägga intressenter för en marin kolonilott i Strömstad. Anna Axelsson går masterprogrammet Sea & Society i Göteborg och skriver examensarbete om innovation och värdeskapande genom lokal produktion av havsmat, där konceptet marina kolonilotter i Strömstad används som "case". 

Hon vill genom intervjuer undersöka vilka kunskaper som kan skapas och utbytas mellan aktörer, genom samverkan för en marina kolonilott, och vilka värden det kan skapa (för lokalsamhället, miljön, ekonomin...)

Om du vill veta mer eller vara delaktig i arbetet vidare i Strömstad, ta kontakt med ingela.skarstrom@stromstad.se näringslivsutvecklare Strömstad kommun 

 

Från Webben

På webben har vi samlat aktuell information för dig som företagare.  

Vägar vidare - för dig som drabbad företagare - Strömstad (stromstad.se)


Näringslivsfunktionen Strömstad kommun:

Richard Holm

Näringslivsansvarig
0526- 191 69
richard.holm@stromstad.se

 

Åsa Massleberg
Turistchef
0526-190 30
asa.massleberg@stromstad.se

Ingela Skärström
Maritim näringslivsutveckling
0705-815723
ingela.skarstrom@stromstad.se 

 

Leon Eriksson
Näringslivsutvecklare
0766-977641 
leon.eriksson@stromstad.se

Allmänna frågor, tillståndsfrågor (livsmedel, miljö, bygglov, alkohol)

Kommuncenter

0526 - 190 00, kommuncenter@stromstad.se

 

Markförfrågningar och företagsetableringar:

Kristin Ulfstad,
mark- och exploateringschef
0526 - 191 54
kristin.ulfstad@stromstad.se

 

Mats Brocker
kommundirektör 
0526 - 190 10
mats.brocker@stromstad.se

facebook

Du får detta nyhetsbrev eftersom du är en kund till oss eller för att du har skrivit upp dig på vårt nyhetsbrev. Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här.