____________________

 

Nyhetsbrev

NR 1-2014                      __________________

Vilket rekordår!

2013 har varit det mest händelserika året sedan starten av SwedSec. Vi har slagit rekord i antalet aktiva licenshavare som nu närmar sig 23 000. Vi har firat både den 10 000:e och 20 000:e licenshavaren, som du kan läsa om lite längre ner. Vi har även slagit rekord i antalet anslutna företag, som nu uppgår till 184 stycken.

Under fjolåret införde vi ett nytt yrkesanpassat test – licensieringstest för rådgivare – och nu under januari 2014 kommer det andra yrkesanpassade testet – licensieringstest för specialister – att börja tillhandahållas. I juni 2014 lanseras det tredje yrkesanpassade testet – licensieringstest för ledning och kontrollfunktioner.

Jag tycker det är starkt jobbat av branschen som så brett sluter upp bakom SwedSec. Det visar att värdepappersmarknaden arbetar proaktivt för att öka kunskapen hos sina anställda och att de underkastar sig det disciplinära förfarandet för att stärka konsumentskyddet. 

SwedSec och Autorisasjonsordningen for finansielle rådgivere (AFR), som auktoriserar finansiella rådgivare i Norge, ingick i oktober 2013 ett samarbetsavtal. Avtalet syftar bl.a. till att ömsesidigt godkänna varandras licensieringstester för rådgivare. I juni 2013 skrev SwedSec och den globala organisationen CISI, The Chartered Institute for Securities & Investment, en avsiktsförklaring (MoU) om ökat samarbete.

Jag ser fram emot att fortsätta att utveckla SwedSec tillsammans med branschen under 2014.

Katarina Lidén, VD


Närmare 23 000 licenshavare

Den 31 december 2013 hade 22 900 anställda på den svenska värdepappersmarknaden en aktiv SwedSec-licens, jämfört med knappt 9 800 i slutet av 2012. Den kraftiga ökningen beror framförallt på att alla som ägnar sig åt finansiell rådgivning eller investeringsrådgivning till kunder i de anslutna företagen nu omfattas av kravet på licens. Tidigare omfattades endast rådgivare som arbetade med kvalificerad rådgivning. SwedSec har blivit en kvalitetsstämpel och en självklarhet för det stora flertalet företag på den svenska finansmarknaden.

Läs mer om detta här.


Nytt regelverk från 1 januari 2014

SwedSecs styrelse har beslutat om ändringar i SwedSecs regelverk. Det uppdaterade regelverket trädde i kraft den 1 januari.

Ändringarna i regelverket är framförallt föranledda av att det finns fler yrkesanpassade licensieringstester, att vissa krav för lämplighetsprövningen numera anges direkt i regelverket och att den nya lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder trätt i kraft. Nyheterna framgår av missivet till regelverket.

Missivet och det gällande regelverket hittar du här.


Licensieringstest för specialister lanseras nu under januari

SwedSecs arbete med att erbjuda fler yrkesanpassade licensieringstester fortsätter.

Nu i januari 2014 lanseras det andra yrkesanpassade licensieringstestet. Det riktar sig till specialister – personer som arbetar som aktiemäklare, analytiker, fond- och portföljförvaltare, konstruktörer av strukturerade produkter med flera. Första testtillfället är den 15 januari och licensieringstestet kommer att bestå av 105 uppgifter jämnt fördelade över följande områden:

 1. Finansiella instrument, marknader och handel
 2. Ekonomisk analys
 3. Etik och regelverk

I juni 2014 kommer licensieringstest för ledning och kontrollfunktioner som riktar sig till t.ex. verkställande direktörer och andra ansvariga chefer, compliance officers samt vissa befattningar inom riskkontroll och andra kontrollfunktioner. Lednings- och kontrollfunktioner har redan tidigare omfattats av licenskravet, men från juni 2014 kommer blivande licenshavare som ska arbeta inom området att kunna genomföra ett licensieringstest som är mer anpassat efter deras arbetsuppgifter.

Licensieringstest för ledning och kontrollfunktioner blir bokningsbart under våren 2014.

Mer om de yrkesanpassade licensieringstesterna hittar du här.


Sverige och Norge har ingått samarbetsavtal

Siv Seglem, VD för AFR och Katarina Lidén, VD för SwedSec. Fotograf: Rikard Westman.

SwedSec och Autorisasjonsordningen for finansielle rådgivere (AFR), som auktoriserar finansiella rådgivare i Norge, har ingått ett samarbetsavtal. Avtalet syftar bl.a. till att ömsesidigt godkänna varandras licensieringstester för rådgivare.

Avsikten är att medarbetare som genomfört godkänt licensieringstest för rådgivare i Sverige framöver ska kunna erhålla licens i Norge och tvärtom. För att bli licensierad krävs dock att personen uppfyller vissa ytterligare krav i respektive land.

Läs mer om detta här.


Fler företag använder SwedSecs logotyp på sina visitkort

Alla anslutna företag kan välja att låta sina licensierade medarbetare använda SwedSecs logotyp på sina visitkort.

Det är ett sätt för anslutna företag att öka kännedomen kring licensieringen och visa att personalen har aktiv licens. Mer information finns här.


SwedSec förstärker kansliet med ytterligare en jurist

Petter Gredmark börjar sin juristtjänst på kansliet den 3 februari. Petter kommer närmast från Danske Bank Markets där han bl.a. arbetat med strukturerade produkter, derivat- och obligationsfrågor. Dessförinnan var han på Danske Bank Sveriges centrala juristavdelning, huvudsakligen som juridiskt stöd till bankens kontorsrörelse. Han har också åtta års erfarenhet av affärsjuridik genom sin tidigare anställning på Hamilton Advokatbyrå. Petter kommer bl.a. att arbeta med att informera om och utveckla SwedSecs regelverk och med bolagsrättsliga frågor.

Nya företag hälsas välkomna

Under 2013 var intresset från finansiella företag att ansluta sig till SwedSec mycket stort, och följande 22 företag anslöt sig:

Aktiv Finans Värdepappersbolag
i Sverige AB

Aktiv Ränte Rådgivning
i Sverige AB

Aqurat Fond-
kommisson AB

Case Asset
Management AB

Catella Förmögenhets-
förvaltning AB

Evli Fund Management Company Ltd, Stockholm filial

Fair Investments
Sweden AB

Handelsbanken Liv Försäkringsaktiebolag

IPM Informed Portfolio Management AB

Markaryds Sparbank

Mjöbäcks Sparbank

Naventi Kapital-
förvaltning AB

Navexa filial av Navigea Securities AS

Nord Fondkommission AB

ODIN Fonder, filial till ODIN forvaltning AS, Norge

Quesada Kapital-
förvaltning AB

Remium Aktiv Förvaltning AB

Solidar Fonder AB

Sparbanken Boken

Svensk Ekonomi-
planering AB

Svensk Handel Fondförsäkring AB

United Securities AB

Du kan se alla anslutna företag här.


Många söker efter licenshavare

Under 2013 gjordes närmare 12 000 sökningar på SwedSecs webbplats på om en person har aktiv licens. Du kan söka efter licenshavare här.


Ladda ner kunskapskraven för licensieringstest för rådgivare här.


Ladda ner kunskapskraven för licensieringstest för specialister här.


Ladda ner kunskapskraven för licenseringstest för ledning och kontrollfunktioner här.


Nästan 14 000 har sett vår film om vad det innebär att vara licenshavare. Se den du också.


Vägledning för anmälan av regelöverträdelser

Som stöd för dig som ska anmäla regelöverträdelser till SwedSec finns en vägledning. Den kan laddas ner här eller beställas kostnadsfritt via info@swedsec.se.


Prenumerera på pressmeddelanden

Missa inte SwedSecs pressmeddelanden, t.ex. disciplinnämndens beslut. Du anmäler/skickar in din e-postadress här.


Maria Åhman är den 20 000:e licenshavaren

Under 2013 spräcktes två magiska gränser för antalet aktiva licenshavare – både 10 000 och 20 000. I början av oktober blev Maria Åhman nummer 20 000.

Maria arbetar som rådgivare på Ölands Bank sedan många år. Hon har en ekonomisk utbildning i botten och har lång erfarenhet från branschen. Om licensieringstestet för rådgivare säger Maria så här:

 – Jag tycker att testet var mycket krävande och jag är tacksam att jag klarade det på första försöket!

Maria anser att SwedSec-licensieringen är viktig eftersom den höjer rådgivarnas kompetens, vilket skapar förtroende hos kunden.

– Idag ska vi se kundens behov i ett brett perspektiv och då krävs god kunskap. SwedSec-licensieringen är ett kvitto på min kunskap och gäller i hela branschen.


Beslut av disciplinnämnden

Under 2013 meddelade SwedSecs disciplinnämnd 14 beslut. Läs besluten här.
Kort om besluten från disciplinnämnden under 2013:

• 9 december: SwedSec varnar licenshavare för att inte ha genomfört ID-kontroll i enlighet med företagets regler när två betalningsuppdrag inkom via e-post.

• 9 december: En SwedSec-licensierad kontorschef för kredithandläggare och rådgivare meddelas en erinran för att vid två tillfällen mottagit och lagt in en kreditansökan för en moster i företagets kreditsystem.

• 14 november: SwedSec återkallar licensen för anställd vid kundcenter som arbetade med bl.a. privatekonomisk rådgivning och försäkringsförmedling och som olovligen har fört över pengar från kunders konton till sina egna konton.

• 1 november: SwedSec varnar kapitalrådgivare som har undertecknat depåavtal med kunds namn utan samtycke av kunden.

• 1 november: SwedSec varnar VD som har överträtt sina befogenheter genom att ställa ut en garanti om 100 000 euro.

• 14 augusti: SwedSec tilldelar tre rådgivare varsin erinran för att de har lämnat råd som inte var anpassade efter kundernas riskvilja.

• 14 augusti: SwedSec varnar aktiemäklare som själv köpte en stor andel av en kunds aktiepost efter att det anslutna företaget hade mottagit en säljorder på aktieposten från kunden.

• 14 augusti: SwedSec varnar en private banking-rådgivare anställd inom en private bankingenhet som vid 22 tillfällen underlåtit att omedelbart anmäla förändringar i sitt innehav av finansiella instrument.

• 6 maj: SwedSec tilldelar en säljare av finansiella produkter en erinran för att ha röjt sekretessbelagd information genom att skicka sådana uppgifter via e-post till sin make och son. 

• 19 mars: SwedSec varnar en aktiechef som bl.a. genomfört aktieaffärer för företagets räkning utan mandat. Vidare hade han inte rapporterat incidenter i enlighet med interna regler.

• 6 mars: SwedSec varnar en rådgivare som olovligen ändrat räntan på sin sambos konto från 0 till 1,5 procent.

• 15 januari: SwedSec varnar en rådgivare som olovligen överfört pengar från ett internt konto i företaget till sitt eget konto.


Följ SwedSec på:© SwedSec Licensiering AB 2014