Teater och musik. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.

Nödvändiga åtgärder som saknas i Skogsutredningen

Den ambitiösa Skogsutredningen har dålig koppling mellan analys och åtgärdsförslag. Med dessa tillägg skulle förslagen bättre hänga ihop med analysen.

 • Mot vatten och skyddsvärd natur ska det lämnas tillräckliga skärmar. Minst tjugo meter i normalfallet och minst trettio meter mot värdefull natur.
 • Vid trakthyggesbruk ska grenar och toppar användas. Minst nittio procent ska transporteras bort för att användas, de återstående tio procenten bör läggas i högar.

 • Sveriges åtagande i samband med ”Konventionen om biologisk mångfald” ska uppfyllas. Det innebär att minst sjutton procent av markerna ska ha säkert och långsiktigt skydd.

 • Den skog som inte har utsatts för trakthyggesbruk ska bevaras genom att kalhyggen förbjuds på dessa marker (en förhållandevis liten yta). Det kan ske i samverkan med skogsägaren.

 • Man bör seriöst utreda på vilket sätt man kan förlänga omloppstiden i skogsbruket för att lagra mer koldioxid.
   
 • Finansieringen av reservatsbildning och andra miljöåtgärder på skogsmark bör ske genom en avgifter på huggen skog.

 

Polariseringen

Den skogspolitiska polariseringen är olycklig och bör motverkas genom fokusering på vad forskningen visar. Sakkunskap är viktigt, detaljer är viktiga.

Under femtio års engagemang i skogsfrågor har jag träffat många skogsmänniskor. Kunskapsnivån har varit och är skrämmande låg. Den kunskap som finns handlar till den helt dominerande delen om skogsbruk. Kunskapen om skog är mycket dålig.

Det har också visat sig att alla de som är utomordentligt pålästa om skogsbruk ofta negligerar den kunskap som finns om skog.

Forskarna menar att man bör skydda en tredjedels av marken om man vill säkerställa arters fortlevnad och den biologiska mångfalden.

Vi måste lyssna på vetenskapen. Vi borde sluta med att använda offentliga medel för att forska och utveckla skogsbruk, det borde industrin sköta själva.

Kunskapen om skog finns främst på de biologiska institutionerna och hos Naturvårdsverket. Kunskap är viktigt och ändå viktigare är att kunskapen ska vara relevant. När det gäller kunskap om skog så är skogsbrukskunskap tämligen irrelevant.

Vi måste kräva av våra politiker att de skapar ett regelverk som skyddar naturen.

 

Subventioneras skogsbruket?

Det är en fråga att reflektera över.

Koldioxidskatten är utformad så att massaindustrin får för låga kostnader. Är detta en subvention, jag anser det

Skogsstyrelsen är ett statligt verk som sedan länge arbetar för att stimulera skogsbruket och skogsindustrin. Varför ska detta finansieras med offentliga medel?

På många av Lantbruksuniversitetets institutioner forskas det kring skogsbruk och det utbildas ungdomar i skogsbruk. Jag anser att detta borde bekostas av industrin. Gränsdragningarna är i dagsläget till det offentligas nackdel.
Man brukar skilja mellan forskning och utveckling. Utveckling av en näringsgren brukar finansieras av näringen. Forskningen kan ibland delfinansieras av staten. Idag betalar det offentliga nästan allt.

Det offentliga bör sluta upp med att finansiera sådant som släpper ut koldioxid och förstör den biologiska mångfalden.Detta informationsbrev innehåller:

 • En graf som visar hur olika sorters skogsbruk påverkar den biologiska mångfald.
 • En riktigt bra och saklig film om det svenska skogsbruket
 • Miljötrappan en praktisk hjälp i miljöarbetet
 • Länk till utopiportalen Bra Framtid. Där finns olika visioner av en bra framtid. Premiär på kulturkonventet Folk och Kultur

 • Samlad information om skog
  och om föreställningen Skog och Saxofon
 • Om skogsutredningen

Nu pågår det heta diskussioner om hur vi ska använda skogen. Folket lär sig allt mer och det är viktigt att fortsätta ed att sprida sakkunskap. Det finns många intressenter som vill få ut sin bild.

För mig är det viktigt att sprida kunskap om skog.

 

Hur olika skogsbruksmetoder påverkar den biologiska mångfalden.

Titta på grafen och fundera över vad det betyder.

Till grafen     

 

Ny bra film om svenskt skogsbruk

Mycket fakta och många professorer.

Filmen är gjord av Geir Hansteen Jörgenssen, Victor Säfve, m.fl.

På nedastående bilder kan de se vilka professorer som är med i filmen. Det är många och de vet vad pratar om.

Filmen om svenskt skogsbruk klicka här  

Miljötrappan har massor av information

På Miljötrappan finns information för den som vill engagera sig i miljöfrågor.

Vi medborgare måste göra klart för våra politiker att vi kräver handling..  Ändå mer handling än vad som sker just nu. Vi måste hjälpa dem med kunskap.

På Miljötrappan hittar man mycket fakta.

www.miljotrappan.se  

Utopier verkar i vårt undermedvetna

Vill du att framtiden ska bli bra?

De flesta vill nog det, men har inte tänkt på hur ett bra samhälle ser ut.

Därför har jag skapat Utopiportalen Bra Framtid.

Skicka gärna in din utopi, den kan vara kort eller lång. Sådant som är klokt och kul prioriteras.

Den 11 februari har Bra Framtid premiär på det nationella kulturkonventet FOLK OCH KULTUR. Se det på webben.

www.braframtid.se 

SKOG OCH SAXOFON

Skog och Saxofon är en konsert, en föreställning som handlar om skog. Inte skogsbruk.

Där har jag också samlat massor av matnyttig information om skog, skogsbruk, skogspolitik.

Direkt till sidan om skog    

Skogsutredningen

Skogsutredningen är ett mycket ambitiöst dokument. De har samlat massor av kunskap, mest om skogsbruk.

Tyvärr hänger inte förslagen till åtgärder ihop med analysen. Det är allvarligt. Vi måste ha mer långsiktigt skyddad skog.

Läs kommentarerna till skogsutredningen. Den kommer snart att gå ut på remiss.

Här kan du se kommentarer/remissvar på skogsutredningen klicka   
Erik Winqvist
Svensk Musik och Teater AB
www.musikochteater.se 
info@winkir se

Fotografierna i skogen är tagna av Edward Beskow 

Skivomslaget av Ella Bäckman


Om du inte vill ha fler nyhetsbrev så klickar du här unsubscribe