Ekonominyheter på YouTube | BAS 2021 | Många nyheter från BFN | Utbildningar med BG Institute och Accountor Eduhouse | RFR 1 och RFR 2 för 2021 | 2020 starkt år på sociala medier | Uppdateringar av "Externredovisning" | Föreläsningar januari 2021 | Nya bokningar | Utbildningar 2021 | Aktuella nyhetsprodukter om ekonomi

Se nyhetsbrevet i webbläsare | Show newsletter in browser

Välkommen

Peter Berg Accounting Consultant Peter Berg Redovisningskonsult

Peter Berg (Bild: Sofia Lindholm, accountor.se)

2021 = 45 år i branschen, 40 år med egen verksamhet! 


Januari 2021 innebar rivstart på min utbildningssäsong. Samtidigt fortsätter nyheterna att hagla över oss. Jag hoppas detta nyhetsbrev och min nyhetsbevakning på ekonomibloggen hjälper dig att hålla reda på vad som händer.


Välkommen till nyhetsbrevet om företagsekonomi från Peter Berg, redovisningsexpert, författare och föreläsare i ekonomiska ämnen.

Välkommen också att lägga till mig i ditt nätverk på LinkedIn.

Ekonominyheter på YouTube

Nu finns ekonominyheter januari på YouTube. Jag producerar dessa filmer för RedovisningsHuset i Södertälje AB om månadens nyheter och rättsfall i urval för företagare. Vi följer upp de talrika skatteförslagen i regeringens budget, coronaåtgärderna och mycket annat.

Du får senaste nytt inom företagsekonomi i 2 fria webbinarier varje månad! Den stora mängden allmänna nyheter innebar dock ett uppehåll för månadens rättsfall, men vi återkommer!

23 januari 2021 Till artikeln

Till YouTube-kanalen

BAS 2021 är här

Bild: © Peter Berg, peter@hpberg.se

Nu kan du ladda ner kontotabellerna för 2021 från BAS hemsida, men framför allt finns stödlitteraturen att köpa. Här ser du vad som är nytt i år i alla BAS-produkterna, inklusive kontonyheter. 

6 februari 2021 Till artikeln

BFN – Nytt om periodisering av coronastöd

Grafik: © Peter Berg, peter@hpberg.se

Bokföringsnämnden (BFN) beslutade den 22 januari 2021 om ett viktigt tillägg till sina coronaregler. Enligt tillägget får du redovisa stöd som intäkt även om beslutet inte är fattat ännu på balansdagen.

25 januari 2021 (beslutet) Till artikeln

Den 28 januari 2021 följde BFN upp tillägget till coronareglerna med att publicera frågor och svar om periodiseringar av coronastöd enligt de olika K-regelverken. Dessutom svarar BFN på hur företag ska hantera förskott för tjänster som har skjutits fram när du tillämpar K1.

4 februari 2021 (nya svar) 
Till artikeln

5 januari 2021 (remissen) Till artikeln

Skatteoptimering i ägarledda företag för BG Institute

Bild: © Peter Berg, peter@hpberg.se

Den 29 januari 2021 genomförde jag en livestreamad heldag från BG Institute om skatter och optimeringar i ägarledda företag.

19 januari 2021 Till artikeln

Nytt på YouTube om mitt arbete med BG Institute

Bild: © Peter Berg, peter@hpberg.se

BG Institute har spelat in två korta filmer, en som presenterar mig och en om mina kommande nyhetsdagar i redovisning. Filmerna finns på hemsidan hos BG Institute och nu finns de också på min YouTube-kanal.

19 januari 2021 Till artikeln

Aktuella coronastöd 2021 med Eduhouse

Bild: © Diana Doss, Eduhouse

Jag har tagit fram ett kursmaterial för Accountor Eduhouse om vilka coronastöd som ska gälla för 2021. Inspelningen finns tillgänglig i abonnemanget hos dem.

15 januari 2021 Till artikeln

Ägartransaktioner – 4 kurser med Eduhouse

Bild: © Jonathan Fastborg, Eduhouse

Jag har tagit fram fyra kurser på temat ägartransaktioner i aktiebolag. Inspelningarna finns tillgängliga i abonnemanget hos Accountor Eduhouse.

15 januari 2021 Till artikeln

K3-taxonomin för koncernredovisningar klar

Bild: © Peter Berg, peter@hpberg.se

Från början av februari 2021 kan Bolagsverket ta emot koncernredovisningar upprättade enligt K3 digitalt, i takt med att programvaruleverantörer också inför funktionen i sina program.

4 januari 2021 Till artikeln

K2 och K3 uppdateringar om överkursfond och fusion

© BFN (Bild: © Peter Berg, peter@hpberg.se)

Bokföringsnämnden (BFN) har uppdaterat K-reglerna om årsredovisning. Ändringarna gäller den nya bundna överkursfonden och den nya vägledningen om fusioner.

4 januari 2021 Till artikeln

BFN ser över K-reglerna om årsredovisning

Bild: shotput, pixabay.com

Redan när K-reglerna om årsredovisning kom aviserade Bokföringsnämnden (BFN) en översyn av dem när vi har hunnit få praktiska erfarenheter av tillämpningen. Nu är tidpunkten inne. Du kan lämna synpunkter fram till den 15 april 2021.

3 januari 2021 Till artikeln

RFR 1 och RFR 2 för 2021 finns ute nu

© RFR (Bild: © Peter Berg, peter@hpberg.se)

Nu finns 2021 års versioner av RFR 1 Koncernredovisning och RFR 2 Årsredovisning i juridisk person tillgängliga för nedladdning. Här har du en introduktion till nyheterna.

3 januari 2021 Till artikeln

2020 starkt år på sociala medier

Bild: © Peter Berg, peter@hpberg.se

2020 blev ett rekordår för mina sociala medier och för min arbetsbeläggning. Trots reseförbud. Trots pandemi. Ändå kan jag summera 2020 som ett toppår på flera sätt. Hur kunde det bli så?

31 december 2020 Till artikeln

Uppdateringar av läroboken Externredovisning

Bild: © Peter Berg, peter@hpberg.se

Jag håller läroboken Externredovisning levande genom löpande uppdateringar. De läggs ut successivt i en ny avdelning på ekonomibloggen. Uppdateringarna innebär ett stöd här på bloggen som gör att du kan tryggt köpa boken och genomföra utbildningen – Med ständigt aktuella kunskaper!

29 december 2020 Till artikeln

Föreläsningar januari 2021

Wolters Kluwer Scandinavia
Föreläsningar och webbinarier

 • 11/1 Repetition i Bokslutsprogrammet (webb)

Hela listan 2020-2021


Accountor Eduhouse Sverige
Webbinarer, direktsända och inspelade

Hela listan 2021


IHM Business School
YH-utbildning (föreläsningar och webbinarier)

 • 15/1 Planeringsmöte
 • 1/2 Kursstart

Hela listan 2020-2021


BG Institute
Föreläsningar och webbinarier

Hela listan 2020-2021


 I egen regi

Hela listan Program

Nya bokningar

Bild: Flickr

Nya kursbokningar sedan förra nyhetsbrevet.

 • 9/2 BG Institute: Upprättande av bolagsdeklaration - en praktisk genomgång (webb, tillsammans med Johan Nilsson)
 • 23/4 Accountor Eduhouse: K10 – Utnyttja utdelningsutrymmet (webbstudio, Stockholm)
 • 21/10 BG Institute: Skattefrågor för företag med fastigheter (Göteborg)
 • 17/11 BG Institute: Redovisningsdagen 2021 (Stockholm)
 • 18/11 BG Institute: Redovisningsdagen 2021 (Göteborg)
 • 19/11 BG Institute: Skattefrågor för företag med fastigheter (Malmö)
 • 29/11 BG Institute: Skattefrågor för företag med fastigheter (Stockholm)

Utbildningar 2021

Bilder: Pixabay

Bokningar 2021

SW: Bokningskalendern – Här ser du vilka utbildningar och dagar jag har bokats för under 2021 och vilka dagar som fortfarande är lediga. Välkommen att boka hösten 2021 (våren är fullbokad)!

Aktuella nyhetsprodukter om ekonomi

Förutom detta nyhetsbrev, min blogg och utbildningarna så producerar jag frekvent andra ekonominyheter.


 RedovisningsHuset i Södertälje
Produkter sedan mitt förra nyhetsbrev

Google My Business: Uppdateringar inlägg

 • Veckouppdateringar
 • Sök "redovisningshuset södertälje" på Google så ser du!

Artiklar hemsidan

Nyhetsbrev

Månadens Nyheter - Ekonominyheter på YouTube

Lärobok och handböcker

Lärobok för högskolan – Kom ut från trycket 16 december 2020. Beställ nu!

Norstedts Juridik


Mina handböcker presenteras på YouTube.

Aug 15, 2018: Till artikeln

Omslagsfoto: © Peter Berg (peter@hpberg.se)

Fastigheter – En praktisk handbok om redovisning och beskattning.

Norstedts Juridik

Resultat- och inkomstplanering – En praktisk handbok om redovisning och beskattning.

Norstedts Juridik


Bringing Theory to Practice

By books, articles, research and lectures


Peter Berg Redovisningskonsult | Peter Berg Accounting Consultant

E-mailBlog | LinkedIn | YouTube | GDPR | Archive

Dela på LinkedIn | Dela på Facebook

linkedinfacebook

SW: Du får detta nyhetsbrev därför att du är prenumerant eller för att vi har haft kontakt. Utskicken görs med intresseavvägning som rättslig grund. Personuppgifterna (namn och e-postadress) lämnas inte ut till utomstående. Du kan när som helst avsluta utskicken genom att klicka här. Eller ännu hellre, uppmana en kollega att prenumerera (knappen nedan)!

EN: You receive this newsletter because you're a subscriber or we had contact. The distribution is legally based on legitimate interests. The personal info (name and e-mail address) is not distributed external. You can at any time cancel the mailings, just click here. Or even better, forward to a colleague with the call to subscribe (button below)!