Nyhetsbrev med senaste nytt. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.

SBR Byggutbildning 1/2021

 

Nedan finner du ett urval av de kurser vi genomför i februari och mars.

 

På hemsidan finner du samtliga av vårens kurser, du finner dessa här.

Vi följer utvecklingen av COVID-19 och rekommendationer från FHM vilket kan innebära att kurser som nu ligger ute som fysiska istället genomförs digitalt. 

Välkommen!

 


Entreprenadbesiktning steg 1

23-24 februari - Digitalt, 24-25 februari - Digitalt

19-20 april (kommer ändras till digitalt), 17-18 maj Stockholm (alt digitalt)

SBRs kurser i entreprenadbesiktning vänder sig till beställare, entreprenörer, bygg- såväl som till installationsbesiktningsmän, bitr. besiktningsmän och andra som kommer i kontakt med besiktningar. Kursen är också avsedd för dig med några års praktisk erfarenhet och som vill utbilda dig till besiktningsman. 

Steg 1 omfattar både juridik och metodik.

Mer information och anmälan här.


ABK 09

26 febuari - Digitalt

Endagskurs ABK 09 är för dig som upphandlar konsulttjänster eller för dig som själv är konsult.

Kursen ger dig grundläggande kunskaper avseende ABK 09, det standardavtal som används vid konsultuppdrag. Efter kurstillfället har du kunskaper i både beställarens och konsultens skyldigheter och rättigheter. Kursen tar bland annat upp hur ett konsultuppdrags omfattning preciseras, vilka krav som ställs på konsultens sätt att utföra uppdraget samt konsultansvars- och ersättningsfrågor.

Mer information och anmälan här


Byggprojektledning inriktning Projekteringsledning

9-12 mars, Digitalt

Blocket med inriktning på Projekteringsledning fokuserar på din roll som projektledare från godkänd systemhandling till godkänd detaljprojektering:

Initiering, styrning, ekonomi, planering, genomförande, myndighet och planprocessen, avslut, samt upphandling/juridik

Mer information och anmälan här.


Överlåtelsebesiktning

Del 1 10-11 mars, Del 2 13 april & tentamen 14 april, Digitalt

Under kursdagarna ges grundläggande information om reglerna kring fastighetsköp, främst med utgångspunkt från besiktningens betydelse och besiktningsmannens ansvar, säljarens uppgiftsskyldighet och begreppet dolda fel.

Dessutom behandlas byggteknik, kritiska konstruktioner, skador och dess orsaker, fukt och mögel samt byggnormernas förändringar genom åren.

Mer information och anmälan här


Annons:


Byggprojektledning inriktning Produktion

24-26 mars, Digitalt

Blocket med inriktning på Produktion fokuserar på din roll som projektledare från genomförande till överlämning: 

Styrning, ekonomi, planering, genomförande, avslut samt entreprenadjuridik.

Mer information och anmälan här.


PBL

17 mars, Digitalt

Mål med kursen:
Grundlig genomgång av Plan- och bygglagen samt även de förändringar som tillkommit.

Deltagare:
Kursen vänder sig till alla som berörs av Plan & Bygglagen: Byggherrar, KA, anställda inom kommuner, konsulter av olika slag (arkitekter, konstruktörer, akustiker, geotekniker, fuktkonsulter m.fl.)

Mer information och anmälan här


BBR

18 mars, Digitalt

Mål med kursen:
Grundlig genomgång av Boverkets byggregler samt även de förändringar som tillkommit; främst på energiområdet där större förändringar skett på sistone

Deltagare:
Kursen vänder sig till alla som berörs av Boverkets byggregler: Byggherrar, KA, anställda inom kommuner, konsulter av olika slag (arkitekter, konstruktörer, akustiker, geotekniker, fuktkonsulter m.fl.)

Mer information och anmälan här


Entreprenadbesiktning steg 2

22 mars, Digitalt samt 23 mars Digitalt

Under kursdagen går vi igenom entreprenadbesiktningen för det faktiska projektet enligt en övningsuppgift som ni får efter steg 1, från förbesiktning under entreprenadtiden till särskild besiktning efter garantitidens utgång. Kursdagen avslutas med repetition av juridiken kring entreprenadbesiktning samt en genomgång av ISO 9001.

Mer information och anmälan här


Följ oss gärna på sociala medier för fler uppdateringar om branschen och SBR!

facebooklinkedin

SBR Byggingenjörerna AB, Hornsbruksgatan 19, 117 34 Stockholm
Tfn 08-462 17 90  E-post: info@sbr.se  www.sbr.se

Du får detta nyhetsbrev eftersom du är en kund till oss eller för att du har skrivit upp dig på vårt nyhetsbrev. Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här.