SENASTE NYTT OM STUDIE- OCH YRKESVÄGLEDNING
Har du problem med visningen? Se e-nytt i online i din webbläsare >>
Tipsa en vän om E-NYTT >>  Avsluta prenumeration >>

2021-02-04

Choice & Brainy möter framtiden - smakprov

Vilket material använder andra i sin vägledningmellanstadiet?

Saknar du ett bra material som du kan använda i din studie- och yrkesvägledning på mellanstadiet? Eller har du kanske ett upplägg som funkar men vill ha ett nyare och fräschare lektionsmaterial? Något som är roligt och kreativt för dig och dina lärarkollegor och dina elever såklart.

Det finns flera vägar du kan gå men väljer du att jobba med konceptet "Choice & Brainy möter framtiden" får du in vägledningen i undervisningen på ett sätt som känns naturligt och inspirerande. Konceptet grundar sig på kända vägledningsteorier och dessa genomsyrar allt som Choice & Brainy gör och alla uppdrag som klassen får. Och det är så smart utformat -  du jobbar hela tiden med vägledningsteorierna utan att du tänker på det. Och eleverna lär sig om sig själva, sin omgivning och framtiden.

Både bok och film

Konceptet Choice & Brainy kom först ut i bokform men finns nu även som film med 8 avsnitt à cirka 10 min. Till både bok och film finns en utförlig pedagoghandledning som förklarar uppdragen mer ingående. Här finns även en förankring till läroplanen och en mängd extrauppdrag som handledaren kan välja att dela ut beroende på intresse, hur det passar undervisningen och klassen. Både bok och film kan användas var för sig men även tillsammans.

Så här säger läraren Ida och hennes elever om hur det var att arbeta med Choice & Brainy:

Läraren Ida:
– Med Choice och Brainy har det varit enkelt att få in studie- och yrkesvägledning med spännande diskussioner i undervisningen. Genom att få uppleva och utföra bokens uppdrag har mina elever fått upp ögonen för många nya jobb, arbetsmarknaden, sig själva och världen utanför deras egen.

– Eleverna har fnittrat mycket åt Brainy och tyckt historien varit spännande och skriven med ett språk som tilltalar dem. De har särskilt uppskattat de kreativa övningarna vi gjort tillsammans i klassrummet. Det bästa ur mitt perspektiv har varit den pedagogiska handledningen, så enkel att följa och anpassa efter mina elever. Boken har verkligen engagerat alla elever i klassen, alla kan relatera och vill diskutera bokens roliga och viktiga ämnen! ”

Elever i åk 5:
”Den är ju rolig denna boken för den är ju både verklig men ändå overklig”.

”Va? Är det gratis med utbildning i Sverige?”

”Vad gör man egentligen på en arbetsintervju?”

”OJ vad många jobb det finns som man inte tänker på”

”Är president ett jobb?”

 
Jag är inspirerad - ta mig till webbshopen →
 

PS - Du kan ladda ner en utförlig lärarhandledning till boken och en lärarhandledning till filmen. Boken och filmen kan användas var för sig men funkar även bra tillsammans.

 

Kvinnor fortsätter utbilda sig – och bidrar till kompetensförsörjningen inom bristyrken

Det är kvinnor som redan har tagit en examen som återvänder till högskolan för att vidareutbilda sig. Bland äldre återvändande studenter är kvinnor överrepresenterade på i stort sett alla utbildningar. Allra störst är könsskillnaden inom specialpedagogik och specialistsjuksköterskeutbildning.

 
Läs mer på uka.se →
 
 

Förlängt starta eget-bidrag

Det förlängda starta eget-bidraget gäller året ut. Det innebär att nyblivna företagare kommer att kunna få bidraget i 12 månader.

Starta eget-bidraget, eller stöd till start av näringsverksamhet som stödet egentligen heter, fortsätter att vara förlängt från 6 månader till 12 månader. Nya beslut gäller alltså i 12 månader.

 
Läs mer på arbetsformedlingen.se →
 
 

Små förändringar i attityden till yrkesutbildning

Allmänhetens inställning till yrkesutbildning är i stort sett oförändrad där merparten uppfattar att ett yrkesprogrammen leder till arbete efter studier, däremot kvarstå stor utmaning kopplat till status. Detta visar SIFOs undersökning.

 
Läs mer på worldskills.se →
 
 

Ny lista från Svenskt Näringsliv: Utbildningarna som ger högst lön

En ny kartläggning visar vilka gymnasieutbildningar som lönar sig bäst och snabbast ger en biljett till arbetsmarknaden. Efter coronakrisen är valet viktigare än någonsin, menar experter, företagare och forskare. ”Det är stor skillnad, både mellan de olika programmen och mellan skolor”, säger utbildningsexperten Johan Olsson.

 
Läs mer på svensktnaringsliv.se →
 
 

Studie- och yrkesvägledning i undervisningen

Kollegialt lärande. Hur kan vi öka elevernas motivation för skolan och för kommande studie- och yrkesval? Modulen presenterar hur lärare kan vidga elevernas perspektiv på sig själva och på omvärlden och hur man kan integrera och utveckla studie- och yrkesvägledningen i undervisningen.

 
Läs mer på skolverket.se →
 
 

Ungdomsbarometerns rapportsläpp: Generation z | 2021

Dyster bild i spåren av pandemin – oro för framtiden ökar bland unga och färre ser möjligheter att påverka sin framtid.

Fler unga oroar sig för framtiden samtidigt som färre ser möjligheter att påverka den. Det visar den årliga generationsrapporten från Ungdomsbarometern som släpps idag. Intresset för att leva hälsosamt ökar men det gör även stressen över olika saker i tillvaron. Rapporten visar också att årets stora ämnen som pandemin och BLM påverkar vilka frågor som ungdomar tycker är viktigast.

 
Läs mer på ungdomsbarometern.se →
 
 
Ladda ner rapporten →
 
 

Valideringsarbete i teori och praktik – en introduktion

Öka din kunskap i att kartlägga och bedöma individers kompetens med hjälp av vår webbaserade utbildning i validering. Utbildningen riktar sig till alla som arbetar med vägledning och den tar cirka 16 timmar att genomföra.

 
Läs mer på skolverket.se →
 
 

”Gå din egen väg” ett material från CSN för att inspirera unga att våga drömma och gå sin egen väg

CSN har tagit fram materialet Gå din egen väg för att inspirera unga att våga drömma och gå sin egen väg när det gäller utbildning och jobb – oavsett om vägen är rak eller krokig. Med kunskap om studiestödets möjligheter och verkliga berättelser vill vi ingjuta kraft och mod i dem som tvekar inför att studera vidare efter gymnasiet.

Till varje case-film finns reflektionsfrågor. Sajten är tänkt att användas tillsammans med eleverna när ni pratar om studier, yrkesval och ekonomi.

 
Till webbsidan Gå din egen väg →
 
 

Fler möjligheter med nya Erasmus+

Under devisen “Erasmus+ förenar och berikar” inleds programperioden 2021 – 2027. En av de stora nyheterna är att grund- och gymnasieskolor kan få finansiering för elevutbyten, i grupp eller individuellt, vilket tidigare endast varit möjligt för högskolestudenter och yrkeselever.

 
Läs mer på uhr.se →
 
 

Pandemins effekter slår mot de unga

Arbetsförmedlingen spår att ungdomsarbetslösheten kommer att öka under året. Samtidigt är det rekordmånga som studerar på universitet och högskola i vår, enligt siffror från CSN som SVT tagit del av.
– Krisen till följd av pandemin har slagit hårt mot ungdomar, säger Annika Sundén, analyschef på Arbetsförmedlingen.

Ungdomsarbetslösheten har ökat till 11,8 procent, det visar decembersiffrorna från Arbetsförmedlingen. Det är en ökning med 2,6 procentenheter eller 13 000 personer jämfört med december 2019.

– Pandemin har påverkat branscher som ungdomar jobbar i. Hotell- och restaurang, besöksnäringen och handeln. Det är ofta i de branscherna ungdomar får sina första jobb, säger Annika Sundén, analyschef på Arbetsförmedlingen.

 
Läs mer på svt.se →
 
 

Justerade skalor och nya tabeller för omräkning av utländska gymnasiebetyg tillämpas från och med 31 maj 2021

Ett stort antal personer med utländsk gymnasieutbildning som söker utbildningar som startar efter 31maj 2021 påverkas av UHR:s beslut om ändrade och nya omräkningstabeller för ett antal länder. Från och med 1 februari finns information för sökande på Antagning.se.

 
Läs mer på uhr.se →
 
 

Nytt stöd för studiehandledning på modersmål inom komvux

Nu lanserar Skolverket ett helt nytt stödmaterial för kollegialt lärande som ska stärka vuxenutbildningens förutsättningar inom området studiehandledning på modersmål. Artiklarna och samtalsunderlagen vänder sig till huvudmän, skolledare, lärare och studiehandledare inom komvux.

Stödmaterial till huvudman, rektor och utbildningsledare inom komvux >>

Stödmaterial till dig som är lärare eller studiehandledare på modersmål inom komvux >>

Stödmaterial till dig som är studiehandledare på modersmål inom komvux >>

 

Så mycket får varje kommun av skolmiljarden

Under februari betalas första delen av den så kallade skolmiljarden ut till samtliga kommuner i landet. Bidraget syftar till att öka förutsättningen för alla barn och elever att få den utbildning de har rätt till, trots pandemin. Den bifogade tabellen visar hur bidraget fördelas.

 
Läs mer på skolverket.se →
 
 

Sex av tio varslade har blivit uppsagda

Efter snart ett år med Coronapandemin har 58 procent av dem som varslades i mars-juni blivit uppsagda efter ett halvår. Men det är stor variation mellan olika branscher.

Coronakrisen har snart pågått i ett år och uppföljning efter sex månader visar hur många varsel som hittills har lett till uppsägningar. Under mars till och med juni varslades 89 093 personer om uppsägning. Sex månader senare hade närmare 52 000 personer eller 58 procent blivit uppsagda. Under finanskrisen var motsvarande siffra 64 procent. Alla som varslas och sägs upp går inte ut i arbetslösheten. Men 23 000 personer eller 26 procent av de varslade har varit arbetslösa någon gång under de sex efterföljande månaderna från lagt varsel. Under finanskrisen var det 30 procent

 
Läs mer på arbetsformedlingen.se →
 
 

Pandemins effekter på vägledning sammanfattade

För att ta reda på hur pandemin påverkat politiska beslut, system och praktik inom vägledningsområdet under 2020, har flera stora internationella organisationer har därför gått samman för att samla information i en rapport.

Rapporten är utformad för att ge en ögonblicksbild av hur vägledningen anpassades för att möta det behov som uppstod från mars och framåt. Man frågar sig bland annat i vilken utsträckning karriärvägledning har uppmärksammats på politisk nivå som ett medel för återhämtning efter Corona-krisen och i så fall hur vägledningen bäst kan bidra. Den redovisar också i vilken grad pandemin och dess restriktioner medfört nya sätt att erbjuda vägledningstjänster, samt hur det har påverkat de olika målgrupperna.

 
Läs mer på uhr.se →
 
 

Högskolan i Europa rustar för framtiden

Att läsa kortare kurser och sammanfoga dem till en examen kan bli vanligare i Europa framöver. UHR deltar i ett EU-projekt som ska rusta högskolesystemet för att kunna ta emot så kallade microcredentials.

EU-kommissionen har initierat flera projekt för att högskolesystemet ska bli bättre på att ta tillvara kortare kurser, så kallade microcredentials. Det innebär kurser som är 1–6 högskolepoäng (eller ECTS), vilket motsvarar upp till fyra veckors studier.

– Det blir allt vanligare att ställa om och vidareutbilda sig flera gånger under ett arbetsliv. Pandemin leder också till att fler tvingas vidareutbilda sig och vi har en åldrande befolkning som gör att vi måste ta hand om alla kompetenser. Högskolesystemet i många europeiska länder är sämre anpassade för att ta emot kortare kurser idag, säger André Hesselbäck.

 
Läs mer på uhr.se →
 
 

Pandemin fördröjer jobbstart för gymnasiestudenter

Under coronapandemin har det blivit svårare för unga som går ut gymnasiet att få ett jobb. Det syns också i statistiken. Ungefär 70 procent av de som examinerades från yrkesprogrammen för tre år sedan hade ett jobb våren 2020. Det är 10 procent färre jämfört med 2017.

 
Läs mer på scb.se →
 
 

Följ oss gärna på Facebook
och besök vår hemsida med webbshop!

FacebookHome Page

Du får detta nyhetsbrev eftersom du är en kund till oss eller för att du har skrivit upp dig på vårt nyhetsbrev. Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här →

Tremedias e-nytt skickas ut oregelbundet.
© Tremedia i Borås AB 2021