GRATTIS Lund!

Ni får Småbarnspedagogutbildningen läsåret 2021-2022

Vackra Lekloftets Montessoriförskola kommer för 2a gången vara värdförskola för Småbarnspedagogutbildningen. Läsåret 2019-2020 deltog Lekloftets rektor som nu är diplomerad småbarnspedagog.

Utbildningen är förlagd under 14 helger på ett läsår. Ungefär 1/3 av dessa är på distans. Om konsekvenserna av coronaviruset skulle innebära begränsningar till fysiska träffar kommer även dessa att förläggas digitalt. Mer info om detta får du i foldern.

Gör din intresseanmälan redan nu så får du foldern så fort den är klar.

Utbildningen hjälper dig att se barnets utveckling i ett helhetsperspektiv med ett tvärvetenskapligt fokus. Utgångspunkter är aktuell forskning om barnets fysiska, psykiska och sociala utveckling, skollagenLfpö 18 och barnkonventionen samt Maria Montessori och Jesper Juuls visioner om barnet.

Flera specialister inom olika ämnesområden föreläser förutom Helena Lindfors som även är kursledare för utbildningen.

Småbarnspedagogutbildningen är ett komplement för dig som förskollärare, barnskötare och också förskolerektor som tycker att du saknar kunskap kring de allra yngsta barnen i förskolan i dina tidigare utbildningar. Den är också en start för dig som inte har någon utbildning men trivs att arbeta med de yngsta barnen och vill få kunskap och kompetens om de livsviktiga åren under 3.

Skollagen ger stöd för Småbarnspedagogutbildningen

I 14 § i kapitel 2 står det:

Utöver förskollärare får det i undervisningen i förskolan finnas annan personal med sådan utbildning eller erfarenhet att barnens utveckling och lärande främjas.

Och med tanke på att drygt hälften av förskolans 500 000 barn är under tre år, behövs denna kompetens mer än någonsin.


VÅRENS WEBBKURSER

De yngsta barnens introduktion

10 februari

19 mars

29 april

kl. 9.00-16.00 
pris 1 750 kr exkl moms

Kursinformation

Anmälan

Enligt läroplanen ska varje barn, tillsammans med sina vårdnadshavare få en god start i förskolan. Vad innebär det?

Verksamheten ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Vad betyder det? Hur gör man för att möta det lilla barnets behov utifrån forskningen om hjärnans utveckling samt anknytningsteorin?

 • Hjärnans utveckling och känslighet för stress
 • Den livsviktiga anknytningen och hur den påverkar barnet, vårdnadshavaren och pedagogen
 • Barnets anknytnings- och separationsprocess
 • En väl genomarbetad introduktionsplan presenteras
 • HUR, VAR och framför allt NÄR ska vårdnadshavare börja lämna?
 • Pedagogens respektive vårdnadshavarens roll

Allt utgår från den senaste forskningen om barn och deras behov och utveckling, skollagen, Lpfö 18, barnkonventionen och De yngsta barnens egen läroplan


De yngsta barnen i förskolan

3 mars

13 april

kl. 17.00-20.00 
pris 795 kr exkl moms

Kursinformation    

Anmälan

Drygt hälften av alla barn i förskolan är under 3 år – det ställer krav!

 • Förskolan på 2020-talet
 • Hjärnans utveckling och känslighet för stress
 • Barnets behov och rätt till sömn i förskolan
 • Anknytningens betydelse för utveckling och lärande
 • Digitalisering för de allra yngsta - en risk?
 • Pedagogens förhållningssätt

Allt utifrån den senaste forskningen om barn och deras utveckling, skollagen, Lpfö 18, barnkonventionen och De yngsta barnens egen läroplan.


Nytt forskningsprojekt: Introduktion i förskolan

Pedagog i förskolan? Vill du dela med dig av dina erfarenheter och vara med i en studie och svara på frågor dina upplevelser, din motivation och dina attityder relaterat till introduktion i förskolan? Läs mer här


De yngsta barnens egen läroplan

Nu har vi fyllt på lagret igen. Du har väl boken?

Många tycker den är ett så bra komplement till Lpfö 18 i arbetet med de yngsta barnen i förskolan.

120 kr/st inkl moms  

5-pack 475 kr inkl moms 

Porto tillkommer

Beställ den enklast och billigast här


Montessorisällskapet M.E.R.

...vill främja montessoripedagogik och erbjuda ett forum för diskussion om montessoripedagogikens möjligheter och utveckling för pedagoger på alla stadier

Välkommen på vårens digitala caféer 11 & 24 mars


Bakom SmåBarn i Lund står jag, Helena Lindfors, leg. förskollärare, dipl. småbarnspedagog, kursledare för Småbarnspedagogutbildningen, medförfattare till De yngsta barnens egen läroplan, samt styrelsemedlem i M.E.R. och BARNverket.

Ser fram emot fortsatt kontakt och engagemang!

Vänliga hälsningar Helena Lindfors

facebookhomepage

Avregistrera mig från dessa utskick, klicka här.

Svår att läsa mejlet? Se det i webbläsaren.