Nyhetsbrev med senaste nytt. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.

NYHETSBREV Januari 2021

MV/CAE-programmet inleder årets första nyhetsbrev med viktig information när det gäller djurägarens ansvar att hålla sig till regelverket.

När man som djurägare ansluter sin besättning till MV/CAE-programmet förbinder man sig att följa det regelverk som programmet har. I regelverket ingår bland annat regler för djurkontakter och att man som djurägare har en underrättelseplikt vid otillåten kontakt. Information om otillåten kontakt ska naturligtvis ske omgående.

I samband med att man skriver under sin djurägarförsäkran så intygar man att samtliga uppgifter är riktiga. I Djurägarförsäkran ska samtliga djurkontakter redovisas (in-och ut). Om någon kontakt utelämnas så innebär det ett osant intygande.

För att undvika en dominoeffekt där kontaktbesättningar drabbas, ibland i flera led, om en djurägare inte håller sig till regelverket måste ni inkomma med korrekta uppgifter om era djurkontakter.

MV/CAE-programmet baseras på provtagning upp till MV/CAE-frihet SAMT att djurhållare håller sig till regelverket OCH inkommer med korrekta uppgifter. Om någon av dessa parametrar fallerar finns risk för smittspridning. Ett kontrollprogram kan inte baseras på endast provtagning utan regelverk kring livdjurförsäljning och kontakter samt övriga smittskyddsrutiner är en avgörande del för säkerheten. Likaså att regelverket följs.

Om du sålt livdjur till någon som vill ansluta sig till programmet kan du gärna tipsa om följande.

Nystartade besättningar som enbart köpt från MV/CAE-fria och eller M3/C3-besättningar och som vill ansluta sig till programmet bör göra det så snart som möjligt efter inköp av djuren för att erhålla en egen M3/C3-status. Så länge besättningen inte anslutits finns ingen status. Det går inte att åberopa säljarens status (intyg) utan det krävs en egen anslutning.

Till sist en annan viktig påminnelse.

Har du kontakt med annan besättning eller köper djur begär alltid en kopia på giltigt MV/CAE-intyg utfärdad för aktuell besättning. Kom ihåg att om inget giltigt intyg finns, då finns ingen giltig status heller.

Tveka inte att kontakta oss i MV/CAE-programmet om du har frågor!

MV-teamet nås via G&Ds växel 0771-21 65 00 eller mejl mv@gardochdjurhalsan.se.

Emelie Larsdotter, Fårhälsoveterinär, ansvarig veterinär för MV/CAE-programmet

Du får detta nyhetsbrev eftersom du är en kund till oss eller för att du har skrivit upp dig på vårt nyhetsbrev. Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här.