Problem att visa nyhetsbrevet? Se det i webbläsaren.
Prenumerera? Klicka här. Tipsa en vän? Klicka här.


Nyhetsbrev februari 2021


På gång:

4 mars 2021

Genomgång patientöversikt prostatacancer
Plats:
Digitalt
Tid: 15:00-16:00 

9 och 25 mars 2021

Genomgång patientöversikt lungcancer
Plats: 
Digitalt
Tid: 15:00-16:00 

18 mars 2021

Genomgång patientöversikt njurcancer
Plats: 
Digitalt
Tid: 15:00-16:00 I och med Covid-19 ber vi er att håller er uppdaterade via kalendern på vår hemsida.

Screening för tjock- och ändtarmscancer införs i Östergötland

Region Östergötland inför screening för tidig upptäckt av tjock- och ändtarmscancer. Från och med i höst kommer alla 60-åringar att erbjudas provtagning. Screeningen utökas successivt till att omfatta personer mellan 60 och 74 år.

Läs mer här.

Region Dalarna är först av fem regioner som börjar införa allmän screening för tidig upptäckt av cancer i tjock- och ändtarm i år.

Läs mer här.


Vägen framåt för RCC Sydöst

En regional utvecklingsplan för cancervård i sydöstra sjukvårdsregionen 2020-2023 finns nu publicerad på cancercentrum.se. RCC i samverkans måldokument ”Vägen framåt” ligger till grund för denna.

Den regionala planen är baserad på de specifika utmaningar som finns i vår sjukvårdsregion och

utgör grunden för RCC:s långsiktiga arbete med förebyggande insatser, cancervård och utbildnings-, kompetens-, forsknings- och innovationsfrågor.

Läs mer här.


Uppskjuten cancervård till följd av coronaviruset

Covid-19-pandemin orsakar uppskjutna vårdbehov inom många diagnosområden. Jämfört med hur många som brukar insjukna i cancer under ett år är det en betydande mängd människor som på grund av pandemin ännu inte blivit upptäckta, diagnostiserade och behandlade för cancer.

Läs mer här.


Först ut med att införa en nationell Min vårdplan bröstcancer

Kirurgcentrum vid Norrlands universitetssjukhus (Nus) i Umeå och vid Skellefteå lasarett, är en av de första enheterna i landet som nu har infört en nationell Min vårdplan för patienter med bröstcancer.

Läs mer här.


Ny processledare cancerrehabilitering

Linda Bergström arbetar sedan 13 år tillbaka som sjukgymnast och lymfterapeut på Rehabiliteringscentrum vid Värnamo sjukhus i Region Jönköpings län, nu är hon också en av RCC Sydösts processledare för cancerrehabilitering. Linda har dessutom en masterexamen i Kvalitetsförbättring och ledarskap inom hälsa och välfärd.

– Jag brinner för cancersjukdomar och rehabilitering och har också ett stort intresse för utveckling och kvalitetsarbete. Patient- och närståendeperspektivet är en viktig del när det kommer till utveckling av hälso- och sjukvården, säger Linda.

– Det är viktigt att värna om cancerrehabilitering och jobba lika inom hela Sydöstra sjukvårdsregionen. Jag vill öka användandet av verktyget "Hälsoskattning för cancerrehabilitering", samt stötta verksamheterna i införandet av nationella min vårdplan och upprättandet av en rehabiliteringsplan för att patienterna ska erhålla god vård och livskvalité, säger Linda.


Nationell cancerpreventionsplan ska stärka arbetet kring levnadsvanor

I regeringens långsiktiga inriktning för det nationella arbetet inom cancerområdet beskrivs att det behövs ett ökat fokus på cancerprevention i Sverige. Nu publiceras en nationell cancerpreventionsplan, framtagen av den nationella arbetsgruppen för cancerprevention inom RCC, som förtydligar RCCs mål och ambitioner gällande det preventiva arbetet de kommande åren. Vikten av samverkan och på att stärka arbetet kring levnadsvanor inom hälso- och sjukvården står i fokus.

Läs mer här.


Kurs i komplementär och integrativ medicin

På uppdrag av RCC Samverkan har RCC Stockholm Gotland tagit fram en distansutbildning - Komplementär och integrativ medicin vid cancer ©. Syftet är att främja en kunskapsbaserad dialog mellan patienter, närstående och hälso-och sjukvårdspersonal.

Läs mer här.


Föreningssamarbete bidrar till stöd, samtal och stärkta patienter

Representanter från Livsgnistan och Ljuspunkten tar en skogspromenad i Karlslund i Örebro. November 2019. Foto: Lena Lundqvist.

RCC Mellansverige beslutade 2018 att satsa på samverkan mellan patientföreningar runt om i sjukvårdsregionen. Det bidrog till att det i Örebro och Gävleborg finns samverkansprojekt där patientföreningar gått ihop och bildat träffpunkter för patienter och närstående. Förhoppningsvis dyker liknande träffpunkter upp i fler regioner under 2021.

Läs mer här.


Vårdprogram och SVF

Nya vårdprogram, godkända och publicerade:

Reviderade vårdprogram, godkända och publicerade:

Remissrunda vårdprogram och SVF:

  • Hudlymfom, NVP
  • Sköldkörtelcancer, NVP

Vårdprogram och SVF på remiss finner du här.


Årets kontaktsjuksköterska i sydöstra sjukvårdsregionen - nominera

Mer information om nominering till Årets kontaktsjuksköterska i sydöstra sjukvårdsregionen 2021 kommer snart att skickas ut till berörda verksamheter. Verksamheten kommer att få möjlighet att nominera och den som får utmärkelsen blir personligen kontaktad. Utmärkelsen delas ut den 18 maj 2021, vid en digital RCC-konferens.


Webbsändningar

RCC arrangerar webbinarier och webbsändningar som berör olika ämnen inom cancervård. Här kan du se sändningarna i efterhand.

Under våren hålls flera digitala informationstillfällen om individuell patientöversikt (IPÖ) för olika diagnoser. Läs mer om detta i kalendern på cancercentrum.se.


RCC SYDÖST
Regionalt cancercentrum sydöst är en kunskapsorganisation som arbetar utifrån ett tydligt patientperspektiv. Färre i sjukvårdsregionen ska insjukna i cancer, fler ska överleva längre och få bättre livskvalitet.

Bli prenumerant på vårt nyhetsbrev.
Skicka oss ett mail.

homepageyoutubelinkedin