Nyhetsbrev med senaste nytt från AllAgeHub. Du får detta nyhetsbrev eftersom du aktivt valt att prenumerera på AllAgeHubs nyhetsbrev. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.

Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här. 

 

En samverkansplattform för forskning, utveckling och innovation som främjar tillgängliga boendemiljöer och välfärdstekniktjänster.

 

Den 11 december 2020 fattade regionutvecklingsnämnden (RUN), Västra Götalandsregionen beslut om att anslå medel till projektet, Testbädden AllAgeHub. 

RUN beviljade AllAgeHub fem miljoner kronor under projektperioden (2021-01-01–2023-06-30). Det är ett substantiellt tillskott till projektet och ger förutsättningar för att skala upp verksamheten och utöka stödet för de testmiljöer som nu etableras i de 13 GR kommunerna.

Läs mer på vår webb

 

Den 25 januari arrangerade studieförbundet ABF och AllAgeHub en digital träff där cirka 30 personer från pensionärs- och funktionsrätts-organisationer deltog.

Läs mer på vår webb

 

DigiJag är ett projekt med syfte att utveckla en tillgänglig digital miljö för personer med kognitiva funktionsnedsättningar. Nu har de tagit fram en livsplattform utvecklad för att fungera bra för deltagare i särskolan, särvux, daglig verksamhet och särskilt boende.

Besök plattformen här

Läs mer om projektet på deras webb

 

Post och telestyrelsen har tagit fram ett verktyg där en kan få hjälp att t ex legitimera sig digitalt, handla digitalt eller umgås digitalt. I tider av isolering är digital inkludering viktigare än någonsin. 

Besök sidan och se vilken hjälp de erbjuder

 

Tobii Dynavox, världsledaren inom kommunikationshjälpmedel samarbetar med Google och integrerar Google Assistant i sina hjälpmedel via kommunikationsmjukvaran Snap Core First. 

Läs mer om samarbetet här

 

Action Blocks är en app där det är möjligt att skapa större knappar med direktåtkomst till funktioner i telefonen och för att styra Google Assistant. YouTube-kanalen "Better living through technology" har lagt ut en film om hur man kan använda det.

Se filmen här

 

Spridningsguiden.se är en kostnadsfri vägledning för chefer på olika nivåer som står inför ett förändringsarbete som syftar till att implementera något ny och annorlunda lösning och söker stöd i processen att göra detta. 

Besök Spridningsguiden

 

Nu kan du se inspelningen från Funktionsrätt Göteborgs webbinarium “Klagomålshantering i SoL- och LSS-verksamheter – ett otillräckligt system”!

Se webbinariet här

 

Den 29 januari bjuder Västra Götalandsregionen in till en digital konferens med fokus på hur vi kan arbeta tillsammans för att förbättra den digitala kompetensen hos invånarna.  

Hitta mer information här

 

Webbinarium om hur metoden Gemensam Problemlösning använts i FUB:s projekt Vi är med! Metoden har använts i nätverksarbete där viktiga personer runt en person med funktionsnedsättning gemensamt kartlägger personens och omgivningens resurser, sätter gemensamma mål och kommer fram till hur man ska arbeta för att målen ska nås.

Läs mer om webbinariet här

 
FacebookLinkedInHome Page

Dela nyhetsbrevet på:
Facebook | LinkedIn | Twitter

AllAgeHub

Ett initiativ av GR-kommunerna Ale, Alingsås, Göteborg, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Lerum, Lilla Edet, Mölndal, Partille, Stenungsund, Tjörn och Öckerö med Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) som projektägare.

Samverkansparter

Forskningsmiljöerna AgeCap och GPCC vid Göteborgs Universitet, CVA och Building futures vid Chalmers tekniska högskola samt CVS vid högskolan i Borås.

Pensionärsorganisationerna 
PRO och SPF Seniorerna

Sahlgrenska Science Park

Business region Göteborg

Västra Götalandsregionen, 
Koncernstab Hälso- och sjukvård, avdelning Vårdens digitalisering och DART. 


Finansiärer

13 GR-kommuner 
Ale, Alingsås, Göteborg, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Lerum, Lilla Edet, Mölndal, Partille, Stenungsund, Tjörn och Öckerö

Vinnova

Västra Götalandsregionen
Regionutvecklingsnämnden