Nyhetsbrev med senaste nytt från nätverket ROS, Regional Omställning i Samverkan. Tipsa en vän
Problem att visa det? Se det i webbläsaren.

Framtidsstafetten

Februari 2021, nyhetsbrevet från nätverket Regional Omställning i Samverkan (ROS): I mars planerar vi för digitala Framtidsforum. Vårens tema bli konsumtion och pengar.

Framtidsforum

ROS-nätverket brukar ordna ett Framtidsforum en lördag på våren. En träff med intressanta föreläsare och tid för mingel med andra omställare. I år anpassar vi oss till den verklighet vi nu befinner oss i och delar upp Framtidsforum i flera delar och möts digitalt en vardagskväll.

Magnus Boström
Magnus Boström

3/3 Att lära sig konsumera mindre i ett samhälle som manar till överkonsumtion

Magnus Boström är professor i sociologi. Hans forskning handlar om politik, representation, aktivism, konsumtion och transformativt lärande i förhållande till internationella miljö- och hållbarhetsfrågor. Han berättar om sin forskning och du får delta med dina frågor.

Här kan du läsa en artikel på supermiljobloggen.se som Magnus skrivit.

Läs mer om Att lära sig konsumera mindre i ett samhälle som manar till överkonsumtion på Facebook och anmäl ditt intresse där.

17/3 Vad är pengar? Hur påverkar de miljön? Och kan vi påverka penningsystem?
Ylva Lundkvist Fridh är ekonom- och miljöhistoriker som har studerat lokala valutor, penningreform och hur penningsystem beskrivs inom olika akademiska discipliner. Idag är hon VD för Mikrofonden Sverige och Stjärnsunds bygdebolag. Ylva delar med sig av erfarenheter av hur lokalsamhällen arbetar för att ställa om till mer lokal produktion/konsumtion och få en bättre handelsbalans med omvärlden.

Ylva Lundkvist Fridh
Ylva Lundkvist Fridh

Läs mer om Vad är pengar? Hur påverkar de miljön? Och kan vi påverka penningsystem? på Facebook och anmäl ditt intresse där.

Framtidsforum och mycket annat hittar du även på örebrolän.omställning.net.

Kan samtal förändrar världen?

På Klimatprata hittar du alla möjliga verktyg och tips för att kunna ha konstruktiva klimatsamtal i din vardag. Genom samtal tränger vi undan hopplöshet, tystnadskultur och klimatförnekelse för att istället skapa engagemang, handlingskraft och framtidens klimatrörelse.

Läs mer på klimatprata.se och se även arrangemang i kalendern.

Pengar för förändring

Affärsidén för JAK medlemsbank är att bedriva bankverksamhet som främjar hållbarhet för människa, miljö och ekonomi. Deras medlemstidningen heter Grus & Guld.

Ester Barinaga, professor i socialt entreprenörskap, har skrivit en artikel om pengar i Grus & Guld. Hon tycker det är viktigt att betrakta pengar som en gemensam nyttighet eftersom alla är beroende av dem oavsett hur mycket vi har.

– Pengar är en infrastruktur – ett sätt att organisera hur vi producerar, utbyter och fördelar varor och tjänster i samhället. Vi har länge betraktat dem som experternas, centralbankernas och de privata bankernas område, men om vi definierar pengar som en gemensam resurs vill vi också ta del i hur systemet fungerar. Läs vidare i Grus & Guld.

JAK är förkortning av Jord Arbete Kapital. Maria Westerholm är JAKs representant i ROS-nätverket.

Projektmedel till landsbygden under pandemin

Hela Sverige ska leva, Örebro län erbjuder ett stödpaket för att stimulera meningsfulla och inspirerande aktiviteter på landsbygden under pandemin. Som medlemorganisation kan du söka upp till 10 000 kronor till ett projekt. 

På helasverige.se/orebro finns mer om stödet. Hela Sverige ska leva Örebro län är en ideell förening, som är partipolitiskt & religiöst obunden. Alla lokala utvecklingsgrupper i länet är välkomna som medlemmar. Läs mer om hur din förening eller omställningsgrupp kan bli medlem.  

Kalender

Klimatfredagar - Pga de skärpta coronaråden blir Klimatfredag åter igen digital. Lägg upp en bild på sociala medier med #FaceTheClimateEmergency  #fridaysforfuture 

Vill du anmäla in ett arrangemang till vårt nyhetsbrev? Mejla till  ros.orebrolan@gmail.com.

Blandade surftips


Detta nyhetsbrev kommer från nätverket Regional Omställning i Samverkan (ROS).

ROS består av aktörer i Örebro län som vill lyfta fram hållbarhetsfrågorna och genom lokala initiativ bidra till en regional omställning. Sedan 2013 har representanter från Hela Sverige ska leva Örebro län, Naturskyddsföreningen Örebro län, Örebro läns bildningsförbund, Coompanion Örebro, Omställning Örebro, Hållbart Latorp, Omvända vär(l)den och Framtiden i Våra Händer samarbetat med akademi, offentliga, ideella och privata aktörer under paraplyet ROS. Från 2019 är representanter från ABF och JAK med i nätverkets arbetsgrupp. 2020 anslöt Svenska kyrkan, Örebro pastorat.
För kontakt, mejla ros.orebrolan@gmail.com

Starta en prenumeration på Framtidsstafetten. Tipsa en vän

ROS finns på Facebook och på en egen webbplats örebrolän.omställning.net.

facebook

Du får Framtidsstafettens nyhetsbrev eftersom du ingår i vårt nätverk, tidigare fått info om Framtidsveckan eller för att vi tror du är intresserad av vårt nyhetsbrev.
Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här.