Problem att visa nyhetsbrevet? Se det i webbläsaren.

Nyhetsbrev Januari 2021


Händer i branschen


SGF-kurser

Nu kan du anmäla dig till SGF-kurser, 2021. SGF anpassar sin kursverksamhet efter rådande restriktioner för pandemin. Kursutbud och anmälningar hittar du på deras hemsida


Webbinarium om masshantering

Masshantering är ett begrepp som diskuteras allt mer. Renare Mark planerar att genomföra ett webbinarium om just detta den 6 maj. Vill du hålla föredrag? Kontakta Nätverkets koordinator.


Intervju med Olof Regnell

Möt Olof Regnell, forskare vid Lunds universitet och egen företagare, med stort intresse av kvicksilver i alla dess former. En fot i forskarvärlden och den andra som konsult gör det möjligt att använda den senaste forskningen i pågående utredningar och frågeställningar. Två världar möts, vilket ofta är nödvändigt i arbetet med förorenade områden. Läs hela intervjun här.  


Nätverkets digitala årsstämma

Som medlem bjuds du in till att delta vid Renare Marks årsstämma. Stämman genomförs digitalt och startar 16.30 den 24 mars i samband med Vårmötet 2021. 


NORDROCS call for abstract framflyttat

Call for abstract är framflyttad till den 15 februari 2021.

NORDROCS verkar för att öppna upp för kunskapsutbyte,  frågeställningar och samarbeten kring förorenad mark över gränserna i Norden och utanför. Du kan läsa mer om årets event här.


Visa upp ditt företag och berätta om dina tjänster vid Vårmötet

Vårmötet 2021 ger dig möjlighet att nätverka online, visa upp din verksamhet och berätta om dina tjänster i en digital utställning. I den digitala montern går det att ladda upp material, visa videoklipp, chatta etc. Bjud in deltagarna till personliga möten!

Monterkostnaden är endast 2 500 kr exkl. moms och varje utställare erbjuds gratis deltagande för en person vid Vårmötet. På anmälningssidan kan du läsa mer under Digitala utställningar. Vill du vara med? Klicka här.

Det är också dags för anmälan till Vårmötet. För dig som medlem är kostnaden för att delta vid det största nationella eventet inom förorenad mark bara 1 000 kr exkl. moms.

Anmälan ligger ute och väntar på ditt deltagande. För att komma till anmälningssidan, klicka här


Kvalitetsmanualen, ny utgåva

Naturvårdsverkets Kvalitetsmanual har uppdaterats i januari i år. Manualen beskriver bl.a. hur ansökan av statliga bidrag för utredningar och åtgärder av förorenade områden ska göras. Hur bidrags söks och behandlas samt vilka underlag som ska ingå i olika efterbehandlingssteg. Vilka aktörer som involveras i processen m.m.

En märkbar förändring är att hanteringen av bidrag för åtgärd av mark inför bostadsbyggande har förenklats betydligt och lyfts in i manualen. Nytt avsnitt om värdeökning och herrelösa fastigheter, förtydligande angående certifierad provtagare/provtagning samt miljökrav i upphandling är ytterligare förändringar som gjorts. Tidigare mallar har setts över och reviderats. En ny mall för ansvarsutredning utgör nu bilaga och mallen för ansökan har uppdaterats för att bättre möta kraven i EU:s statsstödlagstiftning.

Den nya Kvalitetsmanualen, version 14 hittar du här.


Två dagar med sediment i fokus

Webbinarium

Missa inte Nätverkets första webbinarium i år om sediment den 4 februari. Det som döljer sig under ytan är inte alltid så enkelt att förstå. Kunskap, nya rön och erfarenheter i en spännade mix. Sista anmälningsdatum närmar sig, så anmäl dig här idag. 

Digital workshop

Erfarenheter från hamnsaneringen i Oskarshamn. Muddring och täckning av förorenade sediment. Strategiska vägväl, utmaningar, oförutsedda händelser, omtag och avslut.

Var med och lyssna och ställ frågor till projektgruppen den 3 februari. Anmälan hittar du här


Bästa exjobb 2020

I utlysningen för Bästa exjobb söker nu Nätverket Renare Mark slutförda examensarbeten från år 2020.

Examensarbetet ska ha direkt koppling till förorenade områden och efterbehandling. Det ska belysa området ur ett naturvetenskapligt, tekniskt, ekonomiskt, socialt eller juridiskt perspektiv. 

Vinnaren erhåller en prissumma på 15 000 kr samt inbjudan att presentera sitt examensarbete vid Nätverkets Vårmöte 2021. Är du student eller känner till någon som tar examen inom området? 

Skicka examensarbetet i digitalt format till Vårmötets koordinator senast den 8 februari 2021. Märk meddelandet ”Bästa Exjobb 2020”


Följ oss på sociala medier

Missa inte spännande webbinarium, kurser och andra aktiviteter. Följ oss och se vad händer i Nätverket och branschen. Hemsidan uppdateras också löpande. 

linkedininstagramfacebook

Nätverket Renare Marks nyhetsbrev distribueras till samtliga registrerade medlemmar i nätverket via e-post. Medlemskap kan tecknas individuellt eller korporativt för ett antal medlemmar på en organisation. Mer information finns på nätverkets hemsida eller kan fås genom att skicka e-post till nätverket. Artiklar och bilder till Nyhetsbrevet tas gärna emot. www.renaremark.se 

REDAKTION: Therese Steinholtz, 0735 - 01 56 22, therese.steinholtz@empirikon.se 
Peter Harms-Ringdahl, peter@envifix.se

ANSVARIG UTGIVARE: Ordförande: Johanna Svederud, 0707- 21 02 89, johanna.svederud@liljemark.net

Du får detta nyhetsbrev eftersom du är en medlem i Nätverket Renare Mark. Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här.