Newsletter with the latest news. Problem viewing? View it in the browser

Nyhetsbrev med senaste nytt. Problem att visa det? Visa Online

Digital företagsfrukost 23 feb

Utifrån rådande omständigheter bjuder in till en digital företagsfrukost.  Frukostens tema är Upphandling

Vi kör via länk från 7.45 och ger möjlighet att lyfta frågor kring besvarande av Svenskt Näringslivs enkät som nu är utskickat till er och politiken. 

Anmäl dig senast 20 feb till annika.axelsson@hammaro.se   

Länk skickas ut som bekräftelse på er anmälan.

Hjälp med kartläggning av kompetensbehov och alternativa praoplatser

Kompetensförsörjning och samverkan med skolan. Viktiga frågor som vi vill arbeta mer med för att fortsätta att utveckla ett växande näringslivsklimat i hammarö kommun. Tillsammans med skolan har vi tagit fram en enkät som vi vill ha er hjälp att få besvarad.

Klicka här för att fylla i enkäten 

 

Nolgårds handelsområde trafiköversyn

Urban Svensson, ICA-handlare Kvantum Nolgård, var initiativtagare till denna träff tillsammans med Jörgen Beckman, Butikschef Stora Coop. Tillsammans med Hammarö kommuns representanter tittade de hur trafiken interagerar vid in och utfarten till deras butiker och trafiken kring det.

Kommuns representanter Thomas Bäckman (S) ordförande i Servicenämnden , Kommunstyrelsens ordförande Solweig Gard (S) och planarkitekt Hanna Andesh samt trafikingenjör Lars-Åke TärnbroAnnika Axelsson (agerade fotograf) lyssnade in synpunkterna och uppmaningen att se över trafiksituationen på Nolgård.

Urban berömmer kommunen utifrån snabb återkoppling:  -"Jag tycker det är fantastiskt att Hammarö Kommun på så kort varsel ställer upp till möte med rätt representanter för att prata om en bättre trafiklösning för handelsområdet Nolgård". Jörgen håller med: -"Jag tycker att det är riktigt bra att vi kan samlas att titta på problemet på plats med så kort varsel så att alla kan få säga sitt och att alla berörda fanns representerade. Snyggt jobbat Hammarö Kommun".

 

Svenskt Näringslivsenkät för Lokalt företagsklimat

Den 4 januari skickads årets enkät för Lokalt företagsklimat ut till både företag och politiker.  Det vore väldigt vädefullt om ni kunde ta er den tiden att besvara den. Den ligger till grund över hur vi som kommun fördelar och nyttjar våra resurser för att ge bra förutsättningar till ett utvecklande och växande företagsklimat.

Det är viktigt att du som företagare svarar på enkäten. Vi vill ju alla veta hur du har det i Hammarö kommun!.

Den 25 maj kommer resultatet av enkäten att presenteras.

 

Näringslivsforum

Den 22 jan träffades vi inom Näringslivsforum för att höra om Svenskt Näringslivs ranking och de enkätfrågor som grundar rankingen. Anna Hedberg losade oss genom de olika frågeställningarna och kom med tips och pepp hur vi ska fortsätta vårt arbete för att få ett bra företagsklimatoch växande näringsliv.

Vi hade även bjudut in gäster från Hallstahammar som berättade sin resa i att få ett bra företagsklimat. Madeleine Ahlqvist, Näringslivschef Hallstahammar och  Mikael Metzmaa Hallstammar promotion 

·         En vilja och en tro - Utan en vilja och tro att det kan hända kan inget hända. Vi börjar med vår grupp och sedan få näringslivets företrädare i Hammarö kommun att vilja och tro att det är möjligt att göra en förändring till en utveckling till sammans.

·         Visa upp vad som görs - Syns man inte finns man inte!

·         Ta några frågor åt gången - Det går inte att göra allt på en gång!

·         Få näringslivet på Hamnnarö att förstå att Näringslivsforum jobbar för dem  - Medlemmar i Näringslivsforum är budbärare in till Näringslivsforum och ut till näringslivet.

Vill du veta mer om Näringslivsforum och dess resa hör av dig till Annika Axelsson

Och du, glöm inte att svara på enkäten från Svenskt Näringsliv!

 

HÅLLBAR LANDSBYGDSUTVECKLING OCH ÖKAD LIVSKVALITET FÖR ALLA

Möjlighet att ansöka om stöd

Leader Närheten arbetar utifrån ett lokalt perspektiv med att förmedla stöd till landsbygdsutvecklingsprojekt.

 

Projekten skall främja en hållbar näringslivsutveckling på landsbygden, omställning till ett hållbart samhälle, bidra till ökad integration, jämlikhet, jämställdhet och fler ungdomar i arbete samt öka livskvaliteten.

 

Drivkrafter för utvecklingsarbetet består av lokal förankring, underifrånperspektiv, nytänkande, samverkan och nätverksbyggande. 

Vilka drömmar vill ni förverkliga?

 

Leader Närheten fördelar stöd till spännande projekt!

Genom leadermetoden arbetar vi för att skapa möjligheter att utveckla landsbygden genom att fånga upp lokala idéer och initiativ. Lokala krafter kan söka, och få, stöd för att realisera sina drömmar.

Vad är Er idé för att utveckla landsbygden?

Föreningar, företag och andra organisationer kan söka stöd

Vi verkar inom kommunerna Forshaga, Kil, Hammarö, Grums & Karlstad

Läs mer eller kontakta Leader Närheten Läs mer här

Kontakta Leader Närheten

 
 

Stöd till företag under coronapandemin

I Värmland arbetar många organisationer för att underlätta för företagare som drabbats av konsekvenser av coronapandemin. På den här sidan hittar du information, tips och råd från organisationer som är bra att känna till.

Verksamt Värmlands Företagsjour

Ring jourtelefonen för att få svar på dina frågor, information om nationella stödåtgärder och guidning till rådgivning och stöd i regionen eller din hemkommun. Telefonen är bemannad måndag-fredag klockan 10.00-12.00.

Läs mer här

 

Till dig som driver mat eller dryckesföretag...

Vill du utveckla din verksamhet, öka lönsamheten och skaffa nya samarbetspartners?

Då är Nifa något för dig.

Nifa är branschförening för värmländska mat- och dryckesföretag där kompetens samlas och samverkan ska leda till affärsutveckling och ökad lönsamhet.

Du som mat- och dryckesproducent kan vända dig till Nifa för att få råd och stöd om vägar för ditt företags framtida utveckling.

Nifa samverkar med organisationer och myndigheter för att kunna skapa bästa möjliga förutsättningar för branschen och tror på idén om att vi blir starkare tillsammans.

Nifa består av ett antal medlemsföretag som förenas kring tanken om att utveckla mat- och dryckesproduktionen i Värmland. Föreningen har som huvudsyfte att bidra till och skapa bästa möjliga förutsättningar för utveckling och tillväxt hos våra medlemsföretag. 

Att vara medlem i Nifa betyder att man har tillgång till ett nätverk av kunskap och partners. Genom att samverka inom ramen för Nifas verksamhet kan medlemsföretagen öka möjligheterna att göra fler och bättre affärer. Utöver att stärka nätverket med eventuellt nya affärspartners och få tillgång till en rad kompetenshöjande aktiviteter ser Nifa till att bidra med kunskapsspridning, omvärldsbevakning och synliggörande av matbranschen i Värmland i olika sammanhang, både regionalt men också nationellt.
Som medlem får man dessutom rabatt på en rad olika arrangemang och aktiviteter.

Låter detta intressant? 

Läs mera på  www.nifa.se eller bli medlem i Nifa
Du ansöker genom att skicka ett mail till: info@nifa.se 

 

Till dig som Nyföretagare

Är du som nyföretagare i behov av stöd eller rådgivning?

Nyföretagarcentrum södra Värmland är en av flera nyckelaktörer som genom sitt arbete stimulerar för en positiv utveckling inom området nyföretagande och därmed för ökad tillväxt i regionen. 

Idag finns det cirka 90 NyföretagarCentrum i Sverige som täcker drygt 200 kommuner. Vi är med och bidrar till 5 000-10 000 nya företag varje år. 

Vi jobbar med kunden från idébärare upp till sitt tredje verksamhetsår, så länge anser vi att man är en nyföretagare. Kunden skall bo eller ha ambitionen att starta sitt företag i någon av de kommuner som ingår i vårt upptagningsområde Södra Värmland- Karlstad, Kil, Forshaga, Grums och Hammarö.


Erbjudanden från Nyföretagarcentrum 

Mentorsprogrammet. Du blir sammansatt med en passande mentor med erfarenhet.

  • Starta eget kurs. Lämplig för nyföretagaren eller idébäraren som vill veta mer där vi skrapar på ytan i hur du startar och driver ett företag. 
  • Rådgivning. Vi erbjuder rådgivning i alla faser men som oftast har man frågor kring sin företagsstart..
  • Frukostnätverk- Business Boost. Sista onsdagen varje månad bjuder vi in till en frukost där nyföretagare upp till sitt tredje verksamhetsår kan delta. 
  • Träffa experten-.Då och då släpper vi löpande aktiviteten som kallas Träffa experten. 
  • Workshops 
  • Återkommande livesändning. En gång i månaden ”12 frågor klockan 12” 

Vill du veta mera?

Nyföretagarcentrum södra Värmland

 

Vänerveckan

Den inträffar vecka 35 och Hammarö kommun med Näringslivet vill göra det här till en veckan en särskild satsning för att skapa förutsättningar för givande aktiviteter, kunskapsinhämtning och möten. Årets tema är mat och dryck

Syftet med Vänerveckan är att skapa stolthet kring Vänern och att öka kunskapen om Vänerns betydelse lokalt och nationellt. Läs mer här

Vill du vara med i Hammarö kommuns satsning av årets Vänervecka?  Hör av dig till Annika Axelsson

 

Näringslivet som resurs vid en samhällskris

Du som näringsidkare är en viktig resurs vid en samhällskris, i första hand för att upprätthålla samhällets funktioner, men ibland även som stöd för andra aktörer. Genom att tänka efter före har du större möjlighet att själv klara en eventuell påfrestning och även bidra till att samhället fortsätter att fungera. Nyckeln är det som kallas kontinuitetsplanering.

Att kontinuitetsplanera är ett sätt att säkerställa att din verksamhet kan fungera på en tolerabel nivå, oavsett vad som inträffar. Om fler kontinuitetshanterar sina verksamheter stärker vi samhällets beredskap för kriser och krig.

Räddningstjänsten Karlstadsregionen samordnar sina förbundskommuners (Forshaga, Grums, Hammarö, Karlstad, Kil och Munkfors) arbete med krisberedskap.  De har gjort en film på fyra minuter där de berättar hur du som näringsidkare kan klara krisen för egen del och samtidigt bidra till samhället. Hoppas du blir inspirerad!

Länk till filmen

Räddningstjänsten Karlstadsregionen hemsida  läs mer här 

 

Information

Köp & upphandling

Upphandlingar annonseras på de allmänt tillgängliga databaserna hos Anbudsjournalen och e-Avrop AB. Mer information om aktuella upphandlingar

Erbjudande till er fastighetsägare!

Via Objektvision.se avtal med Hammarö kommun  kan du lägga upp kostnadsfri annons 
Objektvision.se är Sveriges ledande marknadsplats sedan 1998 för kommersiella lokaler med cirka 14 000 annonser ute och över 50 000 unika besökare varje vecka.


Erbjudandet innebär att du som fastighetsägare har möjlighet att annonsera kostnadsfritt på Objektvision.se, under kategorierna lokal och mark. Detta ger dig en unik möjlighet att vara synbar och sökbar för din målgrupp och kommer förhoppningsvis att leda till att du får in många nya leads på framtida hyresgäster eller köpare.

Hur går du tillväga?
Det finns enkel manual tillgänglig via objektvisions hemsida Trycka här för att se hur du gör

Sprida gärna information till företagskollegor

Du som får det här utskicket har tidigare lämnat dina uppgifter och tackat ja till att ta emot  information och inbjudningar gällande Näringslivfrågor.
Tipsa gärna andra företag som ännu inte får ta del av utskick att registrera sig på: Business Update Företagsregister

 

Du får detta nyhetsbrev eftersom du är företagare eller för att du har skrivit upp dig på vårt nyhetsbrev. Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här.

FacebookHome PageLinkedIn